Rutiner för specialkost

2015-06-24
Rutiner för specialkost
Det är måltidsenhetens ambition att med ökad kvalitet och största säkerhet varje skoldag tillmötesgå ditt barns
individuella behov av specialkost. Våra rutiner är till för att detta ska fungera på bästa möjliga sätt. Denna
specialkost gäller endast för barn med allergi, intolerans och överkänslighet mot vissa livsmedel. Även barn som av
religiösa skäl inte kan äta vissa livsmedel ingår i denna specialkost. Specialkosten är inte till för barn som inte tycker
om.
Till skolstarten varje läsår lämnar föräldrar in ett kostintyg till kökspersonalen angående sitt barns behov av
specialkost. Lämnas inget fortsatt intyg varje läsår, utgår kökspersonalen från att barnet inte längre behöver
specialkost och därmed kan äta den vanliga skollunchen.
Kostintyget från föräldrarna lämnas till lärare eller mentor på skolan där barnet går. Lärare eller mentor lämnar
sedan intygen till köket. Det är särskilt viktigt att kostintyget ifylls mycket noggrant var god texta, alternativt fyll i
det direkt i datorn.
Om ditt barn med specialkost är sjukt, meddela kökspersonalen tidigt på morgonen, senast kl. 7.30 eller lämna
ett meddelande på kökets telefonsvarare innan dess. Detta meddelande ska lämnas direkt till kökspersonalen
på den skola där maten tillagas (framgår nedan) och meddela samma personal när barnet åter vill ha sin måltid.
Hackstaköket
tel 08-540 818 41
lagar mat även till:
Åkerstorps skolan
Österåkers Gymnasium
.....................................................................................................................................................................................................................
lagar mat även till:
Österskärsskolan
Roslagskulla skola
Solsidan,Stjärnan (Luffararbackensförskola)
Åsättra förskola
Roslagskulla förskola
...................................................................................................................................................................................................................
Görjansgården kök
lagar mat även till :
tel 08-540 811 08
Ljusterö förskola
Ingmarsö skola, förskola
Söraskolan
tel 08-540 817 85
..........................................................................................................................................................................
Rydboskolan
tel 08-540 818 98
lagar även mat till:
Skogsbackens förskola
Rydbo friskola
Mossbackens förskola
.........................................................................................................................................................................
Solskiftesskolan
tel 54081958
lagar även mat till:
Skärgårdstads skola
Säby förskola
Skärgårdstads förskola
..........................................................................................................................................................................
Tråsättraskolan, tel 08-540 819 45
Sjökarbyskolan, tel 08-540 819 00
Margretelundskolan, tel 08-540 819 23
...................................................................................................................................................................................................................
Spara detta informationsblad!
Kostintygblanketter finns att hämta i köket på skolan där barnet går eller på vår hemsida osteraker.se