(Microsoft PowerPoint - Giftfri f\366rskola och

Operation Giftfri Förskola och
Miljögifter i Vardagen
Naturskyddsföreningen
Sveriges största miljöorganisation
• Bildad 1909, ideell, demokratisk och
politiskt obunden.
• 203 000 medlemmar.
• Ca 60 samarbetsorganisationer i Afrika,
Asien och Sydamerika.
• 24 länsförbund
• Ca 270 kretsar på kommunal nivå
• 5 nationella nätverk i sakfrågor
• Arbetat med miljögifter sedan 1950-tal.
Miljögifter
– ödesfråga?
Forskare anser att farliga kemikalier är minst lika problematiskt som
klimathotet. Bara svårare att kommunicera.
2-bromo-2nitropropane-1,3-diol
Miljögifter i inomhusmiljö
– vad är problemet?
Mycket pekar på att miljögifter har en
betydande påverkan på:
- fetma, diabetes, hjärt- och
kärlsjukdomar, Alzheimer, Parkinson,
hormonrelaterad cancer, svårare att få
barn, tidigare pubertet, missbildningar
på könsorgan, inlärningssvårigheter,
bokstavssjukdomar, autism, infektioner,
astma, autoimmuna sjukdomar.
Folkhälsosjukdomar
Ref: tex State of the Science of Endocrine
Disruptive Chemicals. WHO/UNEP 2013
4
Det finns ju gränsvärden?
-“Dosen avgör giftigheten” gäller oftast och vår lagstiftning utgår från det.
- Gränsvärdena sänks ofta över tid.
– För kadmium sänktes värdet nästan 3 gånger mellan åren 2008 och 2009.
– För BPA sänktes värdet 10 gånger mellan åren 2013 och 2014.
- Det som är säkert igår behöver alltså inte vara säkert idag.
Barnen är mest känsliga
Barn är mer känsliga för kemikalier än vuxna eftersom:
- deras kroppar inte är färdigutvecklade. Till exempel fortsätter hjärnan
och immunförsvaret att utvecklas efter födseln.
- om barn utsätts för samma mängd av ett ämne som en vuxen kan de
ändå få i sig mer, eftersom de har tunnare hud och andas snabbare än
en vuxen.
- barn befinner sig också nära golvet där kemikalierester kan samlas i
dammet.
Operation Giftfri
Förskola
Miljögifter i förskolan
– varför är det viktigt?
• Studier visar på att inomhusmiljöer är bland de mest exponerade
På förskolor:
- Forskare hittar hormonstörande ämnen som ftalater, flamskyddsmedel och
perfluorerade ämnen i damm på förskolor.
- Många leksaker, samt saker som inte är ämnade att vara leksaker. Mycket
plast.
- Barnens lek på golvet, och sug på händer och leksaker, bidrar till
problembilden.
Operation Giftfri Förskola
Drivs av Naturskyddsföreningen och de aktiva i föreningens
Kemikalienätverk, för att:
- Få en kunskapsbas om miljögifter på förskolor
- Påverka politiker, kommuner (upphandling och inköp) och
förskolechefer att ta bättre medvetna val och beslut
- Presentera förbättringsåtgärder
- 129 förskoleavdelningar har inventerats i 40 kommuner landet runt.
- Den mest heltäckande inventeringen som någonsin gjorts av
miljögifter i barns vardag.
Vilken typ av frågor ställde vi?
Äta
Byggnad
Väggar, golv,
våtrum, rör.
Material. Årtal.
Radon. Ventilation.
Köksutrustning som
plastkärl,
plaststekspadar,
konservburkar.
Plasttallrikar och glas.
Ekomat.
Hygien
Våtservetter, ftalathandskar, tvål. Hur
ofta tvättas
händerna?
Städ & rengöring
På vilket sätt och
med vilka
produkter…
Leksaker
Ute
RESULTAT…
Används mjukgjord
asfalt runt
lekställningar.
Solskydd?
Mjukgjorda
plastleksaker,
skumgummi,
parfymerade,
elektronik, färger,
modellera…
Möbler & inredning
Sovmadrasser,
nyinköpta textilier,
duschdraperier,
stoppade möbler…
Resultat
Lägesbild: vad är det för material i
golvbeläggningen?
PVC
Annat
33% av golven är av
PVC
Åtgärd: vad är det för material i
golvbeläggningen?
- 60 % av förskolorna har PVC-golv inlagda före år 2000, och därmed högre risk
att innehålla en av de mest farliga ftalaterna, DEHP.
- Efter ca år 2000 började branschen frivilligt fasa ut DEHP.
- Mycket vanligt att man istället använder DINP, som forskare nu börjar
misstänka har samma effekter som DEHP.
- Åtgärdsförslag till kommuner: bygg om och bygg rätt. Välj linoleum eller
trägolv. I våtutrymmen kan PVC fortfarande behövas, välj då mjukgöraren
DINCH.
- Åtgärdsförslag till förskolor: se till att hålla städrutinerna. Ha ett extra
korsdrag under dagtid.
Lägesbild: sovmadrasser med
PVC-överdrag
Nej
Ja
72% av alla förskolor har
sovmadrasser med PVCöverdrag.
Åtgärd: sovmadrasser med PVCöverdrag
- De flesta över 10 år gamla. Många uppåt 30 år. Problematiskt eftersom en del
farliga kemikalier byts bort under åren.
- Studier visar att farliga kemikalier i plast och skumgummi inte försvinner med
åren.
- Åtgärdsförslag överdraget: undvik överdrag av PVC samt tyger som är fettoch vattenavstötande.
- Åtgärdsförslag stoppningen: använd bomulls- eller polyestervadd. Undvik
kallskum. Ställ krav på att halogenerade ämnen inte får ingå.
Leksaker
Lägesbild: Vilket finns det mest av (ungefär):
leksaker i trä, plast eller metall?
Leksaker i trä
Leksaker i plast
Leksaker i metall
26% trä
74% plast
0% metall
Åtgärd: Vilket finns det mest av (ungefär):
leksaker i trä, plast eller metall?
• Mjukgjord plast ofta största problemet.
• 80% anger att det finns leksaker av mjukgjord plast, inte sällan 20-30 år
gammalt.
- Åtgärdsförslag:
-
rensa bland mjukgjorda plastleksaker. Minimum är mjukgjorda leksaker tillverkade före
2007. Exempel på mjukgjord plast är bollar, dockor, plastdjur.
-
Leksaker tillverkade efter år 2013, inköpta av större leksakskedjor, är de som anses vara
säkrast.
-
Leksaker som luktar plastigt eller känns lite kladdiga bör slängas omgående.
-
Undvik leksaker som luktar parfym.
-
Om möjligt: välj tillverkat inom EU.
Leksaker som ej är tillverkade som
leksaker
Lägesbild: förekomst av leksaker som ej
är tillverkade som leksaker
Nej
Ja
53 % av leksakerna som används på
förskolan, är inte tillverkade att vara
leksaker.
Åtgärd: leksaker som ej är tillverkade
som leksaker
- Leksakdirektivets kemikalieregler hanterar endast leksaker, inte andra
produkter.
- Exempel på icke-leksaker är: mobiltelefoner, tangentbord, datorskärmar,
lågenergilampor, batterier, gamla bildäck, gammalt bygg- och industrimaterial.
- Beroende på produkt, olika problematiskt. Oproblematiska icke-leksaker är tex
kapsyler, korkar, livsmedelsförpackningar, papper och kartong.
- Smink , teatersmink och utklädningskläder kan både anses vara leksak och
icke-leksak.
- Åtgärdsförslag: rensa ut leksaker som inte är avsedda att vara leksaker, dock
med sunt förnuft eftersom alla material inte är problematiska.
Ekologisk mat
Lägesbild: ekologisk mat
- Stor variation mellan förskolorna.
- Allt mellan 0-100% ekologisk mat ges till barnen.
- 23% av förskolona ger barnen 0-10% ekologisk mat.
Citat: ”0% ekologisk mat. Jag gråter då mitt barn just börjat på förskolan. Jag skickar med en
ekologisk frukt varje dag”.
Åtgärd: ekologisk mat
- Oekologisk mat innehåller ofta rester av bekämpningsmedel, bland annat
hormonstörande ämnen.
- Åtgärdsförslag:
-
Öka andelen ekologisk mat. Genom att minska köttkonsumtionen får man råd med mer eko.
-
Börja åtminstone med de viktigaste grupperna ekologiskt: bananer, vindruvor (russin!), kött,
potatis. Och så kaffet till de vuxna.
Mat i metallkonserver?
Lägesbild: får barnen mat från
metallkonserver?
Nej
Ja
84% Ja
Åtgärd: får barnen mat från
metallkonserver
- Metallkonserver innehåller i princip alltid hormonstörande bisfenol A.
- Åtgärdsförslag: skippa konservburken. Köp vätskekartong, glasburk eller fryst
i stället.
Används plasttallrikar och
platsglas/muggar?
Lägesbild: används plasttallrikar och
platsglas/muggar?
Nej
Ja
67% Ja
Åtgärd: används plasttallrikar och platsglas,
eller plastredskap för matlagning
- Studier antyder att 90% av all kommersiell plast släpper hormonstörande
ämnen, speciellt i kontakt med värme.
- Åtgärdsförslag:
-
använd inte plast i kontakt med värme och livsmedel.
-
använd gärna glas och porslin till barnen att äta på.
Ref: Most Plastic Products Release Estrogenic
Chemicals: A Potential Health Problem That Can Be
Solved. Yang et al. 2011.
Lägesbild: handskar i köket
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Nitril
Vinyl
Latex
Annat
Åtgärd: handskar i köket
- Alla undersökta vinylhandskar innehåller ftalater (vanl. DEHP) - även
de ftalatfria.
- Några märken hade halva viktprocenten i ftalater.
- Ftalaterna överförs till maten, men även till användaren.
- Åtgärdsförslag:
- Polyetenhandskar
- Nitrilhandskar
Det finns inget krav på att handskar ska användas i kök. Regelverket
kräver att man ”iakttar god hygienpraxis”. Gå tillbaka till handtvätt
och handskar om så krävs (sår eller dylikt) kan vara ett alternativ.
Handtvätt och hygien
Lägesbild: handtvätt
- Hand-till-mun-aktivitet viktig källa till miljögifter, pga damm på
händerna.
- Forskning visar på att ökad handtvätt leder till mindre kroppsbelastning
av farliga kemikalier, t.ex. bromerade flamskyddsmedel.
- Stor variation mellan förskolorna. Händerna tvättas mellan 2-10 gånger
per dag.
- 65% av förskolorna använder miljömärkt tvål. Bra!
Ref. Watkins et al (2012). Impact of Dust from Multiple
Microenvironments and Diet on PentaBDE Body Burden.
Vad kan kommunerna göra?
- Starta Operation Giftfri Förskola. Rensa i offentliga miljöer.
- Informera om att miljögifter finns i vanliga vardagsprodukter, samt ge tips på
hur man kan undvika dem.
- Skärpa upphandlingskraven till att inkludera hälsa och miljö.
- Ha åtgärder för brott mot upphandlingskraven.
- Ställa frågor och krav till de största leverantörerna.
- När det köps nytt – köp rätt.
- När det byggs om eller byggs nytt – bygg rätt.
Vill du veta mer?
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/miljogifter/giftfriforskola
http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/allt-du-inte-vill-vetaom-plast
Vad du och jag kan göra –
tillsammans!
• Gå med i Naturskyddsföreningen – ju fler desto mer påverkan! Bli aktiv i
Kemikalienätverket och/eller kretsens kemikaliearbetsgrupp.
[email protected]
• Nätverket eller arbetsgruppen kan t ex inventera, skicka in Medborgarförslag,
insändare, artiklar, anordna föredrag och/eller studiecirklar.
• Fråga efter inköpspolicy hos privat eller offentlig verksamhet t ex på: skolan, gymmet,
affären, etc.
• Våga fråga! 5 personer som frågar om samma sak = folkstorm!
– Utnyttja 45-dagars regeln! Du har rätt att få veta av butiken om varan innehåller något särskilt
farligt ämne (www.kemi.se/sv/Innehall/Nyheter/Konsumenter-har-ratt-till-information-om-farliga-amneni-varor/)
www.naturskyddsforeningen.se