Datablad

H A G A B – D ATA B L A D
Ritningsbeteckning:
REFL Flödeslinjärtspjäll
För brandgasevakueringssystem RESQUE
REFL är ett temperaturstyrt spjäll med styrsignal 0 – 10 V.
Fläktflödet nyttjas för att skapa ett strömningstryckfall i trapphuset som motsvarar den termiska tryckgradienten. Används
i höga byggnader med t.ex. mer än 30 våningar. Produkten
ingår i systemlösning RESQUE-3.
Funktionsprovas på fabrik
EXEMPEL BESKRIVNING
QJ (enl. AMA VVS & Kyl 12)
Flödeslinjärt spjäll, HAGABs typ REFL i storlek
1000 x 1000 mm med ställdon för 24 V och 0 – 10 V styrsignal.
PRODUKTEN
Det flödeslinjära spjället REFL kombineras lämpligen med
Evakuerings-/avstängningsspjäll REEV.
Spjället har ett ställdon för styrning av en 0 – 10 V signal.
Spjällets fria area inställs att vara proportionell med temperaturdifferensen mellan ute- respektive innetemperaturen.
Vid stor differens inställs minsta fria arean.
Spjället levereras upp till storlek 1600 x 1600
SPECIFIKATION
Kodexempel
REFL-1000-1000
Flödeslinjärt spjäll
REFL-aaaa-bbbb
Storlek anslutningsmått (aaaa-bbbb)
aaaa = länkarmssidan
Anslutningsmått aaaa x bbbb
600 x 600
800 x 800
1000 x 1000
1200 x 1200
1400 x 1400
1600 x 1600
H A G A B – D ATA B L A D
Ritningsbeteckning:
REFL
Flödeslinjärtspjäll
B
MÅTT OCH VIKT
220
100
A
Storlek aaaa x bbbb,
Rekommenderat maxi-
mm
malt luftflöde, m3/s
600 x 600
1.8
20
800 x 800
3.2
26
1000 x 1000
5.0
35
1200 x 1200
7.2
49
1400 x 1400
9.8
60
1600 x 1600
12.8
74
Vikt, Kg
Mått i mm
DIMENSIONERING
Flodin Fernström | 2015
Temperaturgränser och spjällets fria area dimensioneras för
aktuellt fall och förinställs på fabrik.
Hagab Box 135, 562 02 Taberg
[email protected]
|
|
Besök Industrivägen 5, 562 41 Taberg
www.hagab.com
|
|
Tfn 036 -36 30 90
Försäljningskontor Jönköping Tfn 036 - 36 30 90
|
|
Fax 036 - 36 30 99
Stockholm Tfn 08 - 689 90 10