Nya tunnelbanan Martin Hellgren, projektchef Nacka/söderort

Sidan 2
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Nya tunnelbanan
till söderort
Sidan 3
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Här presenterar vi kortfattat
lokaliseringsutredningen
Sidan 4
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Kollektivtrafikens utveckling
i Stockholm har ett nära
samband med
befolkningsutvecklingen
Sidan 5
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Grön linje byggdes
på 1950-talet
Sidan 6
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Röd linje byggdes
på 1960-70-talet
Sidan 7
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Blå linje byggdes
på 1970-80-talet
Sidan 8
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Nu växer Stockholm med
35-40 000 personer per år
Sidan 9
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
När vi blir allt fler behövs
både bättre kollektivtrafik
och fler bostäder
Sidan 10
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
I januari 2014 tecknade staten,
landstinget och kommunerna
Stockholm, Solna, Nacka och
Järfälla en överenskommelse
Sidan 11
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Totalt ska 19
kilometer ny
tunnelbana och
tio nya stationer
byggas
Sidan 12
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Sidan 13
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Landstingets mål för
kollektivtrafiken
Attraktiva resor
Tillgänglig och
sammanhållen
region
Effektiva resor
med låg miljö- och
hälsopåverkan
Sidan 14
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
I kommunerna byggs
78 000 bostäder i
tunnelbanans närområde
Sidan 15
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
14 000 bostäder
ska byggas i
Järfälla
Sidan 16
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
2 100 bostäder
ska byggas i
Arenastaden
Sidan 17
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
5 400 bostäder
ska byggas i
Hagastaden
Sidan 18
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
13 500 bostäder
ska byggas i Nacka
Sidan 19
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Och hela 43 000
bostäder ska
byggas på
Södermalm,
Hammarby sjöstad
och i söderort
Sidan 20
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Sträckan Slussen-Gamla stan
är mycket hårt belastad
Sidan 21
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Här görs 330 000 resor
varje dag
Sidan 22
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Den nya tunnelbanan dras
under Saltsjön
Sidan 23
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Två förbindelser över
Saltsjö-Mälarsnittet gör
tunnelbanan mindre känslig
Sidan 24
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Den nya tunnelbanan byggs för
att klara 4-minuterstrafik på alla
linjer till söderort
Sidan 25
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Varför ska just Hagsätragrenen kopplas till Blå linje?
Sidan 26
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Det finns tre alternativ
- Hagsätragrenen
- Skarpnäcksgrenen
- Farstagrenen
Sidan 27
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Det här är vårt utgångsläge:
 Gullmarsplan är en viktig knutpunkt
för kollektivtrafiken
Sidan 28
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Det här är vårt utgångsläge:
 Slakthusområdet är ett viktigt
utvecklingsområde för Stockholm
Sidan 29
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Det här är vårt utgångsläge:
 Nya tunnelbanan ska främja
bostadsbyggande längs alla
nuvarande grenar på nuvarande
Gröna linjen
Sidan 30
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Alternativ Hagsätragrenen
 Kortast sträckning
 En ny station i
Slakthusområdet
 Enskede gård och
Globen läggs ner
 Minst störning vid
koppling till befintlig
linje
Sidan 31
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Alternativ Farstagrenen
 Ca 1000 m längre sträckning
 Två nya stationer:
Slakthusområdet och
Nynäsvägen
 Sandsborg och Blåsut läggs
ner
 Högre investerings- och
driftskostnad
 Påverkan på världsarvet
Skogskyrkogården
Sidan 32
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Alternativ Skarpnäcksgrenen
 Kurvig dragning
 Två nya stationer i
Slakthusområdet och
Hammarbyhöjden
 Högre investeringsoch driftskostnad
 Längre restid
Sidan 33
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Vi föreslår därför
att Blå linje kopplas
till Hagsätragrenen
Sidan 34
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Läs gärna PM
Koppling av Blå
linje till Grön linje
söderort om du är
intresserad av mer
information
Sidan 35
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Varför byggs tunnelbanan
under jord hela vägen till
Sockenplan?
Sidan 36
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Tunneln dras i berget under
Saltsjön
Sidan 37
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Max 5 %
lutning möjlig
Först vid Sockenplan kan
marknivån nås
Sidan 38
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Mellan Gullmarsplan och Sockenplan
har fyra alternativa sträckningar
studerats
Sidan 39
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Alternativ Blå går som idag men i
tunnel med två nya underjordiska
stationer
Sidan 40
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Alternativ Svart har ett centralt läge i
Slakthusområdet med en ny station
under jord
Sidan 41
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Alternativ Rosa har en ny station
under jord med uppgångar i östvästlig riktning
Sidan 42
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Alternativ Grön har en ny station
under jord och ligger närmare
Nynäsvägen
Sidan 43
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
För att komma fram till vilket
alternativ som är bäst har vi
bland annat tittat på:
• kostnader
• miljöpåverkan
• sociala aspekter
• resandeflöden
• närhet för boende, besökare till arenorna
och eventuellt handelsområde
Sidan 44
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
De olika alternativen är relativt
likvärdiga gällande miljö,
tillgänglighet och sociala aspekter
Sidan 45
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Blått och grönt alternativ stödjer
stadsutvecklingen i
Slakthusområdet sämst
Sidan 46
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Det blå alternativet kräver två
stationer och är längre. Det kostar
cirka en miljard kronor mer.
Sidan 47
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Svart alternativ är enklast att nå
från flest målpunkter
Sidan 48
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
De som har nära till Enskede gård
idag får längre till alla de andra
alternativen
Sidan 49
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Under samrådet i februari
bad vi om allmänhetens
synpunkter
Sidan 50
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Vi frågade bland annat om
bästa sträckningen
Gullmarsplan-Sockenplan
Sidan 51
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Cirka 1000 personer lämnade
sina synpunkter om detta
Sidan 52
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Flest tyckte grönt var sämst
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sidan 53
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Flest tyckte blått var bäst...
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sidan 54
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
… men nästan lika många tyckte
blått var sämst
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sidan 55
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Flest tyckte svart var bäst eller
näst bäst
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sidan 56
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Läs gärna
samrådsredogörelsen
om du är intresserad av
de synpunkter som
lämnats in
Sidan 57
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
När vi har vägt samman alla fakta
rekommenderar vi det svarta
alternativet
Sidan 58
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Läs gärna
lokaliseringsutredningen
Sidan 59
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Har du synpunkter kan du lämna
dem fram till den 4 juni.
Beslut fattas av
landstingsstyrelsen
i oktober 2015.
Sidan 60
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Byggtiden för den nya
tunnelbanan till Nacka och
söderort är 2018-2025
Sidan 61
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Under oktober-november
presenterar vi hur byggskedet
påverkar omgivningarna
Sidan 62
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Då kommer vi tillbaka och
informerar om det
Sidan 63
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Ställ gärna dina frågor till oss!
Sidan 64
Förvaltning för utbyggd tunnelbana