Dubbelteckning - Elinspadawans

Dubbelteckning
En del ord stavas med två likadana
konsonanter efter varandra, det kallas för
dubbelteckning. Ibland kan det vara för
att orden betyder olika saker, som i till
exempel glas och glass.
Namn:__________________
Dubbelteckning
En del ord stavas med två likadana konsonanter efter varandra, det kallas
dubbelteckning. Ibland kan det vara för att orden betyder olika saker.
Till exempel glas och glass!
Man kan höra om det ska vara dubbelteckning. Om vokalen är kort så ska det
vara två konsonanter efter. Ta till exempel vas och vass. I vas så låter a:t lite
längre, men i vass så är a:t väldigt kort – då ska det vara två konsonanter efter!
Skriv ord till de här bilderna
Lyssna om det ska vara dubbelteckning eller inte.
Susann Ekebom, Fröslundaskolan, Eskilstuna – www.lektion.se
2
Stryk under rätt ord till bilden.
väg
vägg
sopa
soppa
glas
glass
sil
sill
bule
bulle
dam
damm
mata
matta
vila
villa
I det svenska språket så skriver vi
aldrig två k:n så kk blir istället ck.
Stryk under rätt ord till bilden.
tak
tack
baka
backa
krokar
krockar
haka
hacka
bok
bock
lok
lock
naken
nacken
maka
macka
Susann Ekebom, Fröslundaskolan, Eskilstuna – www.lektion.se
3
Stryk under rätt ord till bilden.
bar
barr
dör
dörr
mat
matt
bor
borr
tal
tall
sopa
soppa
häl
häll
sil
sill
glas
glass
bus
buss
lam
lamm
lok
lock
3+5=8
Skriv i rätt ord i meningen.
Min mamma kokar ______. (sopa – soppa)
Igår åt jag en _____ med kanel i. (bule – bulle)
Jag satte upp en tavla på min _____. (väg – vägg)
Jag ska _____ knyta skorna först. (bara – barra)
Många i min klass bor i en _____. (vila – villa)
På matten räknade jag många _____. (tal – tall)
Idag ska vi äta _____ och potatis. (sil – sill)
Förr i tiden fick man hämta vatten i en _____. (brun – brunn)
Min fågel bor i en liten _____. (bur – burr)
Igår fick jag hjälpa till att _____ min lillasyster. (mata – matta)
Susann Ekebom, Fröslundaskolan, Eskilstuna – www.lektion.se
4
Ska det vara dubbelteckning eller inte?
S-SS
P-PP
madra____
pa____erskorg
prinse____a
köttso____a
prin____korv
teko____
kla____lista
lo____a
K-CK
D-DD
pe____a
ku____e
sä____
ska____a
klo____a
fla____ermus
pa____a
spa____e
M-MM
L-LL
ma____a
hand____a
tilsa____ans
a____tid
ra____la
a____drig
so____ar
ta____a
T-TT
N-NN
granko____e
sa____ing
kos____a
li____a
po____a
li____e
ti____a
ri____a
Nu har du klarat av dubbelteckning! Bra jobbat!
Susann Ekebom, Fröslundaskolan, Eskilstuna – www.lektion.se
5