Program - Designvetenskaper

Industridag och firande av 50-år med
maskinkonstruktion vid LTH
Igår – Idag – Imorgon
09:00 – 9:30 Registering, mingel och fika
09:30 – 9:35 Välkomstanförande av professor Olaf Diegel, avdelningsföreståndare vid avdelningen
för Produktutveckling, institutionen fört designvetenskaper LTH
IGÅR
09:35 – 10:20 Maskinkonstruktion - ett historiskt perspektiv
Seniorprofessor Robert Bjärnemo
IDAG
10:20 – 10:35 Avdelningens grundutbildning
Universitetsadjunkt, studierektor, Per-Erik Andersson
10:35 – 10:50 Konstruktions- och utvecklingsmetodik
Universitetslektor Damien Motte
10:50 – 11:05 Produktuttryck
Universitetsadjunkt Per Kristav
11:05 – 11:15 Kort paus
11:15 – 11:30 Verkstad 2020
Universitetslektor Giorgos Nikoleris
11:30 – 11:40 Kort beskrivning av doktorsavhandlingen: ” Reconciling Form and Function through
Generative Design” - disputation 2015-12-10
Tekn lic. Axel Nordin
11:40 – 11:50 Kort beskrivning av doktorsavhandlingen: ” Fundamentals of a methodology for
Predictive Design Analysis” - disputation 2015-12-11
Tekn lic. Martin Eriksson
11:50 – 12:00 Kort beskrivning av doktorsavhandlingen: ”Using Templates to Support the
Engineering Designer Performing Computer-Based Design Analysis”
Universitetsadjunkt vid Högskolan i Halmstad, Håkan Petersson
12:00 – 13:00 Lunch och möjlighet att besöka vårt AM-labb (additiv manufacturing eller 3Dprinting) 13:00 – 13:15 Kort beskrivning av det prisbelönta examensarbetet: ”Development of a Sunlight
Luminaire”
Anja Sandberg och Petra Kopp – båda nyblivna civilingenjörer inom tekniska design
IMORGON
13:15 – 13:45 Visions for future product development
Professor Olaf Diegel
13:45 – 14:15 Plaster och kompositer i framtidens konstruktioner
Universitetsadjunkt Katarina Elner-Haglund och docent Anders Sjögren
FÖREDRAG AV INBJUDNA FÖRETAG
14:15 – 15:00 VA Automotive i Hässleholm AB – se också bifogat informationsblad!
”Möjligheter och hinder att bygga industri i Sverige idag”
Föredrag av Lars Thunberg, styrelseordförande och grundare av koncernen VA Automotive AB
”Exemplifiering av utvecklings- och innovationsarbete vid VA Automotive AB”
Föredrag av Nader Asfnai, vice VD samt forsknings- och utvecklingschef vid VA Automotive AB
FRÅGOR?
15:00 – 15:20 Fika och möjlighet att besöka vårt AM-labb (additiv manufacturing eller 3Dprinting)
15:20 – 16:20 CEVT AB – se också bifogat informationsblad!
“China Euro Vehicle Technology AB - innovation och fordonsutveckling
på nytt sätt”
Möt Mats Fägerhag, VD för Sveriges snabbast växande bilutvecklingsföretag, CEVT,
och hans berättelse om utvecklingsarbete under de helt nya förutsättningar som ett
Svensk-Kinesiskt samarbete ger.
Föredrag av Mats Fägerhag, VD CEVT AB
FRÅGOR?
16:20 – 16:30 Avslutning
Möjlighet att ställa frågor till alla medverkande och avslutande kommentar av
professor Olaf Diegel.