Jubileumsbilder - Hasselfors Byalag

Hasselfors Gymnastik och Idrottsförening
40-årsjubileum 1971
Översta raden från vänster: Greta Eriksson, Helga Persson, Ulla Persson, Inger Lindberg och Maj Ekström.
Mellersta raden: Göran Petterson, John Strömberg, Gerhard Dahlgren, Bo Sjöberg, Martin Persson,
Gösta Odheim, Ivan Persson, Bo Lindberg och Lars Karlsson.
Sittande: Robert Axelsson, Olle Eriksson, Thorsten Lundberg och Urban Arvidsson.
Gerhard Dahlgren omgiven av från vänster Helga Persson, Inger Lindberg, Ulla Persson, Maj Ekström och Greta Eriksson.
Övre raden från vänster: John Strömberg, Arne Karlsson, Robert Axelsson,
Gösta Odheim, Nils Larsson och Ivan Persson.
Sittande: Ivar Pettersson, Lars Karlsson, Bo Lindberg och Martin Persson
I samband med HGoIF´s 40-årsjubileum skedde utdelning av de första föreningsstandaren. Året därefter
fastställdes särskilda stadgar för utdelning av föreningsutmärkelse.
Övre raden från vänster: Arvid Johansson, Erik Fernholm, Thorsten Lundberg, Gösta Odheim och John Strömberg.
Sittande: Robert Axelsson, Nils Larsson och Martin Persson
50-årsjubileum 1981
Stående från vänster: Gösta Larsson, Iris Larsson, Seved Jansson, Martin Persson, Uno Jansson, John Andersson
och Inez Strömberg.
Sittande: Magnus Larsson, Uno Nyström, Ingemar Larsson, Nils Larsson och John Strömberg.
Jubileumsfest på Esab-restaurangen