MTR Nordic The Rail+Property model Robert Westerdahl Business

MTR Nordic
The Rail+Property model
Robert Westerdahl
Business Development Director
Mars 2015
2015-04-15
Sid 1
Innehåll
1. Introduktion till MTR-koncernen och vår R+P-modell
2. Stockholms tunnelbana
3. Nya snabbtåg i Sverige; MTR Express
4. Förutsättningar för kommersiell och upphandlad trafik
2
MTRs vision är att vara något
mer än ”bara” en tågoperatör
”Vi ska vara ett ledande globalt företag
som genom omsorgsfull service länkar
samman och utvecklar samhällen”
3
1. Vilka är MTR?
•
•
•
•
•
•
2015-04-15
Sid 4
Ett av världens största globala järnvägsföretag
med cirka 11 miljoner genomförda resor varje
dag
MTR driver, utvecklar och bygger tunnelbana,
pendeltåg och snabbtåg – samt tillhörande
infrastruktur, stationer, bostäder och handel.
MTR finns på 3 kontinenter och ansvarar för 9
system i Stockholm, London, Melbourne,
Sydney, Beijing, Hong Kong och Hangzhou
Grundades i Hongkong 1975
Är ett aktienoterat bolag Hongkong-börsen
sedan år 2000. Staten Hongkong kvarstår som
majoritetsägare
Norden utpekat som ett av koncernens
tillväxtområden
4
1. MTR driver idag 9 system på 3 kontinenter.
Stockholm tunnelbana
• 1,2 m pass./dag
• 108 km spår, 100 stationer
Stockholm – Göteborg
• Snabbtåg (Open Access),
trafikstart mars 2015
Beijing metro line 4, 14, 16
(Under utbyggnad)
• 1,5 m pass./dag
• 55 km spår, 41 stationer
Hangzhou Metro
• 0,2 m pass./dag
• 48 km spår, 31 stationer
London Overground
• 2,3 m pass./dag
• 110 km spår, 55 stationer
Hong Kong/Shenzen*
• 4,4 m pass./dag
• 212 km spår, 152 stationer
London Crossrail
• Ny tunnelbana.
Kontraktstilldelning 2014,
mobilisering pågår
Sydney NWRL commuter train
• Nybyggnad av 36km
pendeltågssystem med
13 stationer. 15 års kontrakt efter
driftstart.
OBS: antal passagerare på en arbetsdag
Källa: www.mtr.com.hk
* Shenzen står för 250,000 passagerare, 15 stationer och 20 km spår
2015-04-15
Sid 5
Melbourne commuter train
• 0,7 m pass./dag
• 372 km spår, 212 stationer
5
1. MTR är mer än “bara” en tågoperatör
Mer än en tågoperatör
MTR Corporation, miljarder HKD
(1 HKD ~ 0.83 NOK)
•
36
33
40
38
•
30
9
2010
10
2011
10
2012
9
2013
12
•
Fastighetsutveckling: 51 stationer med
handel, service och kontor; totalt 12
miljoner m2 yta utvecklad. Nära 100’000
bostäder byggda vid stationer
Fastighetsförvaltning: 12 köpcenter,
815,000 m2 handel och kontor, 44,000
reklamytor förvaltade av MTR
Bygger infrastruktur: Totalt pågående
projekt om ~90 km ny tunnebana,
pendeltåg och snabbtåg i Hong Kong,
Kina och Australien. Total projektomslutning på ca 200 miljarder SEK.
2014
Omsättning
Vinst
Source: MTR Corporation Financial Statement 2013, 1): Profit for the year attributable to equity shareholders of the Company, Arising from underlying businesses
6
1. 24% av vinsten kommer från trafiken, 76% från
kollektivtrafikens ekosystem och stationsutveckling
31%
24%
Railway
Tågdrift, betalande passagerare
Operation
Property
Rental
Uthyrning
av fastigheter
14%
Fastighetsutveckling
31%
Handel ochCommercial
köpcenter på stationer
Station
7
1. Utbyggnad av järnväg i Hong Kong:
5 projekt som MTR genomför
Spårlängd
i km
Antal
stationer
West Island Line
3
South Island
Line (East)
Utbyggnader
2015-04-15
Sid 8
Färdig datum
Kostnad
3
Dec 2014
15 bn SEK
7
5
2015
12.8 bn SEK
Kwun Tong Line
Extension
3
2
2015
5.4 bn SEK
Express Rail
Link
High speed rail
26
1
2017
53.5 bn SEK
Shatin Central
Link
17
9
2018 (Fas I)
2020 (Fas II)
72.8 bn SEK
Totalt
159 bn SEK
8
1. North West Rail Link– MTR:s nyaste PPP-projekt i
Sydney, ett nytt pendeltågssystem
North West Rail Link i Sydney Uppgradering av 13km
befintlig linje med 5 stationer och 23 km nybyggnation med 8
nya stationer. Budget om ~54 miljarder SEK
MTR:s kontrakt i projektet omfattar ca 24
miljarder SEK och täcker:
- Design, konstruktion och idrifttagning av
tåginfrastrukturen (spår, signal-system,
elsystem etc), depå & uppställningsplatser
- 8 helt nya stationer och 4’000
pendlarparkeringar
- Inköp av helautomatisk vagnpark
- Drift och underhåll för hela tåglinjen
(15 år koncession)
- Drivs i ett konsortium med John Holland,
Leighton Contractors, UGL Rail Services,
Plenary Group
Principer för PPP-modellen
- Regeringen (NSW) tar intäktsrisken och
bestämmer biljettpriser
- Ersättningen till MTR sätts utefter
tillgänglighet, punktlighet, kundnöjdhet och
andra driftsparameterar
ECRL: Befintlig linje; Epping Chatswood Rail Link
Källa: http://nwrail.transport.nsw.gov.au
9
1. LOHAS Park är ett exempel där MTR utvecklar
en stad integrerad i tunnelbaneutbyggnaden
Före byggprojektets genomförande, under
tiden “Tseung Kwan O”-linjen planerades
2015-04-15
Sid 10
10
1. LOHAS Park Station – konstruktionsplan
Konstruktionsplan:
•
•
•
•
•
•
•
2015-04-15
Sid 11
Storlek: 33 hektar
50 bostadshus, 58’000 boende
45,000 m2 shopping center
Station
Total yta fastigheter: 1.6 M m2
Kommunala faciliteter inkluderat
skolor
Omstigningsplatser
Depot
Öppna ytor för rekreation
11
1. R+P case: Airport Express Line
Om denna modell tillämpats för
stockholmsförhandlingens 78’000 bostäder
hade det kunnat finansiera 100% av
utbyggnadens 25.7 mdr kr
Även med konservativa antaganden om
vinster som skapas för bostäderna
Project data
Airport Express Line
Tung Chung Line
Route length (km)
35
31
Stations (no)
5
7
Depot
Siu Ho Wan
Construction period
1993 – 1998
Initial construction cost
Funding
HK$35.1 billion
Fem platser längs den nya linjen vid stationslägen identifierades för
fastighetsutveckling som en del i avtalet, för att till fullo finansiera
utbyggnaden (Hong Kong, Kowloon, Olympic, Tsing Yi, and Tung
Chung)
12
Innehåll
1. Introduktion till MTR-koncernen och vår R+P-modell
2. Stockholms tunnelbana
3. Nya snabbtåg i Sverige; MTR Express
4. Förutsättningar för kommersiell och upphandlad trafik
13
2. MTR har nu drivit tunnelbanan i 5 år
Korta fakta om tunnelbanan
Linjer, #
3
Stationer, #
100
Längd, km
108 km
Antal resor
329 miljoner
Resor/ dag
1.2 miljoner
Kontraktslängd 8 + 6 år
Omsättning
2.6 miljarder kr
Antal anställda 3,000
Fordonsflotta
271 3-sets
vagnar
204 8-sets
vagnar
2015-04-15
Sid 14
14
2. MTRs angreppssätt för tunnelbanan
Kundnöjdhet
Kundupplevelse
Punktlighet
Tidtabell
Stationsutveckling
Facility
management,
stationer
Säkerhet
Kundservice
Städ
X
X
Säker
trafikdrift
X
Fordonsunderhåll
Infrastrukturunderhåll
X
Effektivitet
2015-04-15
Sid 15
15
2. Utmärkelsen Svensk Kvalitet är en
milstolpe för det fortsatta utvecklingsarbetet
Motivering för Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2014
SIQs Utvärderingsprocess
Domarkommittén har beslutat att tilldela MTR Stockholm AB
Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2014.
MTR Stockholm AB har på kort tid nått en väl etablerad
förbättringskultur som genomsyrar hela organisationen. För att
öka kundvärdet och upplevelsen i tunnelbanan har
organisationen etablerat systematiska angreppssätt som
effektiviserar leverantörssamverkan, vidareutbildar medarbetarna
samt mäter och följer upp nyckelindikatorer och
kundtillfredsställelse. Valda angreppssätt drivs av engagerade
ledare på olika nivåer och stöds av ett gemensamt
verksamhetsledningssystem. Organisationen arbetar för att
uppnå hög flexibilitet och omställningsförmåga genom att
ständigt effektivisera processer och förkorta beslutsvägar. MTR
Stockholm AB har integrerat hållbarhet i sina värderingar och
processer och är genom sitt förtjänstfulla kvalitetsarbete ett
föredöme för andra organisationer.

Domarkommittén Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2014 :
 Staffan Zackrisson, fd VD Volvo Aero AB (ordf)
 Kjell Jansson, VD Svensk Energi
 Anders Mellberg, fd VD Agria International
 Gunilla Rittgård, VD för STS Student Travel Schools AB
 Håkan Viklund, Professor Mittuniversitetet
 Lena Lundh, Ordförande LeanForum
 Agneta Jansmyr, Landstingsdirektör Jönköpings landsting
2015-04-15
Sid 16
Ett team på 6 personer, utvalda och
utbildade av SIQ, går igenom företagets
Verksamhetsbeskrivning 1 månad
 Juryn beslutar om vilket/vilka företag som ska nomineras till
Utmärkelsen och därmed få ett platsbesök
 Teamet besöker företaget för att stämma av
verksamhetsbeskrivningen mot verkligheten samt hitta
ytterligare styrkor och förbättringsområden
 Teamet fastställer en återföringsrapport
 Juryn beslutar om vilket/vilka företag som får Utmärkelsen
Varje teammedlem spenderade ca 200 h med att granska MTR –
en total insats om ca 1200 h
MTRs kvalitetsarbete har varit
systematiskt och för resenärernas
bästa. Vi ser MTR som en seriös
partner i kollektivtrafiken, med ett
långsiktigt engagemang.
Gratulerar till utmärkelsen, den är
välförtjänt.
- Anders Lindström, VD SL
…Att MTR Stockholm så
målmedvetet och
systematiskt utvecklat sitt
kvalitetsarbete och därmed
kunnat underlätta vardagen
för många resenärer är
föredömligt,
Jerry Karlsson, VD SIQ
16
2. Kvaliteten, effektiviteten och medarbetarenöjdheten fortsätter att öka
Ökad produktivitet för fordon och
personal genom smartare arbetssätt
Förbättrad punktlighet i
hela systemet
‘000s km producerad trafik per månad, 12
månaders rullande medelvärde
Total punktlighet, alla linjer
12-mån rullande medelvärde, %
per tåg i trafik
per FTE i trafik
10,7
10,70
10,65
1,86
Nära tredubblad
medarbetarenöjdhet
96.0%
96.0
95.5
1,82
10,50
+6,1%
+8,6%
1,76
1,74
10,20
10,15
1,72
10,1
10,10
95.0
70
+2.4%
94.5
10,30
10,25
1,68
10,00
9,95
1,66
9,90
1,64
65
60
2.7X
55
1,7
50
94.0
93.7%
1,70
10,05
81
75
1,78
10,40
10,35
86
80
1,80
10,45
90
85
1,84
10,60
10,55
MTRS, Employee
satisfaction index (ESI)
46
45
93.5
39
40
32
35
30
93.0
2.014
2.013
2.012
2.011
2.010
jan-15
jul-14
jan-14
jul-13
jan-13
jul-12
jan-12
jul-11
jan-11
jul-10
jan-14
jul-13
jan-13
jul-12
jan-12
jul-11
jan-11
jul-10
jan-15
jul-14
jan-14
jul-13
jan-13
jul-12
jan-12
jul-11
jan-11
jul-10
Kvalitet, effektivitet och säkerhet är MTRs signum
2015-04-15
Sid 17
17
2. Lokalvården är ett annat område som MTR
utvecklat kraftigt sedan kontraktstarten
Kund
• Ta ansvar för utveckling av dialogen
• Transperens i relationen skapar förtroende
Anställda
• Självförtroende kultur
• Tydliga mål och resursidentifiering för att nå dit
• Gott utrymme för dialog anställd/chef
• Skapa stolthet bla genom utrymme interna medier
• Utbildning av all personal i moderna städmetoder
Organisation
• Organisation med tydliga ansvar
• Nya arbetsscheman, ansvar och strukturer
Genomförande
• Ledarskapet i fokus
• Infört nya metoder och arbetssätt
2015-04-15
Sid 18
Resultat städmätningar på station
Procent godkända mätenheter vid kontroller, INSTA
95
98
99
99
100
100
100
100
81
57
44
48
46
38
26
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014
Stark ökning av städresultaten parallellt med andra förbättringar
• 99-100% godkända mätenheter under 2014
• Sjukfrånvaron sjönk från 8,8% till 5%
• Medarbetarnöjdheten steg från 30% till 99%
• Stigande upplevd renhet från resenärerna
• Minskad kemikalieanvändning (bla joniserat vatten)
18
Innehåll
1. Introduktion till MTR-koncernen och vår R+P-modell
2. Stockholms tunnelbana
3. Nya snabbtåg i Sverige; MTR Express
4. Förutsättningar för kommersiell och upphandlad trafik
19
3. MTR Express, ett nytt snabbtåg mellan
Stockholm och Göteborg
2
0
20
3. Fakta om MTR Express
•
Totala investeringar om
cirka 1 miljard kronor i sex
snabbtåg som just nu
tillverkas i Schweiz
•
Trafik mellan Stockholm
och Göteborg med stopp i
Södertälje Syd, Skövde och
Herrljunga
•
Trafikstart i mars 2015 med
två tåg i trafik, full
operation i augusti 2015
•
Totalt cirka 80 nya jobb i
Stockholm och Göteborg
21
3. Tågen är anpassade
för ett nordiskt vinterklimat
2
2
22
Interiör
2
3
23
Innehåll
1. Introduktion till MTR-koncernen och vår R+P-modell
2. Stockholms tunnelbana
3. Nya snabbtåg i Sverige; MTR Express
4. Förutsättningar för kommersiell och upphandlad trafik
24
2. Vad ger ökad konkurrens för fördel för
tågresenärerna och samhället?
• Lägre biljettpriser för resenärerna, jämför med flygets
•
•
•
utveckling sedan monopoltiden
– Veolias intåg på sträckan Malmö-Stockholm har gett 10%
lägre priser sedan 2010
– Efter MTR Express annonserade intåg på Svenska
marknaden beräknas redan 10-15% prissänkningar
Resenärerna erbjuds nya och bättre produkter. I Sverige
erbjuder MTR Express exempelvis
– Helt nya, vintertestade tåg av hög kvalitet
– Mest miljövänliga tågen: 30% lägre elförbrukning mot SJ2000
– Ett nytt produkt- och servicekoncept anpassat till kunden
Möjlighet att öka tågtrafiken på bekostnad av mindre
miljövänliga transportmedel
– Flyg, buss och bil är fortfarande idag dominanta på många
sträckor i Sverige. Exv. på Sthlm-Gbg resar endast 30% med
tåget. Detta bör kunna öka signifikant.
Befintliga monopolaktörer tvingas att effektivisera
– Detta tvingar underleverantörer att effektivisera
– Branschen utvecklas och i slutändan gynnar det
konsumenterna och skattebetalarna
”SJ har själva meddelat att deras
genomsnittspris på sträckan MalmöStockholm har gått ner med över 10
procent sedan 2010. Det ser vi som
ett tydligt tecken på att konkurrensen
har gynnat resenärerna”
Marco Andersson, pressmedd.,
Veolia, 15 /3 2013
” Motsvarande effekter vid konkurrens
på sträckan Stockholm – Göteborg
beräknas bli ca. 10-15 %.”
Crister Fritzson, VD SJ, SvD, 27/12
2013
25
2. Tre viktiga förutsättningar för att skapa sund
konkurrens och därmed öka resenärsnyttan
• Långsiktighet krävs för att genomföra investeringar – I Sverige är det
en ettårig fördelning av tåglägen (bankapacitet). Det skapar osäkerhet för
investerare, särskilt med tanke på den omfattande investering nya tåg
innebär.
• Tydlighet kring villkoren för kommersiell tågtrafik och balansen mot
upphandlad trafik, när sådan görs tillgänglig. Förutsättningar och regler
på marknaden måste vara tydliga, förutsägbara och långsiktiga.
• Aktiv eliminering av strukturella fördelar för tidigare monopolaktörer
(Exv. SJ i Sverige). Detta krävs för att skapa sunda och likvärdiga
konkurrensvillkor och eliminera hinder för nya aktörer.
26
2. Fem specifika områden som är viktiga att
planera för vid en avreglering
Signalsystem
• Säkerställ likvärdighet mellan tågtyper för signalsystemet. I Sverige idag är
trafikverkets system anpassade till SJ:s X2000 men ej andra tåg, exempelvis
Stadler och Regina-tåg. Detta skapar en strukturell nackdel för konkurrens.
Biljettförsäljning
• Biljettförsäljning måste vara en neutral plattform. I Sverige är SJ.se den
överlägset mest dominerande försäljningskanalen för tågbiljetter tack vare att
internet växte fram medan SJ hade monopol. Detta missgynnar kraftigt
konkurrensen.
Tåglägesfördelning
• Kapacitetstilldelning av tåglägen måste vara transparent och
konkurrensneutral, det är den inte i Sverige idag
• En kontrollfunktion och uppföljning behövs för att säkra konkurrensneutralitet
Depåtillgång
• För nya aktörer är tillgång till depåer mycket viktigt. Här krävs det att se över
strukturen för att skapa konkurrensneutralitet och likvärdiga förutsättningar
Marknadsdata
• I Sverige finns ingen officiell marknadsdata tillgänglig om exempelvis
passagerarvolymer på olika sträckor. I Storbritannien finns en officiell databas
med både volym- och prisnivåer per sträcka. Detta är viktigt för att stimulera
investeringar och möjligheter för nya aktörer att räkna på nya affärer.
27
3. Förutsättningar för en sund marknad och
ökad resenärsnytta för upphandlad trafik
Långsiktiga kontrakt med fokus på
kvalitet, inte bara pris
Upphandlingar som möjliggör ett
helhetsansvar
•
•
•
Långsiktighet möjliggör investeringar
och utveckling. Långa kontrakt, ex. 1015+ år, ger goda möjligheter att investera i
verksamheten och tänka långsiktigt för att
utveckla kvalitet och effektivitet i
systemet, ex. T-banan i Sthlm
Stort fokus på kvalitet, inte bara pris
främjar utveckling av verksamheten.
- Det ger bra möjligheter till utveckling och
undviker operatörer som vill konkurrera
på lågt pris men som inte kan leverera
hög kvalitet för resenärerna.
- Kvalitet behöver då också vara tydligt
mätbart och påverkbart av operatören
med mål kopplat till bonus och viten
Brett ansvar för hela värdekedjan, inte
bara en operatörsroll. Det ger bättre
förutsättningar för kvalitet och effektivitet
genom samordning och ett helhetsansvar.
Exempelvis bör ett kontrakt innehålla;
– Trafik- och stationsdrift, inkl. städning,
säkerhet, försäljning
– Underhåll av tåg och ansvar för depåer
(mycket viktig del av tillförlitlighet i driften)
– Tyngre underhåll av stationer, inkl. hissar,
rulltrappor och annan viktig infrastruktur.
(Viktigt för kundupplevelsen)
– Underhåll av berörd infrastruktur. (En viktig
faktor för kvaliteten i driften)
– Kommersiell utveckling av stationer (viktig
del av kundupplevelsen)
28