Vikinstruktion

Pappersflygplan
1
1. Lägg pappret som på bilden och
vänd det upp och ned.
4
4. Vik upp pappret igen och vik den
ena framkanten mot dig som på bilden.
7
7. Vik nu in en ny spets mot mittlinjen.
10
10. Vik över den lilla spetsen mot dig
(se piloens riktning).
13
13. Vik en i taket och gör dem relativt
stora så att de liknar flygplanet på bild
14.
2
2. Vik papprets långsidor mot varandra som på bilden.
5
5. Gör nu samma sak med den andra
framkanten. Du har nu gjort en spets.
8
8. Gör samma sak på andra sidan. Nu
har du gjort ännu en spets.
11
11. Nu kan du vika upp svalan som på
bilden. Pappersfliken hindrar delarna
att gå isär.
14
14. Nu är pappersflygplanet klart! Flyg
försiktigt..
3
3. Nu bör det se ut så här..
6
6. Vik över spetsen som på bilden.
Nu bör du se det gråa från nosen som
längst ned här på bilden.
9
9. Riv av de små flikarna som figuren 9
och 10 visar.
12
12. Nu skall du vika vingarna..
15
15. Och snälla, släng inte ditt flygplan i
naturen när du tröttnat på det!
Lycka till!