Nutritionsbehandling på sjukhus

Nr 6. september, 2015
Kortfattade nyheter inom läkemedelsområdet
Informationsblad riktat främst till sjukhusläkare från
Läkemedelskommittén och läkemedelsenheten.
Nutritionsbehandling på sjukhus - hur svårt kan det vara?
– Seminarium för sjukhusläkare
En gott nutritionsstatus är en förutsättning för att svara på medicinsk behandling, läka sår efter kirurgi och bevara
immunförsvarets funktion. Seminariet äger rum på Örnsköldsviks sjukhus: torsdagen den 24/9 kl 14-16, Sundsvalls sjukhus:
fredagen den 25/9 kl 13-15, Sollefteå sjukhus: nytt datum kommer inom kort. För ytterligare information och anmälan
Välkomna!
Cernevit ersätter Vitalipid adult + Soluvit till vuxna
Cernevit (fettlösliga och vattenlösliga vitaminer i samma flaska, spädes i 5 ml vätska) ersätter Vitalipid adult + Soluvit till vuxna
och barn >11 år. Till barn < 11 år är Vitalipid infant + Soluvit upphandlat.
Läkemedelsförmån eller inte?
1. Läkemedel utan förmån kan apotek aldrig expediera med förmån
Detta gäller även om läkaren i doseringen skriver ”ändra till förmån”. Ett aktuellt exempel är Vagifem 10 mikrogram, 24 st. som
saknar förmån.
Laxoberal har inte förmån, Cilaxoral har förmån och är i Mitt läkemedel rekommenderat laxantia för tillfälligt bruk.
2. Alla förpackningar har inte förmån
Viktigt är att om förmån avses vid receptförskrivning
välja en förpackning som har förmån. Alla
förpackningsstorlekar för ett och samma läkemedel har
inte alltid förmån. Exempel Trombyl 75 mg 50x1 st.
3. Asylsökande
Betalar 50 kronor för receptläkemedel inom förmånen
som är förskrivet vid samma besök av samma läkare.
Resterande kostnad betalar Migrationsverket till
apoteket. Utanför förmånen betalar de asylsökande
hela kostnaden själva.
Rapportera mer biverkningar!
Biverkningsrapportering är en viktig del i säkerhetsarbetet kring läkemedel. När läkemedel registreras är bara de vanligaste
biverkningarna kända, de som oftast går att förutsäga utifrån substansens farmakologiska verkningsmekanism. Mindre vanliga
biverkningar som inte går via kända farmakologiska verkningsmekanismer kräver betydligt större patientunderlag än det som
krävs för registrering innan de blir kända. Rapporteringen av biverkningar är tyvärr generellt liten. Västernorrland rapporterade
förra året 67 biverkningar – det kan bli bättre! Det är lätt att rapportera biverkningar, görs elektroniskt på Läkemedelsverkets
hemsida.
Nytt IT-system för licensansökningar
Lanseringen sker 1 oktober. Nytt blir bl a att licensmotiveringen ska lämnas via Läkemedelsverkets webbplats, läs mer (sid 30).
Glöm inte att iterera recepten
Det är vanligt att recept på läkemedel för kontinuerligt bruk förskrivs för endast ett expeditionstillfälle. För både patienter och
sjukvården kan tid och pengar sparas om recept på t.ex. Trombyl, Bisoprolol och Enalapril skrivs för fyra uttag.
Förmånskostnaden för dessa läkemedel (s.k. allmänläkemedel) hamnar på vårdcentralen där patienten är listad, oavsett vem
som har skrivit receptet.
Förskrivning av beroendeframkallande läkemedel – länsgemensam riktlinje för primärvården
Riktlinje länk.
Sammanfattningsvis: Håll förskrivning till en förskrivare, titta i läkemedelsförteckningen vad patienten hämtat ut före nytt
recept. Skriv små recept och ge patienten en plan för hur länge det är troligt de behöver sina starka smärtstillande efter t ex en
operation.
Centrala ordinationsfavoriter antibiotika
Ett antal centrala ordinationsfavoriter finns tillgängliga som överensstämmer med stramas rekommendationer. Dessa söker du
genom att skriva paragraf (§) och början av preparatnamnet, ex. §mero så hittar du favoriten för Meropenem Hospira
(upphandlad vara). Använd gärna dessa!
Hör gärna av dig om du har tankar och idéer om vad vi bör sprida genom detta informationsblad till: Anna Söderlind; [email protected]
För innehållet ansvarar Maria Alsén-Lindström, ordförande i Läkemedelskommittén, [email protected]
Läkemedelsnytt finns även på www.lvn.se/lk