Läs mer i produktbladet EyeDoc™ e-Brev

evry.com
Healthcare
Produktblad
EyeDocTM ePrint för
eBREV
EyeDocTM ePrint för eBREV
För smart patientkommunikation
Om EVRY
I korthet;
EVRY är ett ledande
IT-företag på den nordiska
marknaden. Vi gör information levande med
hjälp av idéer, teknik och
smarta lösningar. På så
sätt skapar vi affärsnytta
för våra kunder och värde
för hela samhället.
EVRY kombinerar en lång
branscherfarenhet, ett
flexibelt förhållningssätt
och internationell kapacitet
med en stark lokal närvaro
för att hjälpa kunderna att
nå sina affärsmål genom
att förverkliga den fulla
potentialen av IT.
Ökat tryck på besparingar gör att verksamheter
inom hälso- och sjukvård måste hitta lösningar
för ökad effektivitet och minskade kostnader.
Man behöver förutsättningar för att kunna hålla
budget samtidigt som man måste möta kraven för
vårdgarantin och bibehålla den vårdkvalitet som
patienten förväntar sig.
Kommunicera mera
EyeDoc™ ePrint för eBREV är verktyget som inte
bara underlättar vardagen för vårdpersonalen och
minskar administrationen, utan även hjälper verksamheten att spara pengar. Smart patientkommunikation, helt enkelt!
Effektiv hantering av patientutskick
EyeDoc™ ePrint för eBREV är en smart och
kostnadseffektiv lösning som tagits fram för
att skapa en effektiv och flexibel hantering av
patientutskick. Blanketter och bilagor kan lätt
skapas och administreras ute i landstingens
system.
EyeDoc™ ePrint sammanställer en gemensam fil
av utskicken från de olika systemen eller avdelningarna som sedan skickas till Strålfors för
utskrift och kuvertering. Smart kommunikation!
Vinster med EyeDocTM ePrint för
eBREV
•
•
•
•
•
•
Hantering av mallar och bilagor på egen hand.
Många små utskick från flera olika system eller
avdelningar kan samlas ihop till EN sändning
Förifylld data kan föras över från exempelvis
journalsystemet och vid editeras behov.
Användaren kan lätt se vad som tidigare
skickats via en länk i patientjournalen där man
kan ta fram brevet inklusive bilagorna direkt
på skärmen.
All ärendehantering i EyeDoc™ är versionshanterad så att man lätt kan se vem som har
skrivit och läst och när det gjordes.
Verksamheten får bättre kontroll på vad som
skickas ut, vilket underlättar arbetet med att
hålla organisationens enhetliga profil.
För små- och medelstora
företag har vi etablerat
EVRY One, vårt helhetserbjudande där vi fokuserar
på lösningar för att möta
de utmaningar dessa
företag har i sin dagliga
verksamhet.-
• spara pengar!
• spara tid!
• Ta kontroll!
Hur fungerar det?
EyeDoc™ ePrint integreras med verksamhetens
befintliga system som behöver eBREVs funktionalitet. Det kan vara journalsystem, patientadministrativa system eller affärssystem. När väl
integrationen är gjord kan brevmallar och blanketter skapas utan att nya ingrepp eller anpassningar behöver göras. Använder verksamheten
redan EyeDoc™ för blankett och ärendehantering går det naturligtvis ännu smidigare.
Kontakt
Kontakta oss om du vill ha mer information:
Robert Grönlund, tel: 070-200 27 79,
e-post: [email protected]
Janne Möller, tel: 070-383 58 74,
e-post: [email protected]
evry.com
EVRY Healthcare Systems AB
Datorgatan 1
561 25 Huskvarna
T +46 10 588 00 00