. - Hallands Konstmuseum

VÅREN 2015
Slöjd och konsthantverk
– Halland to Tokyo
Vårsalong
Stipendiatutställning,
kroki och sportlovsaktiviteter
Adress
Tollsgatan, 302 32 Halmstad
GPS-koordinat:
Lat N 56° 40’ 51.54”
Lon E 12° 51’ 41.85”
Busshållplats: Norre Port
Öppettider
Tisdag-söndag 12-16
Onsdag 12-20
Långfredag stängt
Fri entré!
Friluftsmuseet
Hallandsgården
Adress
Sofiavägen, Halmstad
GPS-koordinat:
Lat N 56° 40’ 51.34”
Lon E 12° 51’ 3.2”
Busshållplats: Lasarettsvägen
Öppettider
Området är öppet året runt
Byggnaderna är öppna
6/6-16/8 kl 11-17
Välkommen till våren på
Hallands Konstmuseum
Nu går vi mot vår och på Hallands Konstmuseum hälsar vi välkomna
till en ny säsong.
Höstens succéer – utställningarna om arkitektparet Svend och
Hanne Bögh-Andersen och Almapristagaren Shaun Tan – visas
ännu ett tag innan det är dags för traditionell Vårsalong i Hallands
Konstförenings regi.
Våren bjuder också på en utställning med halländska slöjdare och
konsthantverkare – Handmade with love. Utställningen visades på
Svenska Ambassaden i Tokyo i höstas, och vi är mycket glada över
att även visa den på hemmaplan.
På museet laddar vi också för om- och tillbyggnad av våra lokaler.
Planering påbörjas under våren. Därefter väntar några års intensivt
arbete innan bygget står klart.
Varmt välkomna till en ljusnande framtid på Hallands Konstmuseum
hälsar Sven Lundström, museichef
Fri entré förutom vid
vissa evenemang
Kontakt: Tel 035-16 23 00
[email protected]
www.hallandskonstmuseum.se
www.konstihalland.se
Följ oss, kommentera och
diskutera på Facebook
Håll dig uppdaterad!
Prenumerera på våra
nyhetsbrev så får du
löpande information
om vad som händer på
Hallands Konstmuseum.
Du anmäler dig snabbt
och lätt på vår hemsida.
Omslagsfoto: Modesty Sofronenkoff
Grafisk form: Tecknargården/Willy Lindström
Tryck: Veinge Tryckeri 2015
Musik i
museicaféet
Den 11/3 och 15/4 kl 18.30
blir det klassisk musik på
Hallands Konstmuseum
Entré 100 kr, studenter 40 kr
Vilka som framträder
presenteras inom kort på
www.hallandskonstmuseum.se
– håll utkik!
Konserterna ingår i programserien
STORM och är ett samarrangemang
mellan Kultur i Halland – Musik
och Hallands Konstmuseum
– 2 –
Handmade with love –
Halland to Tokyo
Handmade with love –
Halland to Tokyo t/r
15/2-3/5
Guidad temavisning
Ta del av ”hantverkligheten” genom fyra unika
visningar där medverkande slöjdare och konsthantverkare berättar i
utställningen
21/2 kl 14.30
Bror Forslund, om
korg-, trä- och näverslöjd
11/4 kl 14.30
Ulla Hallberg, om
guld- och silversmide
25/4 kl 14.30
Marina Fränke och
Nina Floderus, om
handvävning
29/4 kl 18
Per-Anders Hübner,
om handbokbindning
När utställningen Handmade with love visades i Tokyo höll flera av de medverkande workshops, däribland i nålbindning.
Foto: Modesty Sofronenkoff
I november visades utställningen
Handmade with love – Halland to
Tokyo 2014 på Svenska Ambassaden i Tokyo. Tjugotre halländska
slöjdare och konsthantverkare
presenterade sina verk för den
japanska publiken. I vår visas utställningen på Hallands Konstmuseum,
tillsammans med ett rikt programutbud.
Möbelsnickeri, broderi, metall- och
silversmide, bokbinderi, vävt, stickat och
slöjdat i trä är bara några exempel på vad du
som besökare får se. Kärleken till hantverksteknikerna, samt de fyra årstiderna är gemensam utgångspunkt för de medverkande.
I Sverige har vi en speciell relation till
de fyra årstiderna vår, sommar, höst och
vinter. Även i Japan finns dessa årstidsväxlingar. Årstiderna förenar våra länder,
liksom intresset för det handgjorda. I Japan
finns också ett särskilt intresse för svenskt
konsthantverk och slöjd.
Utställningen Handmade with love är ett
större projekt som tog sin början redan vårvintern 2013. Svenska Ambassaden i Tokyo
hörde då av sig till Kultur i Halland – Slöjd
med en förfrågan om det fanns intresse att
presentera halländskt hantverk hos dem. Projektet har gett halländska slöjdare och
konsthantverkare en unik möjlighet till nya
erfarenheter, kulturutbyte och nya kontakter. Inte minst samarbetet med Yamanashi
Hemslöjd, som sedan många år specialiserat
sig på svensk slöjd och konsthantverk i
Japan, har varit värdefullt. Dess grundare
Mikiko Yamanashi inviger utställningen på
Hallands Konstmuseum den 15/2 kl 14.
I samband med vernissage berättar projektledare Karolina Witt om arbetet kring
Handmade with love och fotograf Modesty
Sofronenkoff visar bilder.
– 3 –
7/3 kl 10-17
Seminariedag – slöjd
och konsthantverk,
internationellt gångbart
En seminariedag på tema
möjligheter, utmaningar,
trender och erfarenheter
kring slöjd och konsthantverk i ett internationellt sammanhang.
För mer information om
innehåll och anmälan, se
www.regionhalland.se/
slojd
28/2 kl 12-16
PopUp-butik
Unika produkter säljs av
halländska slöjdare och
konsthantverkare
under dagen i en tillfällig
extra butiksyta på
Hallands Konstmuseum
Stort och långsiktigt
samarbete med
Bærtlingstiftelsen
Halmstads konstprofil och Hallands
position som konstregion stärks när Olle
Bærtling, länets internationellt sett största
konstnärskap genom tiderna återvänder till
födelsestaden. Genom ett samarbetsavtal
med Bærtlingstiftelsen flyttar samlingen
med hans verk från Stockholm till Hallands
Konstmuseum.
Olle Bærtling (1911-1981) föddes i Halmstad. Idag är han kanske det svenska konstnärsnamn som är mest känt och har störst
spridning i världen. Hans verk återfinns ofta
på stora utställningar som vill spegla efterkrigstidens konst och samhällsutveckling.
Bærtlingstiftelsen skapades för mer än
30 år sedan med uppgiften att förvalta och
främja Olle Bærtlings konstnärliga kvarlåtenskap. De förfogar över mer än 200
oljemålningar, ett 40-tal skulpturer samt
grafik, textilier och arkiv som är skapade
av Olle Bærtling. Stiftelsen sprider också
kunskap om Olle Bærtlings konst genom
omfattande låneverksamhet, samt genom
att dela ut stipendier till förtjänta konstnärer som arbetar i Olle Bærtlings tradition.
Under de senaste åren har - parallellt med
att museets utbyggnadsplaner materialiserats - samtalen med Bærtlingstiftelsen
fördjupats för att slutligen utmynna i att
Hallands Konstmuseum blir framtida hemvist för hela samlingen. Här kommer man
att skapa säker förvaring och en permanent
exponering av Olle Bærtlings konstnärskap.
Målet är också att arkivmaterialet ska bli
tillgängligt för forskning på museet. Sammantaget innebär det att Hallands Konstmuseum blir den plats i landet där både
konsten och kunskapen på sikt samlas kring
Olle Bærtlings liv och verk.
Olle Bærtling, REH, 1965
Konst i Hallands Vistelsestipendium
Konst i Halland är ett regionalt resurscentrum som drivs av Hallands Konstmuseum
på uppdrag av Region Halland. I samverkan
med konstnärer och de halländska kommunerna – politiker, tjänstemän, föreningsliv
och en konstintresserad allmänhet lyfts
utvecklingsfrågor för bild- och formkonst i
Halland. En del av detta innefattar internationella konstnärsutbyten genom vistelsestipendier och ett mobilt residencyprogram.
Vistelsestipendiet vänder sig till halländska
konstnärer och utlyses årligen. Syftet med
stipendiet är att ge konstnären möjlighet att
arbeta samtidigt som det är ett tillfälle att
knyta nya kontakter och hitta nya utställningsmöjligheter. Stipendiet innefattar
Krystallia Sakellariou, del ur installation
också en mindre utställning på Hallands
Konstmuseum.
– På vilket sätt har vistelsen
bidragit till ditt eget konstnärskap?
Konst i Hallands Vistelsestipendium 2014
tillföll konstnären Krystallia Sakellariou
(f. 1977), uppvuxen i Karl Gustav i Halland
och numera bosatt och verksam i Göteborg.
Krystallia är bland annat utbildad vid
Göteborgs Universitet med inriktning mot
internationella museistudier samt konstoch bildvetenskap. Under hösten har hon
som stipendiat arbetat vid Bamboo Curtain
Studio i Taipei, Taiwan. Den 19/4 öppnar
hennes utställning i anslutning till programsöndagen Konst i april.
Mina projekt handlar ofta om resandet;
både mellan geografiska platser, inre tillstånd och mellan olika synsätt. Att själv resa
och förflytta mig mellan olika sammanhang
är nästan en förutsättning för att genomföra
mina projekt. Jag hade aldrig varit i Taiwan
tidigare så allt från att titta på konst, kultur,
religion, till att träffa andra konstnärer och
samtidigt ordna allt det praktiska i vardagen, var nya och på olika sätt inspirerande
upplevelser som jag tar med mig i mitt
arbete.
Tre frågor till Krystallia Sakellariou
– Kan du säga något om det du visar
på Hallands Konstmuseum i vår?
– Vad hade du för idéer
kring din tid i Taiwan?
Naturligtvis blev jag väldigt glad när jag fick
veta att jag skulle få möjlighet att resa till
Taiwan. Jag var nyfiken på landet och kulturen och såg fram emot att under en period
få bo och arbeta i ett nytt sammanhang. Jag
hade en första idé om vad jag skulle arbeta
med när jag kom dit som sedan förändrades
och utvecklades under tiden jag var där.
– 4 –
Jag planerar att visa en ny installation som
jag arbetade med i Taiwan. Installationen är
inspirerad av en händelse i en kinesisk saga
från 400-talet och uppbyggd av olika material och objekt som jag samlade in under
min vistelse. Eventuellt kommer installationen även innehålla texter som jag skrivit
utifrån berättelsen. Projektet kan ses som en
del i en serie installationer som jag arbetat
med under det senaste året, och som handlar om tankar kring paradis och utopier.
Välkommen till Vårsalongen
– Men även om schemat är tight brukar det fungera friktionsfritt. Inblandade
medlemmar från konstföreningen vet vad
som ska göras och ett gott samarbetet med
museets rutinerade personal gör att allt är
klart när det ska, fortsätter Anders.
Att Hallands Konstmuseum upplåter
sina lokaler till Vårsalongen tror både
Anders och Daniel är en av anledningarna
till att allt fler ansöker om att få vara med.
Det finns något högtidligt och lockande
i att få ställa ut här. Och även om många
är nervösa brukar stämningen vara god,
närmast lite festlig vid inlämningstillfällena.
Anders kan inte välja ut någon
Vårsalong som han särskilt minns.
– Man blir glad varje gång, och man vet
aldrig hur det kommer se ut förrän allt är på
plats.
– Just urvalsprocessen ska bli mycket spännande att följa på nära håll, säger
Daniel vars nästa punkt på schemat är att
träffa årets inbjudna stipendiater; Birgitta
Göransson, Kätie Nilsson och Magnus Reisne. Samtliga har tidigare erhållit Hallands
Konstförenings stipendium varav några
årligen väljs ut att medverka i Vårsalongen.
Årets vårsalong öppnar den 29/3,
landshövding Lena Sommerstad
invigningstalar kl 14.
Arr. Hallands Konstförening
Anders Sträng och Daniel Sanjay konstaterar att museets portar må se tunga ut, men att det knappast hindrar att allt
fler söker till vårsalongen. Snarare tvärtom.
Vårsalong
29/3-17/5
Guidad visning:
11/4, 25/4 och 9/5 kl 13
Hallands Konstförening arrangerade
den första vårsalongen 1933.
De senaste tolv åren har Anders
Sträng varit den som från
föreningens håll organiserat allt
arbete som en salong innebär.
Nu lämnar han över uppdraget till
Daniel Sanjay.
Arbetet med Vårsalongen börjar i slutet
av våren. Då utses och tillfrågas nästa års
jury, som varje år består av nya personer.
Förutom att de inlämnade verken inte är
desamma innebär detta att juryns idé om
hur utställningen ska framstå också påverkar
innehållet. Ett sparsmakat år kan följas av
ett mer generöst, sett i antalet medverkande.
– Juryn har i uppdrag att skapa en utställning, en helhet. Inte att välja ut enskilda
verk för verkets skull. Har man inte kommit
med ett år innebär det att man kan ha en
chans nästa år, säger Anders. När han och
Daniel träffas på Hallands Konstmuseum
är det december och snart dags att gå ut
med information och ansökningshandlingar
inför Vårsalongen 2015.
– Enligt de som arbetar på museet brukar
förfrågningar om när det är dags att lämna
in sina verk komma redan efter sommaren,
säger Daniel.
– Jo, så är det. Och antalet inlämnade
verk har ökat de senaste åren så se till att ha
bra skor på fötterna när juryn kommer. Det
brukar vara mycket spring och högt tempo,
råder Anders.
Förutom själva jurydagen är det mycket
annat som ska planeras och utföras – inlämning, brev med besked och utlämning
av refuserade verk. Trycksaker, vernissageprogram och guidade visningar. Speciellt
intensivt är det när juryn gjort sitt val och
det på mycket kort tid ska ställas samman
en katalog med samtliga medverkande.
– 5 –
19/4 kl 14-16
Konst i april
Träffa konstnärerna, hör dem
berätta! Hallands Konstförenings
inbjudna stipendiater presenterar
sina verk i Vårsalongen.
Samarr. Hallands Konstförening
Elli Hemberg - En sökare
Per Thornberg/Karin Bertling Duo
tolkar konstnären Elli Hemberg
(1896-1994). Musik till bilder, tonsatta dikter och aforismer.
Vernissage för Konst i Hallands
vistelsestipendiat Krystallia
Sakellariou (kl 13-16).
Se vinterns välbesökta utställningar
Fram till och med den 1/2
finns möjlighet att se bilderbokskonstnären Shaun Tans
originalillustrationer på
Hallands Konstmuseum.
Shaun Tan är en mästerlig
berättare i både ord och bild
som med sina drömlika och
mångbottnade bilder gjort
sig känd över hela världen.
Guidad visning 17/1 kl 13.
Parallellt visas också utställningen Där haven möts i huset - ett arkitektpar, en villa,
ett galleri och en garderob.
Svend och Hanne i köket. Foto: Ulf Knöppel/Bonnierarkivet/TT
Den berättar om arkitektparet Svend och Hanne
Bögh-Andersen och bjuder på en kavalkad i form, design, mode, konst och
arkitektur. Utställningen pågår till och med 8/3. Guidad visning 17/1 kl 14.30,
21/2 och 7/3 kl 13.
Film om paret
Bögh-Andersen
Under vintern har regissören Stellan
Olsson tillsammans med filmfotografen Besart Gerbeshi och formgivaren
Chrissie Lundström arbetat med en
film om paret Bögh-Andersen. Under
samma titel som utställningen skildrar
den parets förverkligade visioner i ett
eget hus i en svensk småstad. Filmen
är producerad med stöd av Laholms
Kommun och Länsstyrelsen Halland och
har premiär på Hallands Konstmuseum
den 8/2 kl 13.
PÅ SPORTLOVET
Slöjdaktiviteter med japanska förtecken
Teckna efter
levande modell
I samarbete med Fria Målarskolan i Halmstad erbjuder vi kroki. Vi vänder oss både
till nybörjare och till dig som är mer erfaren.
Den 4/3, 11/3, 18/3 och 25/3 kl 18-20 ses vi
på Fria Målarskolan i Halmstad, Tollsgatan 7 (strax intill Hallands Konstmuseum).
Handledare är konstnären Agneta Göthesson.
Kostnad 400 kr för fyra tillfällen.
Möjlighet finns också att köpa enstaka biljett
för 150 kr/tillfälle (Studentpris 100 kr/
tillfälle). Biljett köps i förväg på Hallands
Konstmuseum. Begränsat antal platser.
Ta med eget arbetsmaterial
(block och pennor).
Kom och gör en Temari-boll. Foto: Veronica Olofsson
Kalligrafi
Var med och utforska tekniken där vi använder färg och pensel när vi målar tecken
och ord. Vad gömmer sig i ditt tecken?
Temari-bollar
Tillsammans med konsthantverkaren Karolina Witt lindar vi garn och trådar i personliga mönster till användbara bollar, bara du
vet vart tråden leder! Aktiviteterna sker med
inspiration från utställningen Handmade
with love. Välj en av aktiviteterna den dag
som passar dig. 17-19/2 kl 12-16. Från 7 år,
kostnadsfritt, begränsat antal platser.
Föranmälan via tel 035-16 23 00 eller
[email protected]
Samarr. Kultur i Halland - Slöjd.
– 6 –
För dig som arbetar inom skolan
Flera skolor ställer ut
på museet i vår
I vår hörsal presenteras ofta
halländska elevutställningar, från
förskolor till eftergymnasial utbildning. I vår bjuder vi på tre
tematiska utställningar.
4/2-15/2
Non Stop
Temautställning av Fria Målarskolans första och andra års elever
Vernissage 4/2 kl 16-19
22/4-10/5
Tema: Liv
Bild & Formeleverna åk 3
Sturegymnasiet, Halmstad
Vernissage 22/4 kl 17-19
20/5-31/5
2045 – En framtidsvision
I en framtid där många unga har
svårt att föreställa sig vad som
händer om en vecka kan det vara
intressant att se deras framtidsvision 30 år framåt.
Utställningen kretsar kring föreställningen om framtidens vardag
för de som är unga idag. Ljud- och
bildskolans mediaelever åk 1-3,
Halmstad.
Vernissage 20/5 kl 17-19
Utifrån bonadsmålningar kan man upptäcka historia, föremål och traditioner. Brudgum,
detalj ur Per Svenssons bonadsmålning Bröllopsfölje, 1848
Hallands Konstmuseum erbjuder flera
pedagogiska program. De kan vara kopplade till våra tillfälliga utställningar eller
ingå i ett fast utbud. I vår sätter vi fokus på
basutställningen Stjärnor, rosor och prickar
- folkkonstens hemliga språk. Programmet
”Utforska, klura och lär – historia i bilder
berättar” vänder sig till årskurs 2-6. Till-
sammans med en konstpedagog upptäcker
eleverna historia, föremål och traditioner
genom bonadsmålningars rika bildspråk.
Under rubriken ”Folkvett, förmaningar och
lite fest - dilemman från förr och nu” ställs
elever från högstadiet och gymnasiet inför
dilemman om rätt och fel, då och idag. Läs
mer på www.hallandskonstmuseum.se och
Vårens Vetenskapscaféer
Söndagen den 8/2 kommer ornitologen och
biologen Anders Wirdheim till Hallands
Konstmuseum och berättar om Vingarnas
hemlighet. Hur ser fåglarnas vingar ut, och
varför? Wirdheim visar exempel och förklarar dessutom varför änglar inte kan flyga.
En månad senare, den 8/3, handlar det om
Fossila pigment - Skräcködlor, dinosaurier och
om konsten att ge färg åt det förflutna.
Ett stort internationellt samarbete mellan
bland annat fysiker, kemister och geologer har lyckats med den häpnadsväckande
bedriften att hitta flera miljoner år
gamla pigment. Därigenom kan
man säga vilka färger urtidsdjuren
hade! Om detta berättar Per Uvdal,
professor i kemi vid Lunds universitet
och Max lab.
Arr. Science Safari
– 7 –
håll dig uppdaterad genom att prenumerera
på vårt nyhetsbrev för pedagoger.
Arbetar ni med Halmstads historia vill vi
tipsa om www.halmstadshistoria.se Här finns
både fakta och levande berättelser från förr.
Kalendarium Våren 2015
JANUARI
Lördag 17/1 kl 13
Familjevisning Shaun Tan
”Trampa aldrig på en snigel”
Plats: Hallands Konstmuseum
Lördag 17/1 kl 14.30
Guidad visning av Där haven möts i huset –
ett arkitektpar, en villa, ett galleri och
en garderob
Plats: Hallands Konstmuseum
FEBRUARI
Onsdag 4/2 kl 16-19
Vernissage Non Stop, Fria Målarskolan
Plats: Hallands Konstmuseum
Söndag 8/2 kl 13
Premiär av filmen Där haven möts i huset
Plats: Hallands Konstmuseum
Söndag 8/2 kl 14
Vetenskapscafé; Vingarnas hemlighet
Medv. Anders Wirdheim
Arr. Science Safari
Plats: Hallands Konstmuseum
Söndag 15/2 kl 14
Vernissage Handmade with love
Samarr. Kultur i Halland – Slöjd
Plats: Hallands Konstmuseum
Tisdag 17/2-Torsdag 19/2 kl 12-16
På sportlovet
Slöjdaktiviteter med japanska förtecken
Med inspiration från utställningen Handmade
with love provar vi kalligrafi och lindar temaribollar. Från 7 år, kostnadsfritt, begränsat antal
platser. Föranmälan via Hallands Konstmuseum. Samarr. Kultur i Halland – Slöjd
Plats: Hallands Konstmuseum
Lördag 21/2 kl 13
Guidad visning av Där haven möts i huset –
ett arkitektpar, en villa, ett galleri och
en garderob
Plats: Hallands Konstmuseum
Lördag 21/2 kl 14.30
Guidad visning av Handmade with love
Bror Forslund, om trä- och näverslöjd
Samarr. Kultur i Halland – Slöjd
Plats: Hallands Konstmuseum
Lördag 28/2 kl 12-16
PopUp-butik
Försäljning av unika produkter av
halländska slöjdare och konsthantverkare.
Samarr. Kultur i Halland – Slöjd
Plats: Hallands Konstmuseum
MARS
Onsdag 4/3 kl 18
Teckna efter levande modell
Kroki. Kostnad 400 kr för fyra ggr
alt 150 kr/tillfälle (stud 100 kr/tillfälle).
Samarr. Fria Målarskolan
Plats: Fria Målarskolan
Lördag 7/3 kl 10-17
Seminariedag – slöjd och konsthantverk,
internationellt gångbart
För mer info om innehåll och anmälan, se
www.regionhalland.se/slojd
Arr. Kultur i Halland – Slöjd
Plats: Hallands Konstmuseum
Lördag 7/3 kl 13
Guidad visning av Där haven möts i huset –
ett arkitektpar, en villa, ett galleri och
en garderob
Plats: Hallands Konstmuseum
Söndag 8/3 kl 14
Vetenskapscafé; Fossila pigment –
Skräcködlor, dinosaurier och om konsten
att ge färg åt det förflutna
Medv. Per Uvdal. Arr. Science Safari
Plats: Hallands Konstmuseum
Onsdag 11/3 kl 18
Teckna efter levande modell
Kroki. Entré. Samarr. Fria Målarskolan
Plats: Fria Målarskolan
Onsdag 11/3 kl 18.30
Konsert i museets café
Ingår i programserien STORM, klassisk musik
i kammarformat. Entré 100 kr (stud 40 kr).
För mer info om aktuellt framträdande, håll
utkik på vår hemsida.
Samarr. Kultur i Halland – Musik
Plats: Hallands Konstmuseum
Onsdag 18/3 kl 18
Teckna efter levande modell
Kroki. Entré. Samarr. Fria Målarskolan
Plats: Fria Målarskolan
Onsdag 25/3 kl 18
Teckna efter levande modell
Kroki. Entré. Samarr. Fria Målarskolan
Plats: Fria Målarskolan
Sommarens utställning Yrke: Konstnär
Uppror, skandaler, succéer, misslyckanden, fåfänga och hårt arbete.
Det sena 1800-talets svenska konstscen rymmer allt detta och mycket därtill.
Utställningen Yrke: Konstnär ger dig en inblick i villkoren för att slå sig in på
en av tidernas svåraste arbetsmarknader. Se hur somliga konstnärer valde att
arbeta traditionellt medan andra vågade ta risker och bli nyskapande. Se hur
konstnärerna medvetet formade bilden av sig själva och få en uppfattning om
det oändliga antal timmar av träning som ligger till grund för deras skicklighet.
Yrke: Konstnär ger en färgstark och levande bild av en av den svenska konstens
viktigaste perioder. I utställningen möts verk ur Nationalmuseums och Hallands
Konstmuseums samlingar. Fantastiskt måleri av Ernst Josephson, Eva Bonnier,
Hanna Pauli, Eugène Jansson och Jenny Nyström bara för att nämna några.
Utställningen är producerad av Nationalmuseum och öppnar på
Hallands Konstmuseum den 31/5.
Jeanna Bauck, Den danska konstnärinnan Bertha Wegmann målande ett porträtt
Foto: Erik Cornelius/Nationalmuseum
– 8 –
Söndag 29/3 kl 14
Vernissage Vårsalong
Arr. Hallands Konstförening
Plats: Hallands Konstmuseum
APRIL
Lördag 11/4 kl 13
Guidad visning av Vårsalongen
Plats: Hallands Konstmuseum
Lördag 11/4 kl 14.30
Guidad visning av Handmade with love
Ulla Hallberg, om guld- och silversmide
Samarr. Kultur i Halland – Slöjd
Plats: Hallands Konstmuseum
Onsdag 15/4 kl 18.30
Konsert i museets café
Ingår i programserien STORM, klassisk musik
i kammarformat. Entré 100 kr (stud 40 kr).
För mer info om aktuellt framträdande, håll
utkik på vår hemsida.
Samarr. Kultur i Halland – Musik
Plats: Hallands Konstmuseum
Söndag 19/4 kl 13
Vernissage Krystallia Sakellariou
Plats: Hallands Konstmuseum
Söndag 19/4 kl 14-16
Konst i april
Hallands Konstförenings inbjudna stipendiater presenterar sina verk i Vårsalongen. Elli
Hemberg – En sökare, Per Thornberg/Karin
Bertling Duo tolkar konstnären Elli Hemberg
Plats: Hallands Konstmuseum
Onsdag 22/4 kl 17-19
Vernissage Tema: Liv, Sturegymnasiet
Plats: Hallands Konstmuseum
Lördag 25/4 kl 13
Guidad visning av Vårsalongen
Plats: Hallands Konstmuseum
Lördag 25/4 kl 14.30
Guidad visning av Handmade with love
Marina Fränke och Nina Floderus,
om handvävning
Samarr. Kultur i Halland – Slöjd
Plats: Hallands Konstmuseum
Onsdag 29/4 kl 18
Guidad visning av Handmade with love
Per-Anders Hübner, om handbokbindning
Samarr. Kultur i Halland – Slöjd
Plats: Hallands Konstmuseum