Server- och virtualiseringsspecialist

Server- och virtualiseringsspecialist
– Skapa infrastrukturlösningar med framtidens teknologi!
I den här utbildningen får du lära dig
att designa, virtualisera, konfigurera
och drifta nätverk med en mängd
olika operativsystem och serverapplikationer. Du får arbeta med kända
system inom både Microsoft- och
Linux-/Unixvärlden; VMware Citrixoch Cisco-produkter samt Exchange
och messaging.
Virtualiseringstekniken går som en röd tråd genom
hela utbildningen. Spetskompetens behövs, tekniken
växer kraftigt eftersom den genererar vinster såsom
bättre utnyttjade av serverkapacitet, minskad
energiförbrukning och förenklad administration.
Innehåll och upplägg är framtaget i nära samarbete
med det regionala näringslivet. Du får en utbildning
som är efterfrågad och som enbart innehåller de
mest relevanta kurserna!
Vem är du som söker denna
utbildning?
Du som söker tycker om när saker och ting
fungerar! Du vill kunna hjälpa andra i deras arbete
genom att se till att nätverk och datakommunikation
fungerar. Du är dessutom beredd att ta ansvar för
helhetslösningar i ett företag där alltifrån planering,
inköp av hårdvara, installationer, administration och
underhåll av data- och nätverkssystem kan ingå.
EFTER EXAMEN:
Efter utbildningen kan du bl.a. arbeta som
servertekniker, virtualiseringsspecialist, systemadministratör och nätverks- och drifttekniker.
De kunskaper som du får kan användas för att
täcka nätverks- och kommunikationsbehov hos
både små och stora företag, samt myndigheter
med blandade data- och nätverksmiljöer.
Utbildningen ger även grunden för anställning
på olika uthyrnings- och konsultföretag.
”Redan under min LIA blev jag erbjuden ett nytt
och spännande jobb. Så utbildningen har verkligen
förändrat mitt liv, nu har jag äntligen hittat min
arbetsplats.”
Mac Bouziotis
Fd studerande som nu arbetar
som nätverkskonsult på Atea
Kurs
YH-poäng
Avancerad hårdvara och operativsystem
20
Datakommunikation med Cisco
30
Examensarbete
30
LIA 1
55
LIA 2
55
Linux/Unix
20
Messaging
20
Projektkunskap
10
Sälj-, management- och konsultrollen
10
Systemadministration Windows Server
30
Systemintegration och drift i virtuella miljöer
25
Virtualisering I
35
Virtualisering II
30
Windows Server - Avancerad administration och virtualisering
30
*LIA = Lärande i arbete
5 YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier
FAKTA OM UTBILDNINGEN:
Utbildningsort:
Örebro
Utbildningens längd:
400 YH-poäng (2 år) varav 22 veckor är
Lärande i arbete (LIA) och 6 veckor examensarbete.
Utbildningsstart:
September 2015
”Med denna utbildning i bagaget så har du mycket
goda framtidsutsikter. Det finns ingen liknande
utbildning i Örebro-området som förbereder dig
på arbetslivets krav på ett lika bra sätt.”
FREDRIK SANNERHULT
ATEA
VÅRA SAMARBETSPARTNERS:
Till utbildningen finns en ledningsgrupp med
närings­livsrepresentanter från branschen. De
ser till att utbildningen håller hög kvalitet och att
utbildningens innehåll överensstämmer med de
behov och krav som arbetslivet ställer.
I ledningsgruppen ingår:
»
»
»
»
»
»
»
»
CGI
Clearness Consulting AB
IT Hantverkarna
IT-mästaren Mitt AB
IT-Smart
Nethouse Örebro AB
Office 019 AB
Sigma IT & Management AB
Läs mer & ansök på:
www.ecutbildning.se
Utbildningsform och studiefinansiering:
En Yrkeshögskoleutbildning (YH) är en eftergymnasial utbildningsform som vänder sig till
dig som snabbt vill ut i arbetslivet eller som vill
byta karriär mitt i livet. Möjligheten till arbete
är mycket stor eftersom en YH-utbildning bara
får drivas så länge arbetsmarknaden har en
stark uttalad efterfrågan och behov av den
kompetens som ges i utbildningen. Utbildningen
är studiemedelsberättigad från CSN.
Behörighet:
För att söka utbildningen krävs att du har
grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt lägst betyg E (Godkänd) i följande
kurser:
• Matematik 1 (Matematik A)
eller motsvarande kunskaper
• Engelska 5 (Engelska A) eller
motsvarande kunskaper
• Datorteknik 1a eller 1b (Datorkunskap)
eller motsvarande kunskaper
• Dator- och nätverksteknik eller Nätverks teknik (Datorkommunikation) eller
motsvarande kunskaper.
Saknar du behörighet?
Vi erbjuder preparandkurser inom Datorteknik
1a, Dator- och nätverksteknik. 2. Du anmäler
dig via vårt antagningssystem yhnet.se.