Arbetsrätt och arbetsmiljö från förarbete till lag

Arbetsrätt och arbetsmiljö
från förarbete till lag
HR Kommun
Premium
Arbetsrätt och arbetsmiljö – från förarbete till lag
Omvärlden för en HR-avdelning förändras i rask takt. Ny lagstiftning och händelser i samhället har en
stark inverkan på ditt arbete. Vi vet att din vardag är hektisk och att du måste kunna hantera många
olika typer av personer och scenarion.
HR Premium är för dig som arbetar med frågor inom arbetsrätt och arbetsmiljö och är ute efter en
produkt med mycket rättsdata. Vi samlar aktuell lagstiftning med vägledning kring hur du ska navigera
i svåra situationer. Du får inte bara reda på vad som gäller utan även hur du ska gå tillväga. Ta del
av rättsfall, förordningar, förarbeten och samtliga AD-domar från 1929 och framåt. Produkten finns
anpassad i två versioner: en för privat sektor och en för kommunal.
Välkommen till gemenskapen där 2 000 HR-avdelningar redan
har valt Draftit. Vi finns här för att hjälpa dig ligga steget före.
Handböcker
Handböckerna är basen i produkten. Här finner du den senaste juridiken sammanfattad av framstående
jurister som är specialister inom respektive område. Vi utgår alltid från dig som läsare. Texterna ska vara enkla
att förstå och pedagogiska. Vi gör juridiken begriplig så att du kan använda dig av den. Så som innehållet är
upplagt leder vi dig sömlöst mellan lagar och förarbeten, till praktiskt arbete.
Nyhetsrapportering
Omvärlden är i ständig förändring. Vi sållar och sammanfattar kontinuerligt de viktigaste nyheterna inom
arbetsrätt och arbetsmiljö. På så sätt är du alltid uppdaterad och kan fatta beslut på aktuella grunder. Du får
tillgång till nyheterna inifrån verktyget, men även i form av nyhetsnotiser direkt till din inkorg.
ör
Ex kl us ivt f !
HR Prem- i u m
Omfattande rättsdata – från ax till limpa
Som HR Premium-användare får du ett fylligare innehåll med rättsdata. Vårt arkiv med
domar från Arbetsdomstolen sträcker sig från 1929 och framåt. Läs korta referat som sammanfattar
andemeningen. Ta del av propositioner, utredningar och promemorior. Många handböcker i
produkten har även rättspraxis med relevanta AD-domar kopplat till sig. All lagstiftning som påverkar
personalområdet finns i fulltext i produkten. Rättsarktivet innehåller domar från bl.a. EU-domstolen,
Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.
”
Den största fördelen är att jag
får snabb tillgång till aktuell
juridik samt goda exempel.
Frågeservicen använder jag i
mer krävande fall och när jag
vill ha en second opinion.
Linda Billstrand Rychter
HR-ansvarig
Energi Sverige
Juridisk frågeservice
Fråga en juridisk expert när du behöver rådgivning i mer komplexa fall. Juristerna som bevakar omvärlden och
skriver texterna i vårt verktyg står även redo att svara på dina frågor. Undvik dyra advokatarvoden – använd
frågeservicen. Den ingår i verktyget.
Frågebank
Svaren på vanligt förekommande och extra intressanta frågor som ställs till oss publiceras i frågebanken.
Givetvis anonymiseras alla frågor och svar innan de publiceras. Frågebanken är en uppskattad del i verktyget
som många av dina branschkollegor använder som stöd i sitt dagliga arbete.
Gör så här-guider
Vi gör komplexa ärenden enklare med överskådliga instruktioner. Våra gör så här-guider vägleder dig genom
olika scenarion som exempelvis anställningar, uppsägningar och rehabilitering. I guiderna knyts steg-för-stegtexter samman med relevanta dokumentmallar. Var säker på att du inte missar något i processen.
Kvalitetssäkrade dokument & mallar
Kopplat till alla kapitel finns relevanta dokument, blanketter och mallar inom arbetsrätt och arbetsmiljö.
Spara tid och undvik felaktigheter genom att använda mallar som är framtagna av experter med mångårig
erfarenhet inom området.
Tillval: Kollektivavtal
Har du kollektivavtal så finns möjligheten att integrera det i verktyget och länka det till relevanta delar i
produkten. Flätar du in ditt kollektivavtal i Draftit HR blir det dessutom sökbart.
Mobilanpassat
Webblösning
Kundrådgivare
Våra produkter är designade med
Du har alltid tillgång till dina produkter,
Du får en dedikerad kontaktperson som
tillgänglighet i fokus. Använd dem på
oavsett var du är. Allt du behöver är en
du kan kontakta när du vill. De hör även
datorn, mobilen eller surfplattan, på
internetuppkoppling. Draftits produkter
av sig med jämna mellanrum för att
kontoret, ute på fältet eller på tåget.
är webbaserade och uppdateras löpande.
informera dig om nyheter i produkten.
Ligg steget före
040 25 88 80
[email protected]
www.draftit.se