Svetsade tryckkärl och rör 2015

Svetsade
tryckkärl och rör
Lagar, regler och lönsamhet
Svetsade tryckkärl och rör
Du som tillverkar och
använder trycksatta
anordningar är skyldig
att känna till gällande
föreskrifter.
Målgrupp
Kursen vänder sig till konstruktörer, svetsansvariga,
beräkningsingenjörer och personal inom kvalitetskontroll,
samt personer som arbetar med tillverkningsprocessen.
Kursen vänder sig även till den som behöver en bred
övergripande kunskap om regelverk och standarder inom
området trycksatta anordningar.
Utbildningsmål
Kursen ger en god översikt av de lagar, krav och standarder som påverkar konstruktion och svetsning
i tryckkärl och rör. Du får praktiska och tydliga verktyg
som hjälper dig att förstå och följa gällande krav.
Innehåll
Vi behandlar frågeställningar från början till slut, från
konstruktion och upphandling, genom tillverkningsfasen och fram till att produkten tas i bruk. Dessutom går
vi kort igenom hur man genom en bra upphandling och
kravgenomgång får ökad lönsamhet.
Under kursen går vi igenom:
• Översikt av gällande regelverk och lagar
• Föreskrifter och standarder för trycksatta anordningar
• Regler för svetsning, kvalitetssäkring enligt EN-ISO 3834
• Provning och besiktning
• Slutkontroll och drifttagning
• Dokumentation
• Upphandling
• Kontrakt
I samarbete med:
Svetsade tryckkärl och rör
Program
Föreläsare: Pia Borg, Svetskommissionen
Christina Persson, Inspecta Sweden AB
08.30–09.00
Registrering och kaffe
09.00–09.30 Introduktion
09.30–11.00 Översikt regelverk
– Nationella föreskrifter och EU-direktiv
– Vad är CE-märkning?
– Vem är tillverkare?
– Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS
– Produktstandarder
11.00–11.15 Kaffe
11.15–12.20 Svetsstandarder och kvalitetssystem
– Standardöversikt
– Kvalitetssäkring vid svetsning ISO 3834
– WPS och WPQR
– Svetsarprövningsintyg, SS-EN 287-1
12.20–13.00 Lunch
13.00–13.30 Svetsstandarder och kvalitetssystem
13.30–15.00 Provning, besiktning och driftstagande
– Tillverkningskontroll
– OFP, omfattning
– Provtryckning
– Installationsbesiktning
– Revisionsbesiktning
15.00–15.15 Kaffe
15.15–15.30 Kontrakt och teknisk genomgång
– Upphandling
– Kontraktgenomgång
15.30–16.00Workshop
Vi förbehåller oss rätten till ändringar
Svetsade tryckkärl och rör
Upplysningar
Anmälan
Anmäl dig på www.svets.se/tryckkarl. Faktura och
bekräftelse skickas ut ca två veckor innan kursstart. Ange
eventuell separat faktureringsadress och märkning av
fakturan.
Din anmälan är bindande. Är kursen fulltecknad meddelar
vi detta. Du har då förtur till nästa kurstillfälle. Vid för lågt
deltagarantal förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen.
Kursmaterial
I kursdokumentationen ingår bland annat gällande
föreskrifter inom området samt karta över gällande
regelverk och standarder. Kursmaterial ingår i avgiften och
delas ut vid kursstart.Efter genomgången kurs får du intyg
eller utbildningsbevis.
Avbeställning
Om du avbeställer kursen fram till två veckor innan
kursdagen tar vi ut en administrativ avgift på 500 kr .
Avbokar du en till två veckor innan kursstart debiterar vi
halv kursavgift. Vid avbokning en vecka eller mindre innan
kursstart, eller om du uteblir, debiterar vi hel kursavgift.
Avbokning ska göras skriftligt, via e-post. Självklart kan
någon annan på ditt företag ta din plats om du inte kan
delta.
Kurslokal
För aktuell information se www.svets.se/tryckkarl.
Kursavgift
5 200 kr exkl. moms för medlemmar i Svetskommissionen
och 6 200 kr exkl. moms för övriga deltagare. Lunch
och kaffe samt kursdokumentation ingår i avgiften.
Kursavgiften faktureras innan kursstart.
Kontakta oss gärna om du har frågor om kursinnehåll
eller önskemål/synpunkter på framtida kurser:
Pia Borg,
kursansvarig
tel. 08-120 304 07
www.svets.se/pia
Helena Hellström
utbildningsadministratör
tel. 08-120 304 08
www.svets.se/helena