kontaktlista

Styrgruppens representanter för plattform Valdemarsvik/Söderköping 2015
Söderköpings kommun
Valdemarsviks
kommun
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Region Östergötland
Vårdcentralen Geria
Samordningsförbundet
Gry Andersson, chef
arbetsmarknadsenheten
[email protected]
0121-187 11
072-230 27 57
Fredrik Sjösten, chef
vuxengruppen, IFO
Ingrid Pahlgård,
sakkunnig
gymnasieskolan
[email protected]
0121-184 64
072-517 49 39
0121-186 92
070-376 22 80
Sven Tholen
Chef
Arbetsmarknadsenheten
[email protected]
0123-191 17
073-051 18 41
Robert Winge
Chef Individfamiljeomsorg
[email protected]
0123-19 341
072-510 36 80
Gabriella Gylling
Alija Dizdarevic
Petter Jonsson
Chef vuxenpsykiatrin,
Charlotte Kettle, chef
vårdcentral Valdemarsvik
Marie Harrysson, chef
vårdcentralen S-Köping
Petra Bernin,
verksamhetschef, Geria
Lisa Prytz, samordnare
[email protected]
[email protected]
[email protected]
010-487 02 10
010-114 54 05
010-104 47 31
[email protected]
[email protected]
010-104 46 57
070-398 50 11
010-104 48 91
[email protected]
010-104 07 11
[email protected]
Peter Johansson,
förbundschef
[email protected]
0123-191 36
070-657 25 30
011-15 11 03
073-020 21 16
[email protected]