Första sidan - Ahlsell.com

Välkommen till Ahlsell
Ett ledande tekniskt handelsbolag
Ett ledande tekniskt handelsbolag
Årlig omsättning ca 22 miljarder SEK
EBITA ca 1,8 miljarder MSEK
Cirka 4 800 anställda
Head Offices
Outlets
Warehouses
Narvik
Bodo
Verksamhet i Norden, Estland, Ryssland
och Polen
Finland
Russia
Trondheim
Cirka 220 etableringar
Ägare: CVC Capital Partners
Norway
Sweden
Bergen Gardermoen
Oslo
Stavanger
St Petersburg
Helsinki
Tallin
Stock- Estonia
holm
Pärnu
Hallsberg
Jöhvi
Narva
Tartu Rakvere
Moscow
Viljandi
Latvia
Denmark
Copenhagen
Lithuania
Belarus
Germany
Poland
2
Ahlsells historia
Bernström & Co
1877
Trelleborg
(avnoteras)
1964
Norge / Finland / Danmark
1986
Nordic Capital
1990
1999
Ahlsell Finland
Centrallager
Hallsberg, Sverige
Börsnotering
Ahlsell
Norge
Cinven
Goldman Sachs
2006
2003
Centrallager
Hyvinge, Finland
CVC
Capital Partners
2011 2012
Centrallager
Gardemoen, Norge
VVS
El
Verktyg och Maskiner
Konglomerat
Konsolidering Sverige, VVS-marknad
Fokus på kärnverksamhet
Expansion genom förvärv
3
Affärsidé
Att skapa effektiv handel med installationsprodukter, verktyg och maskiner för
professionella användare.
Vision
Att vara kundens självklara val av installationsprodukter, verktyg och maskiner.
4
En bred produktportfölj
Omsättning per produktområde 2014
Verktyg & Maskiner
18%
Erbjuder ett brett utbud av varor och
kringtjänster inom produktområdena:
VVS 59%
El 23%
VVS
Omsättning per land 2014
El
Verktyg & Maskiner
Finland
15%
Norge
22%
Danmark 2%
Övriga 2%
Sverige
61%
Lönsam tillväxt
Acquisition track-record has underpinned sales and margin expansion
Sales
EBITA
21 585
21 978
21 779
20 434
18 985
18 958
20 639
20 435
19 256
16 245
1 757
1 626
1 472
11 119
1 329
9 883
1 782
1 617
1 250
1 214
1 041
1 108
583
455
EBITAmargin, %
4,6
5,2
6,4
7,0
5,6
6,7
5,8
6,5
8,0
7,8
8,7
8,1
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
8,1
2.2 x Sales
Strong cash conversion
3.9 x EBITA
6
Ahlsell – En nordisk konsolidator
Marknadsstorlek i
miljarder SEK och
marknadsandelar
Sverige
Norge
Finland
Total
~9
(~18%)
~31
(30%)
Marknadsposition
= 1-2
VVS
~13
(~38%)
~9
(~31%)
= 3-4
El
~16
(~28%)
~12
(~11%)
~8
(~5%)
~36
(17%)
Verktyg &
Maskiner
~12
(~22%)
~6
(~15%)
~7
(~6%)
~25
(16%)
Total
~41
(~29%)
~24
(~10%)
~92
(~21%)
> 2x
~27
(~19%)
~ 0,8x
~ 0,5x
Relavtiv storlek kontra
största “peer”
7
Strategi
Våra 4 hörnstenar = Ahlsell-konceptet
Centralisering
Back-office
Lokal närvaro
med
professionella
rådgivare
AHLSELL
Unikt brett
sortiment
Tillväxt via
förvärv
8
Strategi
Våra 4 hörnstenar = Ahlsell-konceptet
Unikt brett sortiment
Lokal närvaro med
professionella
rådgivare
Centralisering
Back-office
Tillväxt via förvärv
•
Det bredaste sortimentet av installationsprodukter och verktyg & maskiner i branschen
•
En "one stop shop" för kunderna som ger dem möjlighet att förbättra sin effektivitet och minska kostnaderna
•
Omfattande korsförsäljningsmöjligheter
•
Geografisk närhet genom ~ 220 butiker skapar starka kundrelationer
•
Förmåga att snabbt anpassa sig till kundernas förändrade produktkrav och servicebehov
•
Lokala resultatenheter främjar resultatorientering
•
Säljare med stor produkt- och marknadskunskap
•
Inköp samordnas på koncernnivå för att uppnå stordriftsfördelar
•
Moderna centrallager i våra kärnländer
•
Centraliserad och mycket kostnadseffektiv IT-infrastruktur och administrativa funktioner
•
> 60 bolag förvärvats och integrerats under de senaste 20 åren, varav sex betydande förvärv
•
Beprövad meritlista av värdeskapande genom synergier och snabb integration
•
Väl utvecklad och dokumenterad förvärvsstrategi
9
Tillväxt genom förvärv
Koncernens övergripande mål är att skapa
hög tillväxt och lönsamhet.
Målsättningen är att vara marknadsledande
inom alla produktområden på varje
marknad.
10
Förvärv
•
•
Fortsatt tillväxt genom förvärv
2014
Syftet är att vara en av de ledande aktörerna inom samtliga produktområden på varje
Hjelmbergs Järn
marknad
Rob. Holmquist
HauCon
Sverige
Lång lista med mindre tilläggsförvärv i nuvarande geografiska marknader, som omfattar
SKB Väst
både befintliga och angränsande produktsegment
Almén Special Fastener
•
− Storm
− Elektro
− VVS-Trading
− Värmekällan i
Östersund
1997
1998
− Skoogs El
− Landol
− PeFo
− Hilco Kulde
− Tornab
− Elwar
− Gelia
1999
− Sinex
− Ramo
2000
− K Lund Engros
2001
2002
− Sjörlie & Birch
− Elektroskandia
− Suomen LVI-Tukku Ventilation
− Tibnor IVH
− Triator Isoler
2003
− TotalPartner
− Hässleholms
Järn
− Bergen
Rörhandel
− Stavanger
Rörhandel
2004
− Maskinverktyg
Värnamo
2005
Toivola-Team
Industriprodukter i Malmfälten
Tools i Växjö
− MCOM
− TIAB
− Tempcold
− Kojaltek
− FEB
− Ålands elcenter
2006
2007
− Ljungby
Industrileverantör
− Skaraborgs
Industrisevice
− Malk Teollisuuspalvelu
− Nexans distribsjon
Cento Kullager
NEA Elmateriel
Trions
Elgross´n i Norr
2008
2009
− Idestrands
− Pohjan Laakeri
− Savon Hitsauskeskus
− Työkalupari
− Pohjan Tarvike
− Ameronic
− TKP-tools
− Industripartner
− Borst-Anders
− Sähkötärvike (3)
− Profs
− Satter
− Tarvikeykköset
2010
2011
− Solar
− Wallers
2012 2013
JABAC-TVM
JOISAB
ProffPartner
IC Sundsvall
Net Access
11
Vår värdekedja
ARTIKLAR
~ 150 000
LEVERANTÖRER
~ 3500
DISTRIBUTION
CENTRALLAGER
V
V
S
KUNDBAS
> 100 000
INSTALLATÖRER
35%
INDUSTRI
25%
BUTIKER
BYGG
25%
E
L
V
E
R
K
T
Y
G
DIREKT FRÅN
LEVERANTÖR
KOMMUN/STAT
5%
ÖVRIGA
10%
12
Logistiksystemet – navet i verksamheten
Logistiksystemet utgör grunden för
en hög effektivitet i koncernens hela produktflöde
Centrallager möjliggör:
- skalfördelar och konkurrenskraftiga
priser
- kostnadseffektiv, kapitaleffektiv
och rationell varuhantering
- hög leveranssäkerhet och servicegrad
14
E-handel
Elektronisk orderläggning står för ~
20% av den totala försäljningen, och
för 50% av leveranserna från
centrallagret.
3,2 miljoner besökare i vår befintliga
webbshop
Elektronisk fakturering för 55% av
våra kunder
Ny webbshop lanseras under mitten
av 2015
Ahlsell-appen – en avskalad och
lätthanterlig version av
internetbutiken. Möjliggör scanning
av streckkoder i butik och ger
lagersaldo omgående.
Ahlsell Office – ett administrativt
verktyg för kunder, direktlänkat till
internetbutiken.
15
Ahlsell gör det enklare att vara proffs
Lång branscherfarenhet
God kunskap om marknaden
Ständig utveckling av sortimentet
Sambeställning och leverans inom 24 h
av fler än 100 000 artiklar
Kunden behöver bara en leverantör
”Ahlsell ska vara kundens
självklara val inom installationsprodukter, verktyg och maskiner”
16
Hos oss får kunden mer!
Vad du ser…
… och vad du får av Ahlsell








Tillgång till unik sortimentsbredd hos en
leverantör
Snabb och effektiv leverans
Över 100 000 artiklar i lager
Service dygnet runt
Ett unikt logistiksystem som garanterar
säker leverans
Skräddarsydda faktureringsrutiner
Stora möjligheter vid användande av EDI
Produkten
17