Inkopplingsbeskrivning kabel-TV-modem 1. Inkoppling till kabel

Inkopplingsbeskrivning kabel-TV-modem
Innehåll
1.Inkoppling till kabel-TV-nätet
2.Koppla in kabel-TV-modem
2.1 Cisco EPC 3010
2.2 Scientific Atlanta
2.3 Motorola Surfboard
3.Datorinställningar
3.1.Manuell konfiguration i Windows Vista
3.2.Manuell konfiguration i Windows 7
3.3.Manuell konfiguration i Windows 8
3.4.Manuell konfiguration i Windows 10
1. Inkoppling till kabel-TV-nätet
För att kunna kommunicera i kabel-TV-nätet krävs följande:

Att kabel-TV-modemet (levereras av VÖKBY Bredband AB i samband med
tecknande av tjänst) som beskrivs i bilder längre ner i detta dokument är
inkopplat och aktiverat mot kabel-TV-nätet.

Att dator eller motsvarande utrustning är ansluten till kabel-TV-modemet via
nätverkskabel av minst typen ”Cat 5E UTP” eller bättre. För att ansluta fler
enheter/datorer behöver en router anslutas till kabel-TV-modemet. Till denna
router kan det anslutas så många enheter/datorer som önskas.

Att dator är installerad med nätverkskort, TCP/IP-protokoll och i övrigt är
konfigurerad på sådant sätt att det överensstämmer med specifikationerna för
beställd tjänst samt att den har kontakt med den aktiva utrustningen.
Anslutningslampa på den aktiva utrustningen lyser för resp. uttag när kontakt
har etablerats.
Sida 1
2. Koppla in kabel-TV-modem
2.1 Cisco EPC 3010






Anslut kabel-TV-modemet med den medföljande antennkabeln till
antennuttaget på kabel-TV-modemet (nr 1 på bilden av modemets baksida).
Om antennuttag med tre hål saknas kontaktar du fastighetsägaren för att få en
adapter.
Anslut datorn till kabel-TV-modemet med den medföljande nätverkskabeln. (nr
3 på bilden av modemets baksida).
Anslut den medföljande eladaptern till kabel-TV-modemet och lämpligt eluttag
(nr 4 på bilden av modemets baksida) och så på strömmen till modemet (nr 5
på bilden av modemets baksida)
Slå på datorn.
Under startsekvensen blinkar vissa lampor på modemet. Därefter ska
lamporna på modemets framsida lysa enligt följande:
Lampa 1 lyser grönt (ström på).
Lampa 4 lyser grönt (nätverksanslutning kabel-TV-nät OK).
Lampa 5 lyser grönt (nätverksanslutning till dator OK).

Vid överföring av data blinkar lampa 2, 3 och 5.
Sida 2
2.2 Scientific Atlanta






Anslut kabel-TV-modemet med den medföljande antennkabeln till
antennuttagets tredje hål (nr 6 på bilden av modemets baksida).
Saknas antennuttag med tre hål kontaktar du fastighetsägaren för att få en
adapter.
Anslut datorn till kabel-TV-modemet med den medföljande nätverkskabeln. (nr
4 på bilden av modemets baksida).
Anslut den medföljande eladaptern till kabel-TV-modemet och lämpligt eluttag
(nr 1 på bilden av modemets baksida).
Slå på datorn.
Under startsekvensen blinkar vissa lampor på modemet. Därefter ska
lamporna på modemets framsida lysa enligt följande:
Lampa 1 lyser grönt (ström på).
Lampa 4 lyser grönt (nätverksanslutning kabel-TV-nät OK).
Lampa 5 lyser grönt (nätverksanslutning till dator OK).

Vid överföring av data blinkar lampa 2, 3 och 5.
Sida 3
2.3 Motorola Surfboard







Anslut kabel-TV-modemet med den medföljande antennkabeln till
antennuttagets tredje hål (nr 3 på bilden av modemets baksida).
Saknas antennuttag med tre hål kontaktar du fastighetsägaren för att få en
adapter.
Anslut datorn till kabel-TV-modemet med den medföljande nätverkskabeln.
(nr 1 på bilden av modemets baksida).
Anslut den medföljande eladaptern till kabel-TV-modemet och lämpligt eluttag
(nr 4 på bilden av modemets baksida).
Slå på datorn.
Under startsekvensen blinkar vissa lampor på modemet. Därefter ska
lamporna på modemets framsida lysa enligt följande:
Lampa 2 lyser grönt (ström på).
Lampa 3 lyser grönt (datakanal kabel-TV-nät nedströms OK).
Lampa 4 lyser grönt (datakanal kabel-TV-nät uppströms OK).
Lampa 5 lyser grönt (nätverksanslutning kabel-TV-nät OK).
Lampa 6 lyser gult (nätverksanslutning till dator OK).
Lampa 7 ska inte lysa (Internetanslutning blockerad).


Om lampa 7 lyser (Internetanslutning blockerad), tryck på knapp 1 (nr 1 på
bilden av modemets framsida).
Vid överföring av data blinkar lampa 6
Sida 4
3. Datorinställningar
Om din Internettjänst fortfarande inte fungerar kan det I vissa fall behövas göra några
ytterligare inställningar i din dator för att Internettjänsten ska fungera. Dessa
instruktioner kan se något annorlunda beroende på vilket operativsystem som finns
installerat på den aktuella datorn. Läs avsnittet som riktar sig till det operativsystem
den aktuella datorn har installerat och följ de steg som anges.
3.1 Manuell konfiguration i Windows Vista
Windows Vista: Steg 1
Klicka på Windows
startknappen längst ner till
vänster och därefter på
”Kontrollpanelen”.
Windows Vista: Steg 2
Klicka på ”Klassisk vy” till
vänster (bilden ändras då att
se ut som på bilden här
bredvid) och dubbelklicka
därefter på Nätverk och
delningscenter.
Sida 5
Windows Vista: Steg 3
Klicka på ”Hantera
nätverksanslutningar”.
Windows Vista: Steg 4
Högerklicka på “Anslutning till
lokalt nätverk”, välj
“konfigurera” i menyn som
”fälls ut”.
Sida 6
Windows Vista: Steg 5
Markera “Internet Protocol
Version 4” med ett enkelklick
och klicka därefter på
knappen “Egenskaper”
nedanför.
Windows Vista: Steg 6
Beroende på vald tjänst kan
det här se olika ut. I de allra
flesta fall skall både ”Erhåll en
IP-adress automatiskt” och
”Erhåll adress till DNSservern automatiskt” vara
markerade. I de fall där
VÖKBY Bredband AB separat
har angivit IP adressuppgifter
skall dessa införas. Om
ändringar har gjorts bör du nu
klicka ”OK” i alla rutor tills du
kommer tillbaka till
”Skrivbordet”. Starta därefter
om datorn.
Den manuella konfigurationen
är nu klar.
Sida 7
3.2 Manuell konfiguration i Windows 7
Windows 7: Steg 1
Klicka på Windows
startknappen längst ner till
vänster och därefter på
”Kontrollpanelen”.
Windows 7: Steg 2
Klicka på ”Visa
nätverksstatus och åtgärder”
Sida 8
Windows 7: Steg 3
Klicka på ”Ändra
inställningar för
nätverkskort”
Windows 7: Steg 4
Dubbelklicka på ”Anslutning
till lokalt nätverk”
Sida 9
Windows 7: Steg 5
Klicka på knappen
”Egenskaper”
Windows 7: Steg 6
Dubbelklicka på ”Internet
protocol..”
Sida 10
Windows 7: Steg 7
Beroende på vald tjänst kan
det här se olika ut. I de allra
flesta fall skall både ”Erhåll
en IP-adress automatiskt”
och ”Erhåll adress till DNSservern automatiskt” vara
markerade. I de fall där
VÖKBY Bredband AB
separat har angivit IP
adressuppgifter skall dessa
införas. Om ändringar har
gjorts bör du nu klicka ”OK” i
alla rutor tills du kommer
tillbaka till ”Skrivbordet”.
Starta därefter om datorn.
Den manuella
konfigurationen är nu klar.
Sida 11
3.3 Manuell konfiguration i Windows 8
Windows 8: Steg 1
Klicka på Windows
startknappen längst ner till
vänster.
Windows 8: Steg 2
Sök på ”Visa
nätverksanslutningar” och
klicka på det alternativ som
dyker upp.
Windows 8: Steg 3
Dubbelklicka på din fasta
nätverksanslutning.
Sida 12
Windows 8: Steg 4
Klicka på knappen
”Egenskaper”
Windows 8: Steg 5
Dubbelklicka på ”Internet
protocol..”
Sida 13
Windows 8: Steg 6
Beroende på vald tjänst kan
det här se olika ut. I de allra
flesta fall skall både ”Erhåll
en IP-adress automatiskt”
och ”Erhåll adress till DNSservern automatiskt” vara
markerade. I de fall där
VÖKBY Bredband AB
separat har angivit IP
adressuppgifter skall dessa
införas. Om ändringar har
gjorts bör du nu klicka ”OK” i
alla rutor tills du kommer
tillbaka till ”Skrivbordet”.
Starta därefter om datorn.
Den manuella
konfigurationen är nu klar.
Sida 14
3.4 Manuell konfiguration i Windows 10
Windows 10: Steg 1
Klicka på Windows
startknappen längst ner till
vänster.
Windows 10: Steg 2
Sök på ”Visa
nätverksanslutningar” och
klicka på det alternativ som
dyker upp.
Windows 10: Steg 3
Dubbelklicka på din fasta
nätverksanslutning.
Sida 15
Windows 10: Steg 4
Klicka på knappen
”Egenskaper”
Windows 10: Steg 5
Dubbelklicka på ”Internet
protocol..”
Sida 16
Windows 10: Steg 6
Beroende på vald tjänst kan
det här se olika ut. I de allra
flesta fall skall både ”Erhåll
en IP-adress automatiskt”
och ”Erhåll adress till DNSservern automatiskt” vara
markerade. I de fall där
VÖKBY Bredband AB
separat har angivit IP
adressuppgifter skall dessa
införas. Om ändringar har
gjorts bör du nu klicka ”OK” i
alla rutor tills du kommer
tillbaka till ”Skrivbordet”.
Starta därefter om datorn.
Den manuella
konfigurationen är nu klar.
Om denna inkopplingsbeskrivning inte fungerar hjälper vi dig gärna med att
lösa problemen.
Kontakta VÖKBY Bredbands kundservice på 0142 – 680 680 eller
[email protected]
Sida 17