Program 2016 Cementadagen Quality Globe Hotel

Program 2016 Cementadagen Quality Globe Hotel
09.00-09.30 Registrering och kaffe.
09.30-09.45
VÄLKOMNA TILL CEMENTADAGEN!
Mats Hellström, Försäljningschef & John Ståhl, Kommunikatör
09.45-10.00 Cementa igår, idag och imorgon
Magnus Ohlsson, Marknadsdirektör och Vice VD Cementa AB
10.00-10.15 Utveckling, nollvision och innovationer
Stefan Sandelin, Utvecklingschef Cementa AB
10.15-10.30
Cementas fabriker - utmaningar och möjligheter
Arvid Stjernberg, Teknisk direktör Cementa AB
10.30-11.00Break/Kaffe
11.00-11.30 Smart Built Environment
Ronny Andersson, Professor LTH & Chef FoI Cementa AB
11.30-12.00
Rymdteknologi för betongbranschen
Cecilia Hertz, VD Umbilical Design
12.00-13.00Lunch
13.00-14.00
Två seminariespår i uppdelad sal 1 eller 2
Seminarie Sal 1: Forskning och Innovation
• 3D-printerteknologi för betong
Helena Westerlind, Doktorand KTH
• Framtiden: Bakterier som lagar betong
Bo Mattiasson, Lunds Universitet, Indienz AB
• Mistra Closing The Loop: Processimulering
Bodil Hökfors, Projektledare Utveckling Cementa AB
Seminarie Sal 2: Inspiration och Hållbarhet
• Klimatsmart betong för urbana miljöer
Erik Simonsen, Projektledare Utveckling Cementa AB
• BrF Viva Riksbyggen/Cementa: Klimatsmart byggande i betong
Anders Rönneblad, Projektledare Utveckling Cementa AB
• Betongen som konst
Stina Lindholm, betongskulptör och formgivare
14.00-14.30
Fika med mingel på Cementatorget. Podcast Betongmaffian.
14.30-15.00
Trender och prognoser för betongbyggandet
Magnus Johansson, Industrifakta
15.00-15.30
Max IV – Årets Miljöbyggnad & Årets betongkonstruktör
Kenth Lindell, Tyréns
15.30-16.00
Fika med mingel på Cementatorget. Podcast Betongmaffian.
16.00-17.00
Komisk kommunikation
David Batra
17.00 Avslutning och bjuder in till mingel inför middag.
OBS! Detta är ett preliminärt program. På cementa.se/Cementadagen2016 finner du all uppdaterad info.