Tailored Solutions Testingenjör

Tailored Solutions
from an unparalleled
spectrum of technologies.
Testingenjör - till en högteknologisk miljö
Scienta Omicron leder utvecklingen inom ytfysik. Företaget
kommer forskningen till nytta
genom vår unika och gedigna
kompetens inom elektronspektroskopi, sveptunnelmikroskop och tunnfilmsdeposition.
Dessa tekniker erbjuds som
kundanpassade lösningar från
en leverantör med ett världsomspännande försäljningsoch servicenätverk. Vi arbetar
med ledande forskare i hela
världen och våra produkter
är kända för sin exceptionella
prestanda.
Scienta Omicron ingår i Scienta
Scientific, som har över 300 anställda och omsätter 600 Mkr.
I gruppen finns tillverkningsanläggningar i Sverige, Storbritannien och Tyskland samt
försäljnings- och servicekontor
på alla stora marknader.
Scienta Omicron i Uppsala är
25 anställda och omsätter
90 Mkr. Vi befinner oss i ett
dynamiskt skede och söker nu
fler ingenjörer.
Vi söker
dig som vill arbeta självständigt
med sluttest och felsökning på
våra analysinstrument som skall
levereras till våra kunder världen
över. Du kommer främst att arbeta med elektronspektrometrar,
men även tillhörande utrustning
såsom ljuskällor och elektronkanoner. Tjänsten innebär allt ifrån
förberedelser och genomförande
av test till att skriva testrapporter,
analysera fel samt att förbättra
testprocessen. Kundkontakter
och visst resande förekommer i
tjänsten.
Du kommer att ingå i ett mycket
professionellt team där man samarbetar över gränserna i en högteknologisk miljö. Eftersom vi
är en relativt liten enhet så måste
du vara beredd på att jobba både
”högt och lågt” samt rycka in där
det behövs.
Du själv
är förmodligen högskoleingenjör
med flera års erfarenhet av
liknande arbete. Dessutom har
du goda kunskaper inom elektronik, mekanik samt mjukvara. Du
är praktiskt lagd och är en god
problemlösare. Tjänsten förutsätter att du är noggrann, systematisk och självgående samtidigt
som du trivs med att samspela
med andra och förstår vikten av
goda kundrelationer. Du brinner
för test och testutveckling samt
stimuleras av att verka i teknikens framkant. Goda kunskaper i
engelska är en förutsättning
För ytterligare information
ring vår rekryteringskonsult
Peter Ternebring på Confidera
Urval, tfn 08 – 124 424 84. Din
ansökan skickar du snarast,
märkt „Scienta Omicron –
Testingenjör”, till:
[email protected]fideraurval.se
www.scientaomicron.com
www.scientaomicron.com