Regler & villkor

DC Fanzone fotokampanj
TÄVLINGSREGLER (gäller från 18 Maj 2015)
Vi ger upp till (50) personer chansen att få sitt foto visat i en TV promo på Disney Channel under perioden, juni – augusti
2015. Deltagare som skickar in sina foton och deltar i kampanjen kommer även att visas och publiceras på ett fotogalleri
på Disney Channels webbsida (http://www.disney.se/dc-fanzone-selfie/)
Deltag så här:
•
•
•
•
•
•
Besök webbsidan på http://www.disney.se/dc-fanzone-selfie/ (webbsidan).
Ladda upp ditt foto i enlighet med webbsidans instruktioner, anpassa fotot
genom att lägga till olika grafiska ramar och element.
Logga in på ditt Disney konto eller registrera dig om du inte redan är
medlem.
Kom ihåg att vi behöver din förälders godkännande/samtycke innan du kan
ladda up ditt foto.
Om du är under femton år (15) kommer ett bekräftelsemeddelande att
skickas med e-post till din förälder/vårdnadshavare som då måste godkänna
ditt foto och de regler och villkor som gäller för tävlingen. Om din
förälder/vårdnadshavare inte har godkänt ditt bidrag inom 7 dagar från att
de har mottagit vår e-post, kommer ditt bidrag att diskvalificeras.
Om du är under 18 år och ditt foto väljs ut till att vara med i en TV promo
som ska visas på Disney Channel, kommer vi att kontakta din
förälder/vårdnadshavare, vänligen se till att dina registrerade
kontaktuppgifter fortfarande är aktuella på ditt Disney konto.
INNAN DU LADDAR UPP DITT FOTO:
• Testa att ta ett bra foto.
• Kontrollera att bilden är tydlig, skarp och fokuserad
• Kontrollera ljuset, för mycket ljus gör att bilden inte kommer att synas
tydligt, för lite ljus gör att bilden blir för mörk.
• Kontrollera att hela ditt ansikte syns tydligt framifrån.
• Kontrollera att inga loggor/namn på kläder eller annat i bakgrunden är
med – bilder som innehåller loggor/namn kommer inte att bli godkända
• Se till att du syns ensam på bilden, i de fall där det efterfrågas – bilder
som innehåller fler än en deltagare kommer inte bli godkända.
• Alla foton kommer att kontrolleras, se därför till att ditt foto inte
innehåller något som kan uppfattas stötande
• Om du är under 15 år behöver du godkännande från din förälder innan
du kan ladda upp ditt foto på webbsidan. Ditt foto kommer inte att
synas i fotogalleriet förrän vi har mottagit förälders godkännande.
Kampanjperiod:
Kampanjen är öppen under perioden den 18 Maj 2015 kl 09.00 och avslutas den
18 augusti 2015 kl 16.00 (“kampanjperioden”). Kampanjen har tre olika teman:
selfie, husdjur eller sommar. Deltagare kan skicka in foton från valfritt tema när
som helst under kampanjperioden.
Begränsningar:
Du måste vara mellan 6 och 16 år gammal för att deltaga och vara bosatt i
Danmark, Norge, Sverige eller Finland, föräldrar som är 18+ kan skicka in/deltaga
med foto för sina barn i åldern 6-16 år.
Priset:
Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo.
(’Priset’)
Restriktioner:
•
•
Disney förbehåller sig rätten att inte acceptera foton som (i) emottages
efter kampanjperioden, (ii) har ett felaktigt tema, (iii) innehåller mer än 1
person, (iv) inte uppfyller moderering, sändningskvalitet och regler i enlighet
med gällande compliance kriterier (v) innehåller opassande eller stötande
material (vi) strider mot Disney’s regler och villkor.
För att deltaga måste du vara registrerad Disney-medlem och ha ett aktivt
konto. Om du är under arton (18) och inte redan registrerad Disney-medlem
behöver vi ha din förälders/vårdnadshavares samtycke innan vi kan aktivera
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Urval:
ditt konto och ta emot ditt foto. Ditt bidrag är inte giltigt om inte ditt nya
konto har aktiverats före Slutdatum.
Foton kommer att väljas ut och visas på kanalen enbart under
kampanjperioden. Foton som är inskickade fram till och med den 18 augusti
kommer att vara med i urvalet att visas i en TV promo.
Disney, förbehåller sig rätten att bestämma antal TV promos som skall
produceras.
Det krävs ett påskrivet föräldrasamtycke för att vi ska kunna visa foton på
Disney Channel.
Ett kvitto/bekräftelse på att vi har mottagit ett påskrivet föräldrasamtyke är
ingen garanti för att fotot kommer att visas på Disney Channel.
Det påskrivna föräldrasamtycket kan skickas in via epostmeddelande eller
via ett tagit mobilfoto (ta ett foto på det ifyllda dokumentet med din
mobiltelefon och skicka epostmeddelande till Disney). Data och mobiltrafik
kan tillkomma på din mobilräkning, vänligen se till att du har tillåtelse från
betalningsansvarig innan du skickar in ditt foto och det påskrivna
föräldrasamtycket.
Ditt bidrag/bild kan publiceras först efter att Disney har mottagit ett ifyllt
och signerat föräldrasamtycke av din förälder.
Ditt bidrag/foto kommer att medverka i Disneys promotion och
marknadsföringssyfte.
Du kan deltaga med så många bilder som du vill under kampanjperioden.
Disney kan inte garantera en kontinuerlig, oavbruten eller säker åtkomst till
webbplatsen och ansvarar inte för eventuella avbrott av kampanjen eller
webbplatsen på grund av tekniska problem eller händelser som ligger
utanför företagets rimliga kontroll.
Alla foton kommer att kontrolleras för att säkerställa att de håller
sändningskvalitet och följder gällande sändningsregler i enlighet med
Disneys regelverk.
Fotogalleriet kommer att ligga kvar på webbsidan efter kampanjperioden.
Om du vill att vi tar bort ditt foto från galleriet på webbsidan ber vi dig
sända oss ett epostmeddelande till Disney på [email protected] tillsammans
med ditt Disney ID.
Efter avslutad moderering kommer alla giltiga bidrag/foton att laddas upp på
fotogalleriet under förutsättning att förälder/vårdnadshavare har godkänt fotot
och ditt deltagande i kampanjen.
Disney kommer moderera alla bidrag och förbehåller sig rätten att inte
acceptera bidrag som inte uppfyller tekniska krav, har opassande innehåll eller
bryter mot några andra Tävlingsregler.
Foto som visas på Disney Channel:
Under kampanjperioden kommer Disney moderera och titta igenom alla foton
och säkerställa att vi har emottagit ett skriftligt föräldrasamtycke innan vi väljer
ut de 50 foton som ska medverka i TV promos. De utvalda fotografierna kommer
att vara de som, enligt Disneys eget gottfinnande och såsom vi finner lämpligt,
bäst överensstämmer med temat, Disneys regler, villkor och bestämmelser.
Föräldrar kommer att kontaktas via ett epostmeddelande och måste e-posta
eller fota ett påskrivet föräldrasamtycke till oss. Föräldrasamtycket måste vara
ifyllt och signerat och inskickat till Disney inom 7 dagar efter bekräftelse.
Genom att delta och ladda upp ett foto till kampanjen bekräftar du (och din
förälder eller vårdnadshavare om du är under 18 år) (i) att du och de är ägare till
det inlämnade fotot, (ii) att fotot inte enligt din/er kännedom plagierar eller gör
intrång i en annan persons rättighet och (iii) att Disney har rätt att reproducera
och använda det foto som du har inlämnat i alla media (inklusive, utan
begränsning, Disney TV, internet och andra publiceringskanaler), var som helst i
världen och utan tidsbegränsning, (i enlighet med föräldrasamtycket som är
påskrivet av dig eller förälder, vid behov) för genomförande av kampanjen och
val av foton (vilket även kan innebära publicering av dina personuppgifter som
syftar till att marknadsföra kampanjen och Disney (inkluderat eventuellt partner/
sponsor).
Allmänna villkor
Arrangör av denna tävling är Walt Disney Company Limited, 3 Queen Caroline Street, London, W6 9PE, United Kingdom
(“Tävlingsarrangören”). Genom att delta i tävlingen accepterar du (”du”, ”Deltagare”) och i förekommande fall dina
föräldrar/vårdnadshavare (nedan kallade ”Förälder”) följande villkor:
1.
Behörighet.
a.
Om du är under arton (18) och tävlingen är öppen för dig måste du även få din förälders/vårdnadshavares
tillåtelse innan du deltar. Se till du har målsmans tillåtelse innan du går ut på internet och deltar i
tävlingen.
b.
För att kunna delta måste du vara registrerad Disney-medlem och ha ett aktivt konto. Om kampanjen är
öppen för dig och du är under arton (18) och inte redan registrerad Disney-medlem behöver vi din
förälders/vårdnadshavares tillstånd innan vi kan aktivera ditt konto och ta emot ditt tävlingsbidrag. Ditt
bidrag är inte giltigt om inte ditt nya konto har aktiverats före Slutdatum.
c.
Öppen för boende i Sverige och Finland.
Inte öppen för anställda (eller dessas närmaste
familjemedlemmar) på Disney, dess ombud eller andra som är professionellt förknippade med denna
kampanj.
d.
Högst ett (1) bidrag per person om inget annat anges. Bidrag inlämnade via ombud eller tredje part eller
användning av flera identiteter och e-postadresser är inte tillåtet. Användning av automatiserad
registrering eller program är förbjuden. Alla sådana bidrag kommer att diskvalificeras.
e.
Endast bidrag som lämnats via kampanjsidan på internet kommer att godkännas. Bidragen måste lämnas
online senast på slutdatum.
f.
GRUPPBIDRAG EJ TILLÅTNA.
2.
Personuppgifter. Om du vill delta skriver du antingen in ditt befintliga Disney-användarnamn och -lösenord eller
registrerar dina personuppgifter hos oss. Dina personuppgifter kommer att användas i enlighet med Disneys
gällande sekretesspolicy och kan komma att vidarebefordras till våra ombud för administrering av kampanjen
och utskick av priser samt för att Disney ska kunna marknadsföra utlottningen eller tävlingen i olika medier,
inklusive utan begränsning Disney TV, internet och andra publiceringskanaler. Personuppgifter kommer endast
att användas i marknadsföringssyfte om du har samtyckt till att få framtida marknadsföringsmaterial från Disney
(du kanske redan har gjort detta om du har registrerat dina uppgifter hos Disney tidigare).
3.
Tävlingsbidrag & urval.
a.
Tävlingen är öppen från och med 18 oktober kl. 09:00 och avslutas på Slutdatum kl. 16:00
b.
Efter Slutdatum kommer Disney att gå igenom alla bidrag och förbehåller sig rätten att inte acceptera
bidrag som är tekniskt oacceptabla, innehåller olämpligt material eller bryter mot något av dessa villkor.
Disney förbehåller sig rätten att välja ut ett fåtal bidrag och publicera dessa finalister på tävlingens
webbplats. Att ditt bidrag publiceras innebär inte att du har vunnit.
c.
Efter att denna tävling har avslutats kommer de bidrag där flervalsfrågan har besvarats korrekt att
bedömas av en jury och en (1) förstapristagare per dag kommer att utses. De utvalda bidragen kommer
att vara de som, enligt juryns bedömning, uppvisar störst originalitet. Juryn har rätt att efter eget
gottfinnande utse vinnaren och andrapristagarna.
d.
Genom att delta i en tävling bekräftar du (och din förälder eller vårdnadshavare om du är under 18 år) (i)
att du och de är ägare till det inlämnade bidraget, (ii) att bidraget inte enligt din/er kännedom plagierar
eller gör intrång i en annan persons rättighet och (iii) att Disney har rätt att reproducera och använda det
bidrag som du har inlämnat i alla media (inklusive, utan begränsning, Disney TV, internet och andra
publiceringskanaler), var som helst i världen och utan tidsbegränsning, för genomförande av tävlingen och
val av vinnare (vilket även kan innebära publicering av dina personuppgifter och ditt bidrag för en allmän
omröstning som syftar till att utse finalister eller vinnare och eventuella andrapristagare) samt för alla
andra relaterade pr-aktiviteter som syftar till att marknadsföra tävlingen och Disney.
4.
Bekräftelse och godkännande av pris. Vinnarnas Föräldrar kommer att få ett bekräftelsemeddelande via e-post
eller telefon senast på Bekräftelsedatum samt, om tillämpligt, ett efterföljande e-postmeddelande (se
Internetsäkerhet). Tävlingsarrangören måste senast på Svarsdatum ha erhållit ett positivt svar från Föräldrarna.
Om inget positivt svar har mottagits under denna period, eller om Tävlingsarrangören inte får kontakt med
Föräldern(Föräldrarna), förbehåller sig Tävlingsarrangören rätten att välja alternativa bidrag efter eget
gottfinnande och Tävlingsarrangören har inga skyldigheter i förhållande till det bidrag som ursprungligen valdes
ut. Om en utvald Tävlande avböjer att/inte kan delta görs en ytterligare dragning tills det antal rätt ifyllda
tävlingsbidrag som krävs har utsetts och ett positivt svar har mottagits från Föräldern.
5.
Filmning. Vinnarna kan bli ombedda att medverka i ett filmat tv-framträdande i samband med priset (”Inslag”). I
ett sådant fall ska vinnaren ge sitt samtycke till att Inslaget spelas in och/eller sänds och vinnarens förälder eller
vårdnadshavare ska för vinnarens räkning överlåta alla rättigheter inklusive upphovsrätt avseende Inslaget till
Disney och bevilja Disney alla framtida tillstånd eller licenser som krävs för att Inslaget ska kunna användas fullt
ut i hela världen under obestämd tid och på alla sätt i alla media, både nu kända och sådana som utvecklas i
framtiden, utan skyldigheter eller ersättning.
6.
Utdelning av pris. Inga kontanter eller andra alternativa priser finns, med undantag för att Disney, vid eventuella
omständigheter som ligger utanför företagets kontroll, förbehåller sig rätten att ersätta ett pris med ett pris av
motsvarande eller större värde. Vinnare kan inte överlåta eller sälja priser om inte en förälder/vårdnadshavare
eller mor-/farförälder deltar i tävlingen å ett barns eller en familjemedlems vägnar. Om inget annat anges i
beskrivningen av priset ansvarar vinnarna själva för eventuella ytterligare kostnader och utgifter i samband med
hämtning av priset. Disney förbehåller sig rätten att be vinnarna underteckna en skriftlig överlåtelse innan
priserna delas ut. Disney förbehåller sig rätten att begära identitetsbevis eller verifiera behörighet samt
personligen överlämna eventuella priser till vinnaren.
7.
Disneys ansvar.
a.
För internetbidrag: Disney kan inte garantera en kontinuerlig, oavbruten eller säker åtkomst till
webbplatsen och ansvarar inte för eventuella avbrott av kampanjen eller webbplatsen på grund av
tekniska problem eller händelser som ligger utanför företagets rimliga kontroll.
b.
Disney har anordnat den här kampanjen i god tro men frånsäger sig, i den utsträckning lagen tillåter, allt
ansvar för eventuella förluster eller skador till följd av deltagande i tävlingen eller i samband med ett
utdelat pris. Detta påverkar inte dina rättigheter som konsument.
8.
Uppsägning eller diskvalificering.
a.
Disney förbehåller sig rätten att diskvalificera:
- sena, feladresserade, ofullständiga, skadade, förkomna, oläsliga eller ogiltiga bidrag.
- Bidrag för vilka ett erforderligt föräldragodkännande inte har lämnats in.
- Bidrag där deltagare eller föräldrar utan föregående skriftligt medgivande från Tävlingsarrangören
publicerar (t.ex. i bloggar och sociala nätverk) eller diskuterar med tredje part information som rör
(inklusive utan begränsning information som rör tävlingen eller Tävlingsarrangören), såvida denna
information inte redan är allmänt känd.
- På begäran, deltagare som senast på tävlingens startdatum inte tillhandahåller fullständig skriftlig
information om alla eventuella pågående straffrättsliga eller civilrättsliga förfaranden/processer,
avslutade förfaranden och/eller icke verkställda domar.
- Deltagare vars agerande och/eller vars Föräldrars agerande under tävlingen försämrar
Tävlingsarrangörens rykte
b.
Disney förbehåller sig rätten att när som helst utan föregående meddelande ändra, skjuta upp, ställa in
eller avbryta tävlingen eller förlänga eller återuppta tävlingsperioden eller diskvalificera en deltagare och
kommer att göra så om det inte av tekniska, juridiska eller andra skäl kan garanteras att tävlingen kan
genomföras rättvist eller korrekt eller om Disney misstänker att någon har manipulerat bidrag eller
resultat, lämnat oriktiga uppgifter eller agerat oetiskt på något annat sätt.
9.
E-postsäkerhet. Om Walt Disney Company Limited önskar kontakta dig avseende ett tävlingsbidrag kommer
detta att ske från en e-postadress som slutar med ”disney.com” eller via telefon (med ett efterföljande
bekräftande meddelande från en ”disney.com”-adress). All kommunikation som påstås komma från Disney
Channel men som skickas med ett annat e-postsuffix (till exempel hotmail.com eller yahoo.com) bör behandlas
med reservation och vidarebefordras till Disney Channels kundtjänst: [email protected] Vi
rekommenderar att du inte agerar utifrån eller svarar på någon sådan korrespondens från tredje part förrän du
har fått svar från Disney Channel. Om du har frågor eller funderingar kring korrespondens som påstås komma
från Disney Channel vänligen kontakta [email protected]
10.
Publicitet. Vinnarna kan i rimlig utsträckning behöva delta i relaterad publicitet utan ytterligare betalning eller
andra medgivanden. Du samtycker härmed till att Disney publicerar ditt förnamn, första bokstaven i ditt
efternamn, din ålder, din bostadsort och/eller ditt porträtt.
11.
12.
13.
14.
Uppgifter om vinnare. Uppgifter om vinnarna kommer att publiceras i på webbsidan inom två (2) veckor efter
det att priset (priserna) har tilldelats. Om du vill se vinnarnas namn (och, i förekommande fall, deras vinnande
bidrag) går du till Disneys Vinnarlista på webbsidan eller skickar ett frankerat och adresserat kuvert till kundtjänst
på den adress som anges på kampanjens startsida. Brevet ska vara märkt med ”Vinnarlista” och namnet på
prisutdelningen eller tävlingen. Tyvärr kan vi inte returnera bidrag som skickats per post.
Inget köp krävs.
Disneys beslut är slutgiltigt och vi förbehåller oss rätten att inte svara på alla frågor.
Englands lagar ska tillämpas och alla eventuella tvister ska avgöras i Englands domstolar.
Om du har frågor, vänligen kontakta kundtjänst på [email protected] eller skriv till Walt Disney Company Nordic, Disney
Channel, Box 181, 101 23 Stockholm.
© Disney