FSV-85 SUPERSONAR

FURUNO INTRODUCERAR …
FSV-85 SUPERSONAR
Furunos mest avancerade högfrekvens sonar någonsin introduceras nu på den svenska
marknaden!
Avancerad multistråleteknik i
kombination med samtidig
horisontell och vertikal dual
skanningfunktion ger en helt
överlägsen prestanda !
VÄRLDSMÄSTAREN !
I konkurrensen om störst och snabbast fångst på fiskeplatsen gäller två saker, maskinkraft och elektronisk utrustning. Sonaren är långt det viktigaste instrumentet till att snabbt lokalisera och bedöma ett fiskstim. Det man ser på sonaren är det man ”lever av”. Vi är övertygade om att den nya 80 kHz Supersonaren FSV‐85 vinner matchen ! EN STABIL SONAR !
När sonarstimmen har lokaliserats gäller det att hålla dem fast i bilden. Här är stabiliseringen en viktig faktor. Furuno använder en ny snabb rörelsesensor, som är inbyggd i bottendelen, just där var rörelsen skall kompenseras. Resultatet blir en perfekt bildpresentation även under svåra förhållanden! HÖG UPPLÖSNING
Tack vare den relativt höga frekvensen (80
kHz) i FSV-85 får man en mycket hög upplösning i bilden. Samtidigt är frekvensen anpassad till att ge en bra räckvidd på både sill,
makrill och tobis. Domens speciella utformning ger både långt sökområde och vertikalskanning.
DUBBEL VERTIKALSKANNING
FSV‐85 har en kombination av cylinder och sfärisk dome med högkänsliga sonarelement. Det‐
ta innebär att man kan söka i en 180⁰ sektor och därmed få en tydlig bild av bottenkonturerna samt fiskens fördelning under båten. Man kan välja två olika lodräta sökriktningar med EBL lin‐
jerna ”1” och ”2” (se bilden nedan) och på så sätt enkelt bedöma flera fiskstims lodräta för‐
delning. STIMMENS STORLEK OCH FÖRDELNING
Vertikalskanningen används på flera olika sätt. I den horisontella bilden kan man inte alltid be‐
döma fiskens storlek, men i kombination med vertikalbilden blir detta helt tydligt. En annan för‐
del är att man enkelt kan utläsa fiskstimmens djup i vattnet, och därmed justera trålens höjd för ett optimalt fångstresultat. För notfisket är just denna funktion en av de viktigaste. Dubbel horisontell visning ger Dig
fisken i olika djup, avstånd
och riktning
Leta upp ett nytt fiskstim framåt
samtidigt som Du följer ett annat
stim bakåt hela vägen in i trålen
FSV-85 är som två sonarer i en !
Med dubbel skanninghastighet i förhållande till tidigare sonarer uppnås en ultrasnabb uppdate‐
ring av två samtidiga bilder. FSV‐85 kan således användas till effektiv sökning på såväl lång distans som i närområdet. Det är lika viktigt att hitta det bästa fiskstimmet på stort avstånd som att kunna följa det hela vägen bakåt och in i trålen. En optimerad närbildsdetektering uppnås vid an‐
vändning av superkorta, högdefinierade pulser. HANDHAVANDE
En sonar är aldrig bättre än dess handhavande. Hittar Du inte funktionerna spelar det ingen roll att de finns. Baserat på re‐
kommendationer från erfarna fiskare, har vi utvecklat mark‐
nadens mest användarvänliga kontrollenhet och menysy‐
stem. ”F‐knapparna” ger Dig 10 genvägar så Du enkelt kan välja de mest vanliga funktionerna. Varje F‐funktion kan se‐
dan sparas på minneskort som back‐up eller för att ges vidare till kollegor. Armchair kontroll är möjlig. DUBBELT MONITORSYSTEM
FSV‐85 ger dubbel valuta för pengarna! Sonaren är uppbyggd som ett sant blackbox system där både vanliga LCD bildskärmar och de mer ”sjöstarka” Furuno skärmarna kan anslutas. I förhål‐
lande till tidigare system är FSV‐85 dubbelt så bra eftersom den accepterar två bildskärmar. Bildpresentationen kan dessutom väljas oberoende av varandra och gör det t.ex. möjligt att ha vertikalbild i en skärm och horisontell bild i den andra. Dual core processorn i FSV‐85 tillåter ut‐
över detta en snabb och effektiv, parallell bildbehandling. SYSTEMRITNING
DIMENSIONER OCH VIKT
SPECIFIKATIONER SOM GER EKO !
Gruvgatan 23 · 421 30 VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel: 031-709 89 40 · Fax: 031-709 81 61
[email protected] · www.furuno.se