FÖRSVARSFÖRETAGSDAGARNA 2015

FÖRSVARSFÖRETAGSDAGARNA 2015
Påverkar en förändrad hotbild relationen mellan marknad och försvar?
Moderator: Staffan Dopping
PRELIMINÄRT PROGRAM - TISDAG 17 NOVEMBER
Start 09:30
Inledning
kam Thomas Engevall, Försvarsmakten
Robert Limmergård, generalsekreterare SOFF
Året 2015 - En oberoende reflektion
Niklas Wiklund - försvarsbloggare Skipper Johan Wiktorin - ledamot Kungl Krigsvetenskapsakademin
genmj Johan Svensson, FMV
Fredrik Svedberg, vice ordförande SME-D
Annika Nordgren Christensen - försvarsdebattör
PAUS
Försvarspolitiken
Jan Salestrand, statssekreterare Försvarsdepartementet
Anförande Försvarsmakten
ÖB Försvarsmakten
Anförande FMV
Dan Ohlsson, tf. generaldirektör FMV
Panelsamtal
Jan Salestrand, statssekreterareFörsvarsdepartementet
Dan Ohlsson, tf. generaldirektör FMV
LUNCH
Ökad aktivitet i Östersjöregionen
Insatschefen, Försvarsmakten TBC
Framtidens hotbild och utvecklingen av förmågor
kam Jonas Hagren, LEDS INRI Försvarsmakten
Hur ser omvärden på svensk försvarsförmåga
Anna Wieslander, UI
Paus
Teknologi och innovation - Hur snabbt går utvecklingen?
Jan-Olof Lind, generaldirektör FOI
Framtida teknologier
Autonoma system - Fredrik Löfgren, Linköpings Universitet
Framtidens batterier - Professor Göran Lindbergh, KTH
Reflektion bloggare
ÖB Försvarsmakten
Exportkontroll och nya teknologier - hur hänger de med?
Christer Ahlström, generaldirektör ISP
Panelsamtal
Jan-Olof Lind, generaldirektör FOI
Autonoma system - Fredrik Löfgren, Linköpings Univ. Christer Ahlström, generaldirektör ISP
Framtidens batterier - Professor Göran Lindbergh, KTH
Staffan Dopping tillsammans med bloggarna summerar dagen
MINGEL
MIDDAG
PRELIMINÄRT PROGRAM - ONSDAG 18 NOVEMBER
Start 08:00
Våra utmaningar
Utmaningar för arméförbanden i ljuset av inriktningspropositionen
genmaj Anders Brännström, arméchef Försvarsmakten
Vad vi kan om vi verkligen vill
kam Thomas Engevall, Försvarsmakten
Från Försvarslogistikplan till FMV Produktionsplan
genmj Johan Svensson, FMV
Kommersiella förutsättningar i ett förändrat säkerhetsläge
Trygghet i försörjningskedjan
Anna Clara Törnvall Wittgren, FMV
Chefsjurist Anders Sjöborg, FMV
Hur FMV närmar sig marknaden
Ann-Sofie Lillberg, FMV
Anna Clara Törnvall Wittgren, FMV
Panelsamtal
genmaj Anders Brännström, arméchef Försvarsmakten Anna Clara Törnvall Wittgren, FMV
kam Thomas Engevall, Försvarsmakten
genmj Johan Svensson
Chefsjurist Anders Sjöborg, FMV
PAUS
Hur kan industrin säkra nationell försörjningstrygghet och leveranssäkerhet i en förändrad hotbild?
Håkan Buskhe, vd Saab
Försörjningstrygghet ur ett nordiskt företags perspektiv
Morten Brandtzæg, vd Nammo Group
Kan försvaret lära av företag?
PM Nilsson, skribent
Företagens bidrag till försvarsförmågan
Robert Limmergård, generalsekreterare SOFF
Fredrik Svedberg, vice ordförande SME-D
Panelsamtal
Håkan Buskhe, vd Saab
PM Nilsson, skribent
Fredrik Svedberg, vice ordförande SME-D
Morten Brandtzæg, vd Nammo Group
Robert Limmergård, generalsekreterare SOFF
LUNCH
Hardtalk med…
kam Thomas Engevall, Försvarsmakten
Robert Limmergård, generalsekreterare SOFF
genmj Johan Svensson, FMV
Fredrik Svedberg, vice ordförande SME-D
Leds av Annika Nordgren Christensen i samarbete med moderator Staffan Dopping
Avrundning av dagarna
Dagen planerad att sluta senast kl. 15:00