Att beskriva bilder

Malmö stad,
Kryddgårdskolan, Annebergskolan, Mellanheden,
Österportskolan
Ht – 14 Lärandeobjekt
Att utveckla förmågan att beskriva en bild och då fokusera detaljer.
Avgränsning av Lärandeobjektet
Till en början hade vi lärandeobjekt ”Att utveckla min förmåga att kunna ge konstruktiv kritik
genom kamratbedömning, för att utveckla en bild”. Efter förtest insåg vi att eleverna inte
visste hur man beskriver en bild och då inte heller vet hur man skall för en kamrat beskriva
vad som behöver utvecklas. Eleverna hade inte fokus på detaljer i bilden utan berättade mer
om vad de själva kunde om i det här fallet fjärilen samt om de tyckte den var fin eller
liknande. Detta gjorde att vi avgränsade oss till att utveckla förmågan att beskriva en bild.
Kritiska aspekter – dessa var kritiska för den här elevgruppen i denna studie. Eleverna
behövde urskilja:
Ø
Ø
Ø
Ø
Att detaljerna i bilden är viktiga för att kunna göra en väl beskrivning av den
Att beskriva inte är att ta med alla sina kunskaper om bilden, utan det man ser i bilden
Att beskriva är Inte vad man personligt tycker om bilden, tex.fin, läskig, äcklig, ful
Att beskriva med kvalte behöver inte innebära att man skriver mycket, det viktiga är
vad man skriver
Exempel på variationsmönster – på någon/några av de kritiska aspekterna
Vi ser på våra lektioner att låta eleverna titta på skillnader mellan olika beskrivningar har stor
effekt på elevernas lärande. Vi såg dock i lektion 2 att vi missvisade våra elever genom att de
texter som är bra beskrivningar också var längre vilket gjorde att våra elever trodde att om vi
skriver mycket har vi gjort en bra beskrivning. Vi satte beskrivande texter i kontrast till
varandra och tittade då på våra kritiska aspekter – beskriva är inte det du vet, beskriva är inte
känslor och beskriva är inte en lång text. Vi generaliserade detta till att kunna beskriva andra
bilder och använda de kunskaper jag får med mig att beskriva en bild utifrån det jag ser.
Vi ser på våra resultat att just den generaliseringen spelar stor roll för våra elever. I en av våra
lektioner 2 tar vi inte med den generaliseringen och ser då att eleverna inte lyckas lika bra på
eftertest som den elevgrupp som för möjlighet att generalisera på lektionen. Det är den enda
skillnaden mellan dessa lektioner och elevgruppernas förkunskaper är likvärdiga. Vi ser också
i de förändringar vi gör inför lektion 3 så stärks resultatet ytterligare. Här lägger vi till
ytterligare kontrast i form av att en bra beskrivning behöver inte vara lång.
Learningstudy.se
Exempel på elevresultat
Utveckling i förmågan att beskriva en bild. Vi har tittat på elevernas beskrivningar och hur de
individuellt utvecklat sin förmåga att beskriva. Vi har gjort 3 kategorier, 1 – ingen utveckling,
2 utveckling, 3 stor utveckling.
Antal elever
Kat -1
Kategori 1
(försämring)
Kategori 2
Kategori 3
Lektion 1
12 5 1 1 Lektion 2a
2
13
5
Lektion 2b
1
7
10
Lektion 3a
0
9
11
Lektion 3b
1
4
4
Tänkt lektion 4
Vi vill använda vår sista lektion och se den som en uppstartslektion. Vi vill dock ge eleverna
möjlighet att generalisera detta i olika sammanhang i fortsättning. Vi vill ev dela upp den så
att den blir kortare.
Exempel på lärarresultat
Vi ser vikten av att sätta i kontrast och titta på skillnader. Vi ser att elevernas lärande
utvecklas genom att titta på vad något inte är. Att få se vad som inte är en bra beskrivning blir
så tydligt. Att man sätter de bredvid varandra. Att inte längden har betydelse. Att visa något
som felaktigt ser vi en stor effekt av.
Avgränsa att inte flumma ut. Jag försöker tänka mer på det idag och märker att jag håller mig
i fokus. Man vill så mycket men det är inte säkert att barnen är med. Fantastiskt att detta hela
tiden binder ihop det vi gör. Det var pusselbiten som fattades. Att få ner det i klassrummet.
Alla dessa teorier och tankar som har snurrat i flera år men nu äntligen faller allt på plats.
Genrepedagogiken, Dylan Williams, ….
Att våga använda kontraster, att våga visa på felaktiga saker. Det gör jag mer nu och känner
mig trygg i.
Att inte behöva få med alla – att inte alltid vara den snälla fröken. Vad är fokus! Komma
ifrån för många ”Lattelektioner”
Våga stanna kvar i lärandet och inte görandet.
Learningstudy.se
Övrigt
Jag ser nu när jag arbetar med dinosaurier att de är bättre på att beskriva. Varför blev
fotbollen så bra? Fredag em?! Det jag vill att de skall få syn på visar sig. Det blir tydligt,
lärandet blir tydligt och det är lockande i sig. Lärandet har en enorm kraft som vi inte får
underskatta.
Handledare
Maria Bergqvist
Learningstudy.se