Program Science Café

Science Café
Science Café
Inledning – välkommen
Cecilia Bjursell, Jönköping University
Inledning – välkommen
Cecilia Bjursell, Jönköping University
Musik och sång med Lena Robert och Staffan Hagberg
13.30
Musik och sång med Lena Robert och Staffan Hagberg
13.30
Berith Hedberg: ”Från lärcafé till personcentrerad vård”
13.45
Berith Hedberg: ”Från lärcafé till personcentrerad vård”
13.45
Eleonor Fransson: ”Kan stress på jobbet göra oss sjuka”
14.00
Eleonor Fransson: ”Kan stress på jobbet göra oss sjuka”
14.00
Sara Ekberg: ”Tidningar - en industri i kris?”
14.15
Sara Ekberg: ”Tidningar - en industri i kris?”
14.15
Musik och sång med Lena Robert och Staffan Hagberg
14.30
Musik och sång med Lena Robert och Staffan Hagberg
14.30
Andreas Matussek och Ing-Marie Einemo: ”Att förhindra
smittspridning och onödigt lidande”
14.40
Andreas Matussek och Ing-Marie Einemo: ”Att förhindra
smittspridning och onödigt lidande”
14.40
Lena Olsson: ”Hur kan vi ge bättre stöd till barn med lindrig
utvecklingsstörning och deras familjer?”
14.55
Lena Olsson: ”Hur kan vi ge bättre stöd till barn med lindrig
utvecklingsstörning och deras familjer?”
14.55
Ann-Kristin Boström: ”Generationsöverskridande lärande”
15.10
Ann-Kristin Boström: ”Generationsöverskridande lärande”
15.10
forskarfredag.se/jonkoping
forskarfredag.se/jonkoping
#forskarfredag #jkpg
#forskarfredag #jkpg
Vinn en iPad!
Vinn en iPad!
Nationell instagramtävling:
använd #forskarfredagfoto
Nationell instagramtävling:
använd #forskarfredagfoto