Vinnarna i Ystads Kommunanställdas Konstklubbs vårutlottning den

Vinnarna i Ystads Kommunanställdas Konstklubbs
vårutlottning den 26 maj 2015
Vid dragningen igår drogs vinnare enligt nedan. Vinsterna finns utställda på
Konstmuséet till tisdagen den 2 juni kl 17.00 då vinnarna väljer vinst i den ordning
de vunnit. Om vinnaren, eller ombud inte finns närvarande väljer styrelsen den
högsta kvarvarande vinsten. Vinst som inte hämtats inom 3 månader tillfaller
konstklubben.
Konstmuséets öppettider: Måndag stängt. Tisdag-fredag 12.00-17.00, lördag-söndag 12.00-16.00
Vinstnummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Medlemsnummer
327
335
365
158
151
29
194
304
182
388
6
67
261
371
117
84
368
341
393
325
127
342
100
289
106
226
266
113
381
Namn
Arbetsplats
Marita Lönnborn
Elisabeth Ejlertsson
Anna-Karin Ahlbeck
Ewa Alwén
Magnus Hörnblad
Mona Skoog
Jörgen Månsson
Tomas Jeppsson
Bent Gustavsson
Lars Mellberg
Joakim Åberg
Anne-Marie Rovin
Elisabet Ulla Karlsson
Jessica Aaltonen
Jimmy Olsson Borg
Jerker Håkansson
Kent Bendz
Åse Lindbladh
Roland Appelros
Rolf Olsson
Christer Andersson
Susanne Hennigor
Gertrud Ellberg
Åsa Holmberg
Ann-Christine Demred
Jonny Andersson
Lena Pira Lindqvist
Kerstin Strindin
Eivor Larsson
Ledning o Utveckling
Ledning o Utveckling
Kultur o Utbildning
Ledning o Utveckling
Social Omsorg
Ledning o Utveckling
Samhällsbyggnad
Sydskånska Gymn.förb.
Social omsorg
Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnad
Social Omsorg
Social Omsorg
Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnad
Sydskånska Gymn.förb.
Kultur och Utbildning
Kultur och Utbildning
Samhällsbyggnad
Pensionär
Social Omsorg
Social Omsorg
Ledning o Utveckling
Kultur o Utbildning
Samhällsbyggnad
Kultur o Utbildning
Social Omsorg
Samhällsbyggnad
Vinnare i kaffelotteriet:
Bok om böcker: Diana Nyström
Konstmuseets kasse, 2 st: Agneta Enochsson, Anette Svensson
Kylskåpsmagneter, 2 st: Britt Åkesson, Eva Olsson
Anteckningsblock: Marita Sysmäläinen
Styrelsen 2015-05-26