Program, Trimble Användarträff Östersund 21-22 april 2015

Program, Trimble Användarträff Östersund 21-22 april 2015
Dag 1: Tisdag 21 april 2015
09:30–10:00
Registrering med kaffe, Östersund Clarion Hotell Grand
10:00–10:30
Välkommen till Östersund, Anders Ericsson, Jämtkraft
10:30–11:00
Trimble update, Tomas Ray, Trimble
11:00–11:15
Bensträckare
11:15–12:00
Mobilitet, Oliver Bremer, Trimble
12:00–13:00
Lunch
EL
FJV
VA
Fibernät
13:00–13.45
Bruk av CPP i
Skagerak,
Lene Winther &
Vidar Knutsen,
Skagerak
Tips &Trix Heat,
Marie Persson,
Trimble
Tips & Trix Water,
Maria Borg,
Trimble
TCN 15.1,
Jüri Loosme,
Trimble
13:45–14:30
Tips &Trix
Electricity,
Marie Persson,
Trimble
Nytt i Fjärrvärme,
Hannah Ulfvin,
Trimble
Projektering i
Vatten,
Jörgen Lönnbring,
Tekniska verken
Linköping
Tips & Trix TCN,
Victoria
Samuelsson,
Trimble
14:30–15:00
Fika
15:00–15:30
Information från Servicegänget, Hannah Ulfvin, Trimble
15:30-16:30
Inspirationsföreläsning
16:30-17:00
Incheckning på Östersund Clarion Hotell Grand samt smörgås
17:00-19:00
Kvällsarrangemang utomhus
19:00-19:30
Ledig tid
19:30-20:00
Mingel på Best Western Hotell Gamla Teatern
20:00-
Middag på Best Western Hotell Gamla Teatern
Dag 2: Onsdag 22 april 2015
08:00-09:00
Användarföreningarnas möten
09:00-09:30
20 år med Xpower/Trimble NIS
09:30–10:00
Komponentregistret, Jan Noring, Trimble
10:00–10:30
Fika
10:30–11:00
Trimtec Nyheter, Robert Westberg & Robert Örnvall, Trimtec
11:00–11:30
11:30–12:00
Finder,
Martin Ohls,
Trimble
Kartoptimering och
kartnytt, Victoria
Samuelsson, Trimble
Masterkörningar,
Hannah Ulfvin,
Trimble
TSA,
Marcus Steen,
Trimble
Fastighetsdata,
GAB/DEK,
Marcus Steen,
Trimble
RNA & PSA,
Lars Enarsson,
Fortum
Lägeskartan,
Tomas Persson,
Trimble
Operativ
Messeaging
Björn Billberg,
Trimble
12:00–13:00
Lunch
13:00–13:30
Multiutility NIS, Jan Noring, Trimble
13:30–14:00
Sammanfattning och Avslutning, Tomas Ray, Trimble
TCN
Runda bordet
diskussion,
Jüri Loosme,
Trimble
Presentationer, Trimble Användarträff Östersund 21-22 april 2015
Dag 1
Välkommen till Östersund, Anders Ericsson, Jämtkraft
Årets värd Jämtkraft hälsar välkommen!
Trimble update, Tomas Ray, Trimble
Tomas uppdaterar oss traditionsenligt om läget på Trimble. Nyheter om marknader, produkter och
strategier.
Mobility, Oliver Bremer, Trimble
In English, Oliver will give us an overview over the different options of mobility that Trimble NIS can
provide.
Parallella Sessioner – Dag 1

Elnät
1. Bruk av CPP hos Skagerak, Lene Winther och Vidar Knutsen





Før og etter innføring av CPP
Hva er gevinsten?
Systemoppsett og arbeidet bak
Opplæring
Utfordringer
2. Tips & Trix, Electricity, Marie Persson, Trimble
Traditionsenligt så ger Marie oss lite matiga Tips och Trix

Fjärrvärme
1. Tips & Trix, Heat, Marie Persson, Trimble
Traditionsenligt så ger Marie oss lite matiga Tips och Trix
2. Nytt i Fjärrvärme, Hannah Ulfvin, Trimble
Hannah presenterar vad som är nytt för fjärrvärmesidan i Trimble NIS

Vatten & Avlopp
1. Tips & Trix, Water, Maria Borg, Trimble
Traditionsenligt så ger Maria oss lite matiga Tips och Trix
2. Projektering i Vatten, Jörgen Lönnbring, Tekniska verken Linköping
Jörgen berättar hur Linköping jobbar med projektering i Trimble NIS Water.

Fibernät
1. TCN 15.1, Jüri Loosme, Trimble
Jüri visar och berättar vad som är nytt i TCN 15.1 .
2. Tips & Trix, Fiber, Victoria Samuelsson, Trimble
Traditionsenligt så ger Victoria oss lite matiga Tips och Trix
Info om tjänster & utbildning, Hannah Ulfvin, Trimble
Hannah berättar lite om nya idéer kring utbildningsformer och möjliga tjänster.
Presentationer, Trimble Användarträff Östersund 21-22 april 2015
Dag 2
Användarföreningarnas möten
20 år med Xpower/Trimble NIS
Vi får en liten tillbakablick på de 20 år som gått.
Komponentregistret Jan Noring, Trimble
Janne berättar om det projekt som pågår med Skagerak och användarföreningen.
Trimtec Nytt Christian Svensson, Trimtec
Vi får en presentation av de senaste nyheterna från Trimtec
Parallella Sessioner – Dag 2


11.00-11.30
1. Finder, Martin Ohls, Trimble.
Martin går igenom Finder, olika typer av frågor och några bra tips på vägen
2. Kartoptimering och kartnytt, Victoria Samuelsson, Trimble
Victoria fortsätter med fler möjligheter till optimering av kartorna och lite nyheter kring
karthanteringen.
3. Fastighetsdata, GAB/DEK, Marcus Steen, Trimble
Under hösten 2014 skrevs en RS för att ändra hur fastighetsinformationen hanteras i NIS.
Marcus går igenom innehållet i denna RS
4. Lägeskartan, Tomas Persson, Trimble
Tomas visar nya funktioner i lägeskartan, Lägeskartsfönster bla.
11.30-12.00
1. Masterkörningar, Hannah Ulfvin, Trimble
Hannah går igenom vad du behöver veta för en lyckad masterkörning.
Vad masterskörs och hur? Vanliga fel och åtgärder.
2. TSA, Marcus Steen, Trimble
Marcus visar några olika typer av TSA frågor. Inspiration
3. RNA & PSA, Lars Enarsson, Fortum
Lars berättar om erfarenheter från Fortums användning av RNA och PSA
4. Operative Messaging, Björn Billberg, Trimble
Björn går igenom nya DMS funktionen Operative Messaging
5. TCN Rundabord diskussion, Jüri Loosme, Trimble
Vi sitter ner och diskuterar vad som är viktigt i TCN, ta med dina funderingar.
Multiutility NIS Jan Noring, Trimble
Janne berättar om det senaste i utvecklingen för ett multiulity NIS
Gemensam sammanfattning av dagarna och avslutning, Tomas Ray, Trimble
Tomas avrundar årets användarträff