Resultatuppföljning: Hur och när mäter vi resultat i våra

2015-09-22
Catrine Åkerblom
Resultatuppföljning:
Hur och när mäter vi resultat i våra program?
Bakgrund till förändringarna rörande ansökan, rapport och uppföljning
Från ansökan till rapport
Igår fokus på kvalitet i ansökan och
bedömningsområden
Efter ansökan kommer…. rapport
Resultatuppföljning
Från 2015/16 gemensam rapporteringsmodell.
Varför?
Resultatuppföljning
• Kunna se hur projekten arbetar mot de mål som
angavs i ansökan
• Få underlag till rapportering till finansiären, dvs Sida
• Sida ska kunna se vilka resultat investeringarna ger.
Nya, förbättrade möjligheter till:
Jämförelse
Mellan år och program
Statistik
Årsredovisning till Sida
Analys
Utveckling av programmen
Rapporteringsträd
Deltagarrapport
lärare
Projektrapport
Kontaktperson
Lärosäte
Deltagarrapport
Programrapport
Studenter/unga/
Handläggare UHR
Projektrapport
Deltagarrapport
lärare
Kontaktperson
Lärosäte
Nytt för i år
• Deltagarrapporter
- Ska fyllas i av alla deltagare efter avslutat aktivitet
(praktik/ fältstudie/ utbyte)
- Formulär kommer finnas i rapporteringssystemet
Exempel på resultat studenter/unga
Aktivitetsresultat-
I deltagarrapport
Resultat på kort
sikt i projektrapport
•
•
•
•
Ökade erfarenheter av internationella miljöer
Fördjupad kunskap inom ämnesområde
Globalt perspektiv på ämnesområde
Ökad kunskap om globala frågor
• Förmåga/kompetens att verka i
globala sammanhang
Projektcykeln
Ansökan, rapportering samt uppföljning av hur
deltagare och organisation utvecklas
Illustration av ett flerårigt projekt där både deltagare och organisation utvecklas.
Men ibland ser det kanske istället ut såhär.
Inför ansökan och rapport
Läs handboken för det program du är
intresserad av.
Här finns tips, råd och information om vilka
resultat vi vill se inom respektive program