Om ljussättningen av bron över Torneå älv

Luleå 2015-03-13
Ljussättningen av bron över Torne älv mellan Övertorneå
och Aavasaksa.
\\npdc\RedirectedFolders\mero\My Documents\Tidningen Ljuskultur\Artiklar\2 2015\Bro Övertorneå\Ljussättning av bro Övertorneå.docx
Text/Foto: Jan Forsmark, Designat Ljus Europa AB
Ljusdesign/projektering/projektledning: Jan Forsmark & Robert Taavo,
Designat Ljus Europa AB
Beställare: Trafikverket/Övertorneå Kommun/Ylitorneå Kommun
Entreprenör: Vattenfall
Broar byggs och har alltid byggts för att underlätta kommunikationen mellan människor; för att knyta ihop människor som annars
skulle vara åtskiljda. I Tornedalen i norra Sverige utgör Torne älv
en gräns mellan Sverige och Finland, samtidigt som hela dalen i
högsta grad bildar en sammanhängande kulturmiljö, där människor från den ena sidan av älven känner en stor samhörighet med
människor från den andra sidan.
I Övertorneå i Tornedalen spänner sedan invigningen 1965 en bro över
älven till finska Aavasaksa. En bro som förenar de båda sidorna av älven
och som invånarna i området ofta färdas över utan att särskilt reflektera
över att de i och med detta byter land.
När Designat Ljus fick uppdraget att skapa en belysningslösning för bron
var vår målsättning att med ljusets hjälp göra bron till en vacker entré in
till både Övertorneå och Aavasaksa.
Designat Ljus Europa AB
Varvsgatan 41 (Plan 5)
S-972 32 Luleå
Telefon +46 (0)72-5600655
Luleå 2015-03-13
\\npdc\RedirectedFolders\mero\My Documents\Tidningen Ljuskultur\Artiklar\2 2015\Bro Övertorneå\Ljussättning av bro Övertorneå.docx
Vi ville också att bron under den mörka delen av året redan på långt håll
ska lysa likt ett smycke i de natursköna omgivningarna.
Att färdas över den ljussatta bron ska självklart kännas tryggt och säkert,
men vi strävade också efter att ljussättningen ska vara en ”Wow”upplevelse i sig; man ska minnas att man sett eller passerat över bron.
Belysning av gång- och körbana
Då bron har gemensam gång- och körbana fanns ett tydligt behov av en
ljussättning som gör överfarten säker för alla som nyttjar bron. Nu är
brons insida väl upplyst med lågt placerade, bländfria armaturer som
integrerats i broräckena och som har sitt ljusmaximum närmast dessa.
Med denna lösning är det lätt för bilister att uppfatta såväl körbanans
bredd som cyklister och gående. Längs vägbanan skapar belysningen en
ljusmatta som välkomnande ligger utrullad för ankommande besökare.
Den ljussatta vägbanan skapar en vacker bro av ljus över älven som syns
vida kring. Övertorneå/Aavasaksa har fått sin alldeles egna ”catwalk”.
Belysning av brobågar och stag
Bron karakteriseras av de två höga brobågarna som reser sig över brons i
övrigt låga profil och som belysningen mejslar fram med en kraftfull
ljussättning i vitt kallt ljus (4000 K). Ljuset riktas främst mot brobågarnas
ut- och undersida samt de vertikala brobågsstagen, men även mot sidor
och undersidor på brobågarnas tvärbalkar.
Designat Ljus Europa AB
Varvsgatan 41 (Plan 5)
S-972 32 Luleå
Telefon +46 (0)72-5600655
Luleå 2015-03-13
\\npdc\RedirectedFolders\mero\My Documents\Tidningen Ljuskultur\Artiklar\2 2015\Bro Övertorneå\Ljussättning av bro Övertorneå.docx
Invändig belysning av brobågarnas tvärbalkar
Den ”luftiga” ihåliga balkkonstruktionen med den rutmönstrade öppna
undersidan ger bron en speciell karaktär som framförallt upplevs från
gång- och körbanan. Smalstrålande LED-strålkastare placerade inne i
balkarna ljussätter balkarnas insida med färgat RGBW-ljus.
Strålkastarnas placering på uppströmssidan visualiserar Torneälvens
strömriktning där den forsar fram under bron. Älven som är och alltid har
varit hela bygdens livsnerv.
Belysning av brostödben
Brons distinkta, robusta stödben belyser vi för att ge bron höjd och ben
även i mörker. De ljussatta benen reflekteras effektfullt i älven och ger
vattenspegeln liv i mörkret.
En interaktiv ljussättning med färgat RGBW-ljus av benens kortsidor som
samspelar med den färgade ljussättningen i tvärbalkarna är
programmerad i olika teman som förändras med årstider och händelser.
Detta ger även liv åt den i övrigt statiska upplevelsen av bron.
Designat Ljus Europa AB
Varvsgatan 41 (Plan 5)
S-972 32 Luleå
Telefon +46 (0)72-5600655
Luleå 2015-03-13
\\npdc\RedirectedFolders\mero\My Documents\Tidningen Ljuskultur\Artiklar\2 2015\Bro Övertorneå\Ljussättning av bro Övertorneå.docx
Färgteman RGBW-ljussättning
Norrsken:
Året inleds med ett Norrskenstema som löper under januari
månad. Brons stödben och tvärbalkar skimrar i norrskenets
färgspektra.
Vinter:
Ett tema i olika nyanser av blått, cyan, magenta och rött tar
vid i februari och återkommer sedan under november månad.
Vår:
I mars månad tar ett färgtema i klara gröna nyanser med
inslag av gult, orange, rött och magenta vid och löper fram
till och med maj månad.
Sve-Fi:
I ljusdunklet under nätterna i juni och juli lyser bron i
Sveriges och Finlands färger, där finska sidan av bron går i
vitt och blått och den svenska sidan i gult och blått.
6:e juni:
Under de mörkare timmarna av dygnet under Sveriges
Nationaldag lyser bron i svenska flaggans färger.
Höst:
I augusti och september tar ett vackert färgtema med
höstens färger i olika nyanser av rött orange, gult och lila vid.
HBTQ:
I samband med Pride-festivalen under sista veckan i augusti
lyser bron i ett HBTQ-tema i alla regnbågens färger.
Rosa
Bandet:
Under oktober månad ger ett Rosa bandet-färgtema bron en
mångfald rosa kulörer.
Jul:
December månad ljussätts bron i julens kulörer. Skimrande
rött med inslag av grönt, vitt, gult och blått.
6:e dec:
Under Finlands Nationaldag lyser bron i finska flaggans
färger.
Nyårsafton: Kl 22:59:50 (lokal tid i Finland är då 23:59:50) startar ett
sprakande finskt nyårsfärgtema med nedräkning och bron
exploderar i färg under 2 minuter där även finska flaggans
färger pulserar över älven.
Kl 23:59:50 startar ett sprakande svenskt nyårsfärgtema
med nedräkning och bron exploderar i färg under 2 minuter
där även svenska flaggans färger pulserar över älven.
Designat Ljus Europa AB
Varvsgatan 41 (Plan 5)
S-972 32 Luleå
Telefon +46 (0)72-5600655