Trouw AO-mix - Mosegården A/S

AO-mix
Naturliga antioxidanter
Boosta fertilitet, vitalitet
och immunsystemet
Antioxidanter har en avgörande betydelse för den generella hälsan
hos husdjur.
Trouw Nutrition har utvecklat Trouw AO-mix, en antioxidant produkt
som ger det totala skyddet mot fria radikaler. Det reducerar foderkostnaderna hos idisslare och enkelmagade djur.
Maximera antioxidantstatus
Trouw AO-mix är naturliga polyfenoler som kan användas till att
ersätta antioxidanter, såsom E-vitamin, med upp till 50 % i fodret.
Utöver det levererar detta ekonomiska alternativ toppresultat genom
sin biotillgänglighet. Inte minst genom att nå ut till cellens alla delar.
Hos både idisslare och enkelmagade djur säkerställer den optimal
antioxidantstatus och maximerar fruktsamhet, avkommans vitalitet
och hjälper immunförsvaret.
Antioxidanter med hög biotillgänglighet
AO-mixen innehåller beståndsdelar av:
•Rosmarin
•Grapefrukt
•Citrusfrukt
AO
-
x
mi
=
+1
3
1
MOSEGÅRDEN A/S · Fabersvej 9 · 7500 Holstebro · Tlf. +45 97 86 19 66 · Fax +45 97 86 14 46 · www.mosegarden.dk
Antioxidanter – bekämpar de fria radikalerna
Alla levande organismer producerer fria radikaler dvs ostabila molekyler som kan orsaka skador på
cellmembran, DNA och till sist skada det allmänna hälsan och andra fuktioner i kroppen.
De fria radikalerna kan helt klart ha en negativ inverkan på de tekniska resultaten. Det enda sättet
att neutralisera och begränsa deras skador är med antioxidanter via fodret.
För att säkerställa en optimal antioxidantstatus ska preparatet inte bara ha ett högt antioxidantvärde utan också vara biotillgängligt och nå ut i cellens alla delar.
God biotillgänglighet och optimal absorption
Hur god biotillgänglighet antioxidanterna har beror också på hur de blir upptagna. Upptaget skiljer
sig mellan idisslare och enkelmagade djur. Därför har Trouw utvecklat två olika produkter som är
skräddarsydda till var och en.
Optimal fördelning i kroppen säkerställer optimalt skydd
Utöver biotillgängligheten är det viktigt för effektiviteten av en antioxidant hur den fördelas i kroppen. En faktor som har betydelse är om antioxidanten är vattenlöslig eller fettlöslig. Detta skiljer
sig åt mellan de olika antioxidanterna. Detta bestämmer vilka område i cellen antioxidanten kan
nå.
E-vitamin kan exempelvis bara nå cellmembranen och kan därför bara leverera sin antioxidanta
effekt där. Detta beror på att innehållet innanför och utanför cellmembranen ligger i vatten.
De naturliga polyfenolerna i AO-mix är utvalda som ett spektra från vattenlösliga, fettlösliga till
bifasiska (lösliga i både fett och vatten). Detta är för att säkerställa en optimal antioxidantstatus i
cellens alla delar.
MOSEGÅRDEN A/S · Fabersvej 9 · 7500 Holstebro · Tlf. +45 97 86 19 66 · Fax +45 97 86 14 46 · www.mosegarden.dk
Skyddar immunförsvaret
Sund och livskraftig avkomma
Detta kommer att medföra skador i vävnad
och immunsystem. Antioxidanterna kommer
att hindra de fria radikalerna i deras aktivitet.
När dessa fria radikaler neutraliseras av
antioxidanter under födseln maximerar detta
avkommans vitalitet och livskraft.
Skyddande effekten
Maximerar fruktsamheten
Om utbredningen av fria radikaler inte är
under kontroll kommer kroppens förmåga att
reparera skador vara försvagad
Fria radikaler förorsakar skador i de olika
cellerna. Om dessa inte kontrolleras kommer
de fria radikalerna likt dominobrickor slå emot
de omkringliggande cellerna.
Antioxidanterna hjälper till med att förhindra
detta och skyddar djuret på flera olika sätt.
Vid födseln uppstår oftast en period med
syrebrist och som leder till produktion av
fria radikaler.
Sädescellerna har en hög metabolisk aktivitet
som främjar produktionen av fria radikaler.
Antioxidanterne skyddar dessa sårbara
encelliga organismer mot skador och hjälper
dem att bibehålla sin funktion.
MOSEGÅRDEN A/S · Fabersvej 9 · 7500 Holstebro · Tlf. +45 97 86 19 66 · Fax +45 97 86 14 46 · www.mosegarden.dk
Trouw AO-mix
– För optimal antioxidantstatus och skydd
Trouw AO-mix finns i två olika varianter som är särkilt utvecklade för att användas
till enkelmagade djur eller idisslare
Detta säkerställer en optimal biotillgänglighet och optimalt upptag. Detta är
nödvändigt för att kunna leverera den starkaste och bästa produkten med
antioxidanter till såväl enkelmagade djur som idisslare.
- till enkelmagade djur och idisslare
Trouw AO-mix till idisslare
En högvärdig antioxidant blandning av polyfenoler omsorgsfullt kombinerad för att
säkerställa biotillgängligheten och upptaget hos djur med ett komplext fodersmältningssystem med fyra magar.
Trouw AO-mix till enkelmagade djur
En högvärdig antioxidant blandning av polyfenoler omsorgsfullt kombinerad för att
säkerställa biotillgängligheten och upptaget hos enkelmagade djur.
Per Stensson
Salgskonsulent, Sverige
+46 7052 2003 9
[email protected]
Kontakt Mosegården
Tlf.: +45 9786 1966
Fax.: +45 9786 1446
[email protected]
27.05.15
MOSEGÅRDEN A/S · Fabersvej 9 · 7500 Holstebro · Tlf. +45 97 86 19 66 · Fax +45 97 86 14 46 · www.mosegarden.dk