Här kan du ladda ner vårt kursmaterial som PDF-fil

REHAB
KURSER
+46 736 75 47 86
Daniel Petersson
+46 704 61 31 84
Emanuel Öberg
[email protected]
facebook.com/rehabkurser
www.rehabkurser.se
@rehabkurser
LINKÖPING ANNO 2014
OM OSS
VÅRA YRSELKURSER
Rehabkurser är ett kurs- och föreläsnings-
Grundkurs yrsel, nivå 1
företag som drivs av leg. sjukgymnasterna
2-dagars kurs godartad lägesyrsel
Daniel Petersson och Emanuel Öberg.
Vår grundkurs riktar sig till all vårdpersonal som träffar yrselpatienter. Kursen ger
Yrsel och huvudvärk är två områden inom
dig kunskap om vilka diagnoser du själv
vården där patienter, i våra ögon, allt för ofta
kan behandla och vilka som kräver
faller mellan stolarna.
remittering vidare för bedömning och
behandling.
En anledning till det är självklar. Yrsel och
Nivå
►Baskunskap kring örats anatomi & fysiologi
►Baskunskap differentialdiagnoser
1
►Vestibulära lagar
►Tolkning av nystagmus
►Användning av Frenzelglasögon
►Praktisk undervisning
►Teoretiska patientfall
►Bakgrund, diagnostik & behandling av godartad
lägesyrsel (postierior båggång)
huvudvärk är komplicerade områden som
ofta kräver mycket grundliga undersökningar för att du ska vara säker på att det inte
Avancerad yrsel, nivå 2
►Baskunskap kring örats anatomi & fysiologi
föreligger någon allvarlig patologi bakom
2-dagars kurs godartad lägesyrsel
►Baskunskap differentialdiagnoser
patientens symtom.
På avancerad nivå kan du, efter
►Vestibulära lagar
genomgången kurs, diagnostisera och
►Tolkning av nystagmus
En annan anledning kan vara att vårdgivaren
behandla mer komplexa patientfall. Vi
►Användning av Frenzelglasögon
inte har tillräckligt fördjupad kunskap inom
rekommenderar att du genomgår nivå 1
►Praktisk undervisning
dessa områden. Detta kan medföra att det
innan du går den avancerade kursen.
►Teoretiska patientfall
blir svårt att både få rätsida på anamnes och
Detta för att lättare kunna tillgodogöra
►Bakgrund, diagnostik & behandling av godartad
att kunna prioritera vilka undersöknings- och
dig innehållet.
lägesyrsel (postierior och lateral båggång)
Masterclass yrsel, nivå 3
►Vestibulära lagar
Nivå
2
behandlingsmetoder som är relevanta för
patienten.
Vi vill att fler patienter ska få möjlighet till
rätt diagnos inom en rimlig tid, utan att
patienten skall behöva handläggas på
specialistklinik. Vi hoppas att vi får chansen
att träffa just dig och berätta vad vi kan inom
dessa områden.
Daniel Petersson
Ägare & grundare
1-3 dagars praktisk kurs
►Tolkning av nystagmus
Masterclass riktar sig till dig som redan
►Användning av Frenzelglasögon
nu undersöker komplexa fall av yrsel
►Praktisk undervisning, patientfall
eller som har för avsikt att göra det.
►Diagnostik & behandling av godartad lägesyrsel
Denna kurs innebär praktisk handled-
(postierior- & lateral båggång)
ning med patientfall på din
klinik/avdelning.
Vänliga hälsningar
Vi rekommenderar att du genomgår
Emanuel Öberg
Ägare & grundare
Nivå
avancerad kurs eller har mycket goda
kunskaper inom yrseldiagnostik innan
du anmäler dig till masterclass.
3
REHAB
KURSER
+46 736 75 47 86
Daniel Petersson
+46 704 61 31 84
Emanuel Öberg
[email protected]
facebook.com/rehabkurser
www.rehabkurser.se
@rehabkurser
LINKÖPING ANNO 2014
Salsföreläsningar
Timmar-dagar
Salsföreläsningar är ett bra alternativ för bland annat intresseorganisationer och större sällskap. Vi har möjlighet att erbjuda
salsföreläsningar inom områdena yrsel, balansrubbningar och huvudvärk. Alla som medverkar på föreläsningen får tillgång till en kod på
vår hemsida för att kunna se föreläsningsmaterialet i efterhand. Salsföreläsningar innefattar vanligtvis inga praktiska moment.
Custom made
Timmar-dagar
Har ni speciella önskemål som passar just er verksamhet eller organisation? Rehabkurser kan erbjuda specialanpassade lösningar för alla
typer av verksamheter. Innehållet och omfattningen bestäms i samspråk med oss. ”Custom made” betyder att vi skräddarsyr ett koncept,
föreläsning eller workshop så att ni som beställare skall kunna få ut så mycket som möjligt av att träffa oss.
Grundkurs huvudvärk
Timmar-dag
Efter att du gått kursen ska du klara av att diagnostisera, behandla och remittera
►Klassificering av de vanligaste formerna av
vidare de patienter som söker för huvudvärk inom primärvården. Du ska kunna
huvudvärk inom primärvården.
ta en grundlig anamnes och utifrån anamnesen välja lämpliga
►Röda flaggor
undersökningsmetoder.
►Behandling av huvudvärk
►Tolkning av nystagmus
Vad ingår i våra kurser?
Ingår i grundkurs- & avancerad yrsel.
Ingår i grundkurs huvudvärk
►Åhörarkopior till samtliga föreläsningar
►Hemträningsprogram
►Lathund yrseldiagnostik
►Patientinformation BPPV
►Åhörarkopior till samtliga föreläsningar
►Lathund nystagmus
►Lathund vestibulära lagar
►Lösenord till vår hemsida för att kunna se
►Hemträningsprogram
►Lösenord till vår hemsida för att kunna
►Patientinformation BPPV
se föreläsningsmaterialet igen.
►Lathund vestibulära lagar
►Lösenord till vår hemsida för att kunna
se föreläsningsmaterialet igen.
Ingår i masterclass yrsel
Ingår i salsföreläsningar
►Lösenord till vår hemsida för att kunna
se föreläsningsmaterialet igen.
Ingår i custom made
►Lathund yrseldiagnostik
►Material efter överenskommelse
►Lathund nystagmus
beroende på kursens storlek och innehåll
föreläsningsmaterialet igen.
Priser & anmälan:
Besök vår hemsida för aktuella priser
och anmälan.