Med ryggsjd - P Azali vt15 - Ping-Pong

Medicinska ryggsjukdomar
Payam Azali
Reumatologikliniken DS
April 2015
Reumatisk ryggsjukdom
Olika namn….
Mb Bechterew, Ankyloserande spondylit (AS)
Pelvospondylit
Axial spondylartrit (axial SpA) vs Periferal SpA
Spondylartrit
Robert 33 år
2-barnsfar
Arbetar heltid i en
verkstad
Tid aktiv simmare,
spelar vattenpolo
Tid frisk
Neg ärftlighet
Fd rökare
Besvär från ländrygg i
många år, skov av ökade
ryggsmärtor då och då, mest
nattetid
Stel på morgonen i 2-3 tim
Sedan 2013 mer lågt
sittande smärta glutealt,
växlande hö & vä, mer
morgonstelhet, har jobbigt,
psykiskt påverkad av
situationen
Inflammatorisk ryggsmärta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Debut <40 åå
Smygande debut
Bättre av träning
Ej bättre av vila
Smärta nattetid (förbättrad när går upp)
(Effekt av NSAID, morgonstelhet, växlande mellan hö och vä
glutealt)
Undersökningar
Anamnes! Daktylit- irit- entesit- artrit- psoriasis- IBD
Status (corpulm- hud- …)
Ryggstatus: konfiguration, ömhet, rörlighet, flexion
(sidoböjning och framåtböjning- Schober test), Thorax
expansion, …
Ledstatus Höft
Lab (CRP,SR, HLA-B 27)
Röntgen (slätrtg, CT)
MR
HLA-B27
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Prevalens i olika population
Canada Haida-indianer 50%
Sverige kaukasier 8-14% mest norr
Västeuropeér kaukasieer 6-9%
Sydeuropeér kaukasier 2-6%
Kina kineser 2-9%
Afrika 0
Spondylartriter och frekvens av HLAB27
AS 90%
ReA 60%
IBD ass 55%
PsA med spondylit 45%
Ospec spondylartrit 70%
Robert, 33 år
Lab: CRP 36, SR 25
HLA-B 27 positiv
Framåtböjning 10->13 cm
Thorax exp 91->95 cm
Sidoböjning vä 9, hö 10 cm
Röntgen (sakroilit bilat)
MR ?
DIAGNOS!!!!
Sjg-> BAS mättning (BAS:
Bath Ankylosing Spondylitis)
1.
2.
3.
4.
BASDAI 6,4 cm
BASFI 7,5 cm
BASMI
BAS-GS 1 & 2
Diff diagnos
Spondylos (degenerativa förändringar)
DISH (diffus idiopathic skeletal hyperostosis)Forestiers sjukdom: äldre män- ryggsmärtor, stelhet
Infektiös spondylit
Ospec ryggvärk
.
.
.
Behandling
1.
2.
3.
4.
5.
Icke farmaka! (sjg)
Farmaka:
NSAIDs
Kortikosteroid (injektion)-ibland p.o.
Antireumatiska läkemedel (SSZ, MTX)
TNF-hämmare
Smärtbehandling
Osteoporos! CV-riskfaktorer!
Robert, 33 år
Intensiv träning med hjälp av sjukgymnast
Naproxen fulldos och Voltaren fulldos, ej
tillräcklig effekt
Brufen retard bättre effekt, telkontakt efter 3
veckor mindre stel, mindre smärta
Återbesök 3 m
Robert, 33 år
Åb efter 3 m: fortsatt ont i
ländrygg, ej längre effekt av
Brufen retard, träningen går
inte bra, stel, ont i ögat
sedan 1 v
Undersökning: Rött vä öga,
Mod. Schober 10->13. CRP
22
BASDAI 51 mm
BASFI 49 mm
MR rygg: bild som vid aktiv
spondylit.
Bilddiagnostik vid SpA
Cirka 50% av SpA har inflammation i ryggen
Utredning av inflammatorisk ryggsmärta är bäst med
MRI, möjligen CT men inte rtg!
CT vs slätrtg vid kronisk sakroilit: CT mer specific och
mer sensitiv, mindre strålning!
MRI säkraste metod att bedöma aktiv inflammation
+ fettinfiltration!
CT säkraste metod att bedöma erosion och skleros
i SI led!
Robert, 33 år
Behandling?
Annat?
Faktorer som medför sämre prognos
Höftledsartrit
Hög SR >30 mm
Dålig effekt av COX-hämmare
Nedsatt ryggrörlighet
Artriter
Tidig sjukdomsdebut
Daktylit
Irit
Robert, 33 år
adalimumab (TNF-hämmare) + fortsatt
träning samt NSAID
Remiss till ögonklinik
Återbesök om 3 månader
Robert, 33 år
Återbesök efter 3 månader med blodprov:
Allämnt bättre, ej morgonstel, ej ont
Pappaledig nu, tränar regelbundet, ”fungerar
utmärkt” både på träning och hemma!
Ögon bra, fick kortisondroppar och pupilvidgande
droppar av ögonläkare, kontakt vid behov!
CRP 2
BASDAI 0,2- BASFI 0,9