Document 4154817

ANMÄLAN INTERNATIONELL PILGRIMSVANDRING,
FRANCISKANSKA PILGRIMSRÖRELSEN 2015
Vänligen fyll i en blankett för varje deltagare vuxen eller minderårig
SKICKAS SENAST 10 maj till Mona-Lis Leander Folkungagatan 128, 4tr 116 30 Stockholm
SAMTIDIGT SKICKAS ANM.AVGIFTEN (och ev. medl.avgiften) TILL plusgiro-konto 4216457-4
FRANCISKANSKA PILGRIMSRÖRELSEN
Efternamn:
Förnamn:
Adress:
Telefon:
Mobil:
e-post: (mycket viktigt)
Nationalitet:
Ålder:
Man
Religion (frivillig uppgift):
jag är lekman
Kvinna
präst/pastor
Yrke (frivillig uppgift):
Jag talar följande språk:
F
NL
GB
D
ES
P
S
Annat:
Jag kan översätta från/till:
Jag har deltagit i nationella vandringar med Francisk. Pilgrimsrörelsen:
Ja Antal:
Jag har deltagit i internat. vandringar med Francisk. Pilgrimsrörelsen:
Jag kan tänka mig
följande
uppgift(er):
Guardian
(ledare)
Andlig ledare
Husmor/-far
Ja Antal:
Kapitelledare
Nej
Nej
Trubadur
é Fylls inte i om du deltar för första gången
Funktionärerna ska helst komma dagen före. Kan du? JA
NEJ
Jag tar med ett musikinstrument:
Ja
Nej Vilket instrument:
Om du anmäler dig till ”bära all min packning” betyder det att du under hela
pilgrimsvandringen bär din ryggsäck inklusive sovsäck och liggunderlag (undantag endast om
du blir sjuk). Om du inte kan bära någon packning måste du välja Stjärngrupp.
Jag anmäler mig till:
Vandringsgrupp (jag kan gå 10 – 20 km per dag)
Jag kan bära all min packning
Jag kan bära all min packning, förutom
min sovsäck och mitt liggunderlag.
Äventyrsgrupp
Stjärngrupp (3 - 4 övernattningsställen; vandring utan packning)
Centergrupp (ett och samma övernattningsställe med sängar)
Familjecentrum med små barn (ett övernattningsställe, mycket enkelt, inga sängar)
Personliga upplysningar (hälsa, diet, vegetarisk, allergier etc):
Jag behöver parkeringsplats för bilen under vandringen:
Ja
Jag accepterar att min bil kan användas av gruppen om nödvändigt:
Om ”ja” ovan, så av alla förare?
Ja
Ja
Jag har och tar med körkort:
Nej
Nej
Ja
Nej
Jag anländer
27/7(Dagen före vandringsstart) (= 3 £)
28/7 (Vandringsstart)
OBSERVERA: Den första måltid som ingår i vandringen är på kvällen den 28/7
För de vuxna som är ansvariga för minderåriga, vilka EJ är deras egna barn:
Jag är ansvarig för :....................................namn, ålder
FULLMAKT FÖR BARN UNDER 18 SOM INTE VANDRAR MED FÖRÄLDER
För barn och ungdomar under 18 år
Jag (barnet) går i grupp tillsammans med …………………………………………..., som har förklarat sig beredd
att ansvara för mig under vandringen.
Jag (målsman) …………………….........……….. , undertecknad, godkänner att personen nämnd ovan och/eller
vandringsgruppens ledare får ordna olycksfallsvård för min son/dotter
........................................………………………………..., om detta är absolut nödvändigt under den internationella
pilgrimsvandringen i Yorkshire. Innan beslut fattas, om möjligt kontakta mig eller vår familjeläkare.
Datum:
Namnteckning:
Förälder:
Telefon:
Familjeläkare:
Telefon:
FÖRSÄKRINGSVILLKOR OCH VILLKOR FÖR DELTAGANDE
Internationella Franciskanska pilgrimsrörelsen (CDSF) har en försäkring som täcker allmän skada under själva
vandringen eller andra organiserade aktiviteter. CDSF kan inte ställas till ansvar för olycka eller skada orsakad
av deltagare eller annan person, som inte skett under sådana organiserade aktiviteter. Skador såsom förlorade
tillhörigheter, samt olyckor m.m. måste täckas av personliga försäkringar. På samma sätt kan CDSF inte heller
ställas till ansvar för olycka eller skada under resan till och från vandringen.
VID ÅTERBUD
Om du efter anmälan måste lämna återbud, kontakta organisatörerna så snart som möjligt.
Anmälningsavgiften kommer dock inte att återbetalas, då den behövs för att organisera vandringen.
Jag tillåter rörelsen att i trycksaker och på nätet använda foton från vandringen på vilka jag figurerar.
JA
NEJ
Jag har läst och godkänner villkoren för vandringen. Ort:
Datum:
Namnteckning:
Anmälningsavgiften betalas (i kronor) till det plusgirokonto som står överst på anmälningsblanketten. Du som
inte är medlem i vår svenska rörelse betalar där också medlemsavgiften på 200 SEK. Sedan vid vandringens
början i ENGLAND betalas resten i pund (inga checkar eller kort).
Anmälan skickas FÖRE DEN 10 maj 2015 TILL
Mona-Lis Leander Folkungagatan 128 4tr 116 30 Stockholm
(tel +46 76 243 89 35)
OBS Om fler än en vuxen kommer från samma adress – använd separata blanketter.
Ungdom under 18 år måste ha sällskap i gruppen av en vuxen som på blanketten angivits som
ansvarig. Barn kommer att placeras i sammagrupp som den vuxne, om inte annat anges.
Bagage som inte ska användas under vandringen kan lämnas in för att hämtas ut sista vandringsdagen.
Det kommer inte att finnas möjlighet att ditt bagage blir transporterat under vandringen, såvida du inte har
anmält detta på blanketten.. Franciskansk enkelhet är vandra med lätt packning – även genom livet.