Godkännande till publicering av bilder – vuxen

Godkännande till publicering av bilder – vuxen
I Borås Stad använder vi gärna bilder för att berätta om vår verksamhet. Det kan till
exempel vara i tryckt material samt på webbplatsen boras.se och i sociala medier.
Borås Stad ber om ditt godkännande för att få publicera bilder av dig.
•
Godkännandet gäller tills vidare men kan när som helst avbrytas. Kontakta i så fall
enheten/förvaltningen/bolaget som har lagt upp bilden. Om ni vill ha bilden borttagen så görs
det skyndsamt.
•
Bilder kan komma att lagras hos Borås Stad och användas av kommunen på sätt som bedöms
lämpligt.
•
Vid varje publiceringstillfälle gör vi en bedömning om det är lämpligt att publicera fotot i det
aktuella sammanhanget.
Läs mer om hur bilder hanteras i Borås Stad på boras.se/pul.
Ja, jag godkänner att bilder på mig kan komma att användas av Borås
Stad i informationsmaterial och marknadsföring.
Nej, jag vill inte att bilder på mig publiceras.
Datum
Underskrift
Namnförtydligande