DHL Supply Chain väljer Tyringe

DHL Supply Chain väljer Tyringe
DHL Supply Chain (Sweden) nu ett steg närmare
”Single Point of Contact”.
Tyringes tullösning en byggsten då DHL tar kundfokus till nästa nivå.
När Tullverket justerade sitt förhållningssätt till en något
hårdare tolkning av tillämpningen av några av DHL
Supply Chain (Sweden) AB:s tillstånd, såg vi möjligheten att utöka och förbättra vår service inom Tullhanteringen för våra kunder. Under några hektiska månader i
slutet av 2013 genomfördes en rekognosering av lämpliga leverantörer som skulle kunna hjälpa DHL Supply
Chain (Sweden) AB att på ett säkert och effektivt sätt
få igång delar av hanteringen av Tullärende inom hela
den svenska organisationen. Vi fick ganska omgående
mycket goda vitsord för Tyringekonsult och deras TISsystem som länge varit en pålitlig partner till andra DHL
bolag. Tyringe visade sig vara mycket professionella på
att snabbt och enkelt leverera ett väl fungerande systemstöd till oss som även inkluderar nödvändig utbildning
av användare. Detta tillsammans gjorde att vi kan säkerställa en hög kvalitet redan från det inledande arbetet på
våra olika siter.
Tillsammans med Tyringekonsult kommer vi inom DHL
Supply Chain (Sweden) AB fortsätta att utveckla vår totala Tullhantering på ytterligare områden som gynnar
våra kunders totala förädlingsvärde och att de verkligen
får uppleva känslan av att ha DHL Supply Chain (Sweden)
som en Single Point of Contact i leverans kedjan.
Vi på Tyringe är väldigt glada och stolta över att DHL
Supply Chain (Sweden) väljer TIS-lösningen som deras
stategiska vertyg inom tullverksamheten. Att vara en
del i deras strategi ”Singel Point of Contact” är mycket
inspirerande och utmanande. Vi träffades första gången
i mitten av december 2013 och fick då ett tydligt mål,
lösningen måste vara uppe och rulla ”igår”, då Tullverkets
nya regeltolkningar till viss del äventyrade delar av DHL
Supply Chains verksamhet. Tillsammans genomfördes
workshops i Göteborg för att vi tillsammans skulle ha
samma bild på vad som ska levereras och i vilken ordning.
Tyringekonsult och DHL Supply Chain fokuserar även i
fortsättningen på ett utvecklande samarbete för att lösa
framtida krav och förändringar hos Svenska Tullverket,
dock förhoppningsvis under lite mindre tidspress. Ett
kvarstående minne är hur tydlig DHL:s målbild är och
deras envisa arbete som strävar just mot denna målbild. Som grädde på moset har man roligt under resan
dit, mycket imponerande för en så stor organisation. Vi
önskar DHL Supply Chain lycka till i sitt arbete med konceptet Singel Point of Contact och är glada för att vi kan
stötta med vår kunskap.
Anders Jacobsson
Director Transport Solution Developments Nordics,
DHL Supply Chain (Sweden) AB.”
Mats Nilsson
Affärsutvecklingsansvarig och
DHL Key Account Manager,
Tyringekonsult AB.”
DHL Supply Chain Nordics
The Nordic Region covers an area of 1 391 417 km²* (4 x e.g. Germany) with a total of only 31,6 million inhabitants (½ the inhabitants of e.g. France);
this implies specific logistic requirements in the area, which we as one of the market leaders in the region have been able to create and offer to
our customers.
In Sweden DHL Supply Chain is market leader in Logistics services and in Finland and Norway among the top 3. DHL SC employs over 2000
employees spread over a total of 642.000 m² of operations in the Nordic countries.
The major markets we are operating in are the Automotive (both inbound and outbound), Consumer, Electronics (both consumer electronics,
spare parts and Industrial), and Fashion (both flat pack and hanging) industry.
Our growth markets today are the Retail and Healthcare sectors where we recently have had some interesting successes. We offer multi user
campus solutions and dedicated warehousing, distribution logistics, transport management, various value added services, (pre)assembly, inventory management and order management for our customers.
As the Nordic team our goals are to execute the promises we made both internally and externally working towards profitable growth improving
our position in those sectors where we are already recognized as a successful and reliable partner and develop our position in the identified new
markets.
nr 2 2014
Tyringe EDItion