Nytt bostadsområde med miljöprofil

HÖST 2015 – INFORMATION FRÅN DIN FÖRVALTARE
I ett av Stockholms bästa
lägen planeras
för 12 000 nya
bostäder.
Bild: Aaro
Designsystem
Nytt bostadsområde
med miljöprofil
Wallfast har som första byggherre fått markanvisning att
bygga hyresrätter i Södra Värtan i Norra Djurgårdsstaden.
KVARTERET – HÖST 2015
ADVENT
1
DAGS ATT KOLLA BRANDVARNAREN
GÖR DET TILL EN VANA att
kontrollera dina brandvarnare
varje första advent. Det är då
vi börjar elda med stearinljus
inomhus i större omfattning
och med det kommer eldsvå-
dorna. Testa larmet genom att
trycka på knappen. Är allt ok så
ljuder larmet högt och är redo
att varna alla i lägenheten om
elden skulle vara framme. Om
det inte låter − byt batteri.
ras. Värtapiren byggs ut
och det förbereds för spårväg. Ett hittills lite svårtillgängligt område i centrala
Stockholm öppnas upp för
sjönära boende i ett modernt stadsområde med
innerstadskaraktär.
Norra Djurgårdsstaden är
ett av Stockholm Stads fyra
miljöprofilområden. Målet
är att Stockholm år 2030
ska vara världsledande i att
utveckla, kommersialisera
och tillämpa ny energi- och
miljöteknik. De ambitiösa
hållbarhetsmålen för området ställer höga krav på
samtliga aktörer. Minskad
miljöpåverkan är av stor vikt
vid planeringen.
I augusti i år tog Stock-
Wallfast deltog
i arkitekturtävlingen Brofästet
i våras med ett
energiplushus.
Illustration: Kjellander & Sjöberg
S
STADSUTVECKLINGSPROJEKTET Norra
Djurgårdsstaden
sträcker sig från Hjorthagen i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder.
I ett av Stockholms bästa
lägen, planeras för 12 000
nya bostäder och 35 000
nya arbetsplatser. Hamnområdet ska moderniseKVARTERET – HÖST 2015
HÅLL FRIA UTRYMNINGSVÄGAR
LIKA VIKTIGT för att undvika
bränder är att alla hjälps åt att
hålla utrymningsvägarna fria.
Det kan handla om mattor
i trapphus, barnvagnar och
cyklar i gemensamma gångar
holm Stad beslutet att ge
Wallfast den första markanvisningen i Södra Värtan,
även för hyresrätter. Markanvisningen omfattar 200
hyresrätter och en förskola,
utöver kontorsdelarna.
Wallfast deltog i markanvisningstävlingen Brofästet
tidigare i år, där man presenterade en vision av en
hållbar fastighet. Tävlingen
var en del av projektet Norra
Djurgårdsstaden.
När byggstart kan ske
återstår att se och projektet
är ännu i ett tidigt stadie.
Men Wallfast är en nyckelaktör i utvecklingen av det
stora stadsbygget i Norra
Djurgårdsstaden.
Vill du läsa mer finns
information på
www.bygg.stockholm.se
Bild: Adept/Mandaworks
och entréer. Det är också viktigt
att hålla fria utrymningsvägar i
förrådsutrymmen om olyckan
skulle vara framme. Om våra
fastighetsskötare ser att det
förvaras saker i gångarna i de
gemensamma utrymmena så
sätter de en lapp med datum
då sakerna kommer att forslas
bort på grund av brandrisken.
Ta hand om dina saker och var
rädda om varandra.
Martin Ölmedal är
miljöansvarig på Wallfast:
− Vi har bara fått positiva reaktioner från hyresgästerna i de
fastigheter där vi infört matinsamling på prov. Om vi ger möjlighet
till att göra en bra sak för miljön,
då tror vi att hyresgästerna är
med på banan. Vi kommer att
utöka matinsamlingen till fler av
våra fastigheter i framtiden för att
bidra till de mål som Stockholm
Stad har satt upp på området.
Återvinning av
matrester på prov
UNDER ÅRET har hyresgästerna i två av Wallfasts
fastigheter fått prova på att
sortera ut matavfall från sina
hushållssopor. Matrester
och skal från ägg och frukt
m.m. läggs i särskilda papperspåsar som sedan slängs
i soptunnor för matrester i
soprummet.
För Wallfast är insamling
av matavfall viktigt. Vi har
som mål att minska andelen
osorterat hushållsavfall som
lämnas i våra miljörum och
öka mängden avfall som går
att återvinna som material.
Matresterna återvinns inte
som material, men blir till
biogas, vilket kan driva både
sopbilar och bussar. På så vis
kan vi minska användningen
av fossila bränslen, som
bensin och olja.
Även Stockholm Stad jobbar för att öka matåtervinningen och har som mål att
70 % av allt matavfall inom
fem år ska sorteras ut och bli
till biogas.
Läs mer om Stockholm
Stads mål på:
www.stockholm.se/
brunapasen
KVARTERET – HÖST 2015
Mina sidor –
din räddare i nöden
Har du dator, läsplatta eller smartphone
har du alltid tillgång till dina hyresavier.
SITTER DU i mysiga soffan
på landet, eller sitter du
på kontoret och råkar
se i almanackan att det
är månadsskifte och du
har hyresavierna någon
annanstans? Bara lugn!
Logga in på ”Mina sidor”
på www.wallfast.com och
få reda på ditt OCR-nummer och avgift. Läs mer
på hemsidan.
Ny fräsch look
till tioårs-jubiléet
För tio år sedan, i mars 2005, kom det första
numret av Kvarteret. Vi på Wallfast kände
ett behov av att förmedla information och
tips till er hyresgäster och ett nyhetsbrev
direkt i brevlådan blev resultatet.
VI FÅR OFTA HÖRA att
nyhetsbrevet är uppskattat
och att många läser Kvarteret. Nu till tioårs-jubiléet
tyckte vi det var dags
för en uppfräschning av
layouten, så bl.a. håller du
numera i en A5:a istället.
Hoppas ni fortsätter läsa
och ta del av infon från
oss! Självklart finns Kvarteret på webben också.
KVARTERET – HÖST 2015
Kvarteret Anno 2005.
VIKTIG
INFO OM
JOURNUMMER
INFORMATIONEN OM
VILKET journummer
som ska användas vid akuta
fel i fastigheten finns på
anslagstavlan i din
portuppgång. Detta gäller
akuta fel under icke
kontorstid. Med akuta fel
menas när det finns risk att
människor eller egendom
kan skadas eller att sanitär
olägenhet kan uppstå.
Övrig utryckning debiteras
hyresgästen. Vänligen
respektera att journumret
inte ska användas i onödan.
WALLFAST
FASTIGHETSBOLAGET
WALLFAST äger
och förvaltar fastigheter,
huvudsakligen bostäder och
kommersiella lokaler
i Stockholmsområdet.
Wallfast bedriver ett aktivt
miljöarbete för att kontinuerligt minska verksamhetens
miljö­belastning och är miljö­
certifierat enligt ISO 14001
sedan 2002. På hemsidan
www.wallfast.com finns
mycket information för
dig som hyresgäst.
Wallfast AB
Box 17074
104 62 Stockholm
08-772 07 00
[email protected]
www.wallfast.com