v.40 veckoplanering

Veckans mål: Jag ska tänka på hur jag pratar med barn och vuxna
V.40 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
Ute- Frilek
Ute- Frilek
Ute- Frilek
Ute- Frilek
Ute- Frilek
Erbjuda fysisk aktivitet
Lyssna på varandra
Träna grovmotorik
Erbjuda fysisk aktivitet
Erbjuda fysisk aktivitet
Lyssna på varandra
Erbjuda fysisk aktivitet
Lyssna på varandra
Erbjuda fysisk aktivitet
Lyssna på varandra.
Samling- ateljén
Samling- ateljén
Samling- ateljén
Ge eleverna möjlighet
att samtala. Utveckla
känsla för
samhörighet och träna
på regler.
Ge eleverna möjlighet att
samtala. Utveckla känsla för
samhörighet och träna på
regler.
Ge eleverna möjlighet att samtala.
Utveckla känsla för samhörighet
och träna på regler.
Syfte
Aktivitet
Samling- ateljén
Ge eleverna möjlighet att
samtala. Utveckla känsla för
samhörighet och träna på
regler.
Samling- ateljén
Ge eleverna möjlighet att
samtala. Utveckla känsla för
samhörighet och träna på
regler.
Dagens aktivitetSkapa med play-doh lera
Dagens aktivitetSkapa med naturen
Stimulera elevernas
kreativitet.
Utveckla känsla för
samhörighet
Använda sin kreativa sida.
Fri lek – ute och inne
Lyssna på varandra.
Utveckla känsla för
samhörighet.
Utforska den fria leken
Samling- Fruktstund
Ge eleverna möjlighet att
samtala. Utveckla känsla för
samhörighet och träna på
regler.
Stimulera elevernas
kreativitet.
Utveckla känsla för
samhörighet
Använda sin
kreativa sida
Dagens aktivitetFritidsgympa
Använda sin kreativa sida.
Utveckla känsla för
samhörighet.
Fri lek – ute och inne
Fri lek – ute och inne
Lyssna på varandra.
Utveckla känsla för
samhörighet.
Utforska den fria leken
Samling- Fruktstund
Ge eleverna möjlighet att
samtala. Utveckla känsla för
samhörighet och träna på
regler.
Dagens aktivitetBokcafé i syd-huset
Utveckla känsla för
samhörighet
Träna på regler. Använda sin
kreativa sida.
Fri lek – ute och inne
Städdag- vi hjälps åt att
plocka undan, städa bland
pennor-papper m.m.
Fredagsmys-film
Stärka gruppkänslan genom
gemensam
upplevelse.
Lyssna på varandra.
Utveckla känsla för
samhörighet.
Utforska den fria leken
Fri lek –
Samling- Fruktstund
Samling- Fruktstund
Ge eleverna möjlighet att
samtala. Utveckla känsla för
samhörighet och träna på
regler.
Ge eleverna möjlighet att
samtala. Utveckla känsla för
samhörighet och träna på
regler.
Lyssna på varandra.
Utveckla känsla för samhörighet.
Utforska den fria leken
Lyssna på varandra.
Utveckla känsla för
samhörighet.
Utforska den fria leken
ute och inne
Samling- Fruktstund
Ge eleverna möjlighet att samtala.
Utveckla känsla för samhörighet
och träna på regler.
Utvärdering