Bild i bilden

Bild i bilden
Material:
 Kamera
 Historisk bild från platsen.
Övning:
 Var är bilden tagen? Försök att hitta platsen och
placera in den historiska bilden i nutidsbakgrunden.
 Fotografera av.
Bild lånad av Malmö Stadsarkiv.
Kryddgårdsskolan Malmö
Historia
Eva Hörnblad