Bildpriser - Logium.se

LOGIUM
Pusselbitar till din släkthistoria
Prislista bilder 2012–2013
(priserna gäller exkl. moms 25 %)
Icke-kommersiellt bruk (enskilt bruk)
Blogganvändning 1 år
100
Hemsida 1 år
100
Privat bruk (inte webbplats) 80
Kommersiellt bruk
Webbplatser
1 mån
6 mån
Internet, första sidan
Internet, underliggande sida
Redaktionellt
800
1 000
Kommersiellt
1 800
2 300
Webbannonser
2 800
3 800
1 år
3 000
1 500
1 300
3 300
5 800
Pressrelease
Grundpris för publiceringsrätten är 2500 kr. Obs. bilden får endast användas för avtalat sammanhang.
Böcker och läromedel
Upplaga
mindre bild
1 000
800
5 000
900
10 000
1 000
halvsida
1 000
1 100
1 200
helsida
1 100
1 300
1 500
uppslag/omslag
2 000
3 000
3 300
Vid utgivning av ny upplaga utgår ny publiceringsersättning i förhållande till den nya upplagans storlek med 50% prisavdrag på
grundarvodet.
Tidning/tidskrift
Upplaga
mindre bild
5 000
900
10 000
1 000
50 000
1 100
halvsida
1 000
1 100
1 200
helsida
1 200
1 500
2 000
uppslag/omslag
1 900
2 700
3 300
Annons/reklam
Upplaga
mindre bild
5 000
3 300
10 000
3 800
50 000
4 300
100 000
4 800
halvsida
3 800
4 300
5 200
6 200
helsida
5 300
6 300
7 500
8 000
uppslag/omslag
6 300
6 800
7 800
8 800
helsida
1 800
2 300
2 500
2 800
uppslag/omslag
3 000
3 500
4 000
4 800
Icke-kommersiell användare får 25% prisavdrag.
Broschyr
Upplaga
5 000
10 000
50 000
100 000
mindre bild
1 300
1 400
1 800
2 300
halvsida
1 500
1 600
2 100
2 500
Affisch, skyltar, utomhusreklam
Upplaga
A4/A3
50 x 70
10
2 500
2 800
100
4 000
4 500
500
5 000
5 800
70 x 100
3 500
5 500
6 500
< 2 kvm
4 500
7 000
8 500
Icke-kommersiell användare får 25% prisavdrag.
Förpackningar
Upplaga
mindre bild
1 000
2 000
5 000
3 500
10 000
5 000
100 000
7 000
större bild
2 500
5 000
8 000
11 000
Vykort/inbjudningar
Upplaga
1 000
3 000
5 000
3 500
10 000
4 000
Almanacka/kalender
Upplaga
1:a bild 1 000
2 500
5 000
3 000
10 000
3 500
fler bilder, per bild
1 800
2 300
2 800
Projektion - bildspel, OH, PowerPoint
Upplaga
intern visning extern visning
1
1 000
1 400
10
1 300
1 500
Logium, Knights Förlag och Stigfinnaren Arkeologis prissättning för bilder följer i stort prisrekommendationer från Svenska
Fotografers Förbund.
För nyttjande av bilder i andra sammanhang ombeds användare/kund kontakta bildägaren för offert: [email protected]
För samtliga användningsområden gäller att en användare inte får vidareupplåta bilden, ändra eller beskära bilden eller använda bilden i ett kränkande sammanhang. Användningsrätten till en bild gäller enbart i enlighet med överenskommelse mellan
bildägare och bildköpare. Fotografens namn skall anges i all användning av bilden. Vid utebliven namngivelse debiteras 100% av
bildpriset. När tiden för upplåtelsen går ut ska användaren antingen förlänga nyttjandetiden eller upphöra med all användning av
bilden samt radera alla digitala kopior. Vid otillåten användning, ändring eller bearbetning av bild utgår ersättning motsvarande
aktuellt bildpris enligt ovan samt ett skadestånd motsvarande 100% påslag.