Robert Spångberg - Stockholms Schacksällskap

STOCKHOLMS SCHACKSÄLLSKAP
SPELPROGRAM HÖSTSÄSONGEN 2015
Lokal: Stockholms Schacksalonger, Ringvägen 9 C, tel. 08-668 78 77
Speldagar: Tisdagar kl. 18:00–23:00
_____________________________________________________________________
25 aug
1 sep
8 sep
15 sep
22 sep
29 sep
6 okt
13 okt
20 okt
27 okt
3 nov
10 nov
17 nov
24 nov
1 dec
8 dec
15 dec
Säsongen tjuvstartar med lagmatch mot Kungstornet på Salongerna
Säsongstart med uppvärmningsblixt 10 min utan handikapp i 9 ronder
(2 priser) samt anmälan till Sällskapets Höstturnering
Rond 1 i Höstturneringen
Rond 2
Rond 3
Fischer Random, 7 min i 9 ronder för ALLA, även ickemedlemmar! (2 priser)
Rond 4
Rond 5
Rond 6
Snabbschack, 15 min utan handikapp i 7 ronder (2 priser) (Höstlov)
Rond 7
Rond 8
Rond 9
KM i blixt, 5 min utan handikapp i 11 ronder (3 priser)
Rond 10
Rond 11
Avslutning med prisutdelning samt skinkblixt med handikapp enl. ratingdifferens med 5 min analog tid i 9 ronder
Tävlingsledare för alla tävlingar är Lars Dock, 0707-77 77 50, e-post [email protected]
Tävlingsansvarig och ratingförare är Robert Spångberg, 0708-62 59 79, e-post
[email protected]
Dragföljden i Sällskapets Höstturnering är 40 drag på 1½ timme och därefter resten av
partiet på 30 min samt tilläggstid 30 sek per drag fr.o.m. drag 1 (protokolltvång).
Anmälan till Sällskapets Höstturnering görs den 1 september vid säsongstarten eller till
Lars Dock senast den 4 september. OBS! Anmälningsmöjligheten stängs efter detta
datum, och gruppindelning kommer att göras.
Ratinglistan utkommer den 1 september. Om någon medlem har synpunkter på sitt nya
ratingtal ska denne till Robert Spångberg skriftligen inkomma med samtliga långpartier,
motståndare, rating och resultat under perioden 2015-05-01–2015-08-31.
Välkomna till höstens spel!
Robert Spångberg
på uppdrag av styrelsen
Ratingdifferenser vid handikappturneringar
Vid våra blixt- och snabbschackturneringar, där handikapp ingår, använder vi oss av
ratingdifferens, vilket innebär att man subtraherar sitt ratingtal från motståndarens (eller
tvärtom, om motståndarens rating är lägre) och därefter tittar i tabellen ratingdifferens
nedan.
0–200 i differens
201–400
401–600
601–800
801–
5–5 minuter
6–4
7–3
8–2
9–1
10–10 minuter
12–8
14–6
16–4
18–2
Det är givetvis den högre rankade som får den kortaste tiden. Vid handikappturneringar
får den som lämnar handikapp välja på vilken sida klockan ska stå. Vid lika tid i både
handikappturneringar och andra turneringar väljer svart sida.
Sällskapets Höstturnering
Årets Höstturnering kommer att spelas i Berger-grupper om 12 spelare i varje grupp.
Alla deltagare ställs först upp i LASK-talsordning från högsta till lägsta och därefter lottas
ordningen slumpartat inom varje grupp. (Sista gruppen kan dock om nödvändigt bli en
Schweizer-grupp.)
Turneringen blir inte klass-sanktionerad men väl Elo-registrerad.
Rond 1–5 måste vara spelad före rond 6 och rond 6–10 före rond 11. Rond 11 måste vara
färdigspelad senast 2015-12-08, kl. 23:00. Märk väl att det går alldeles utmärkt att spela
partierna i förväg!
I det fall något resultat saknas/ej framgår före rond 6 och 11 (enl. ovanstående) döms
resultatet 0–0, såvida synnerliga skäl ej föreligger (läkarintyg etc.).
Kan man omöjligt spela en viss rond kontaktar man snarast sin motståndare och
meddelar denne detta. Partiet bör spelas så snart som möjligt (och måste spelas före rond 6
resp. 11, enl. ovanstående), och därför bör ett datum fastställas omgående. Alla anmälda
spelare måste kunna avsätta en annan kväll för spel av ev. uppskjutna partier! Lämplig
lokal är Stockholms Schacksalonger (öppet vard. till 23:00). Efter att man har spelat det
uppskjutna partiet meddelar man Lars Dock resultatet senast dagen efter; kontaktuppgifter
ovan.
Särskiljning för Sällskapets Höstturnering är följande:
1.
2.
3.
4.
Inbördes möte
Sonneborn-Berger
Flest vinstpartier
Flest svarta partier
Penningpriser utgår till de fyra bästa i A-gruppen, till de tre bästa i B-gruppen och i övriga
grupper till de två bästa. Inga priser delas vid lika poäng!
Resultat etc. från våra klubbkvällar läser man lättast på vår hemsida www.sss-schack.se.