PDF - Grant Thornton

Tio tips till ägare
vid rekrytering
av extern vd
Illustration: Robert Hilmersson
Att lyckas som vd i ägarledda företag
Som revisorer och rådgivare har vi sett många
exempel på misslyckande rekryteringar av externa
vd till ägarledda företag. Orsakerna till att det
inte alltid fungerar är säkerligen många. Ägarna
har ingen tidigare erfarenhet från en rekryteringsprocess av en vd, och den person som rekryteras
kanske inte heller har erfarenheter av att vara den
första externa ledaren i ett ägarlett företag. Detta
leder till att de svårigheter som är förknippade
med att vara extern vd i ett ägarlett företag underskattas. Denna skrift innehåller tio tips om hur du
som ägare kan skapa goda förutsättningar för en
extern vd att lyckas i sin nya roll.
1
Ta seriöst på din ägarroll. Upprätta en
ägarstrategi som ger förutsättningar
för styrelse och extern vd.
2
Tydliggör vd-uppdraget! Vad skall
den externa vd:n åstadkomma med
ditt företag?
3
Aktivera styrelsearbetet. En extern
ordförande är en stor fördel.
4
Vilken blir din nya roll efter
vd-skiftet. Se till att den nya rollen är
tydligt skild från vd-rollen.
5
Förbered dig själv på den känslomässiga utmaning det är att lämna
vd-rollen. Är du beredd på de förändringar det innebär avgå som vd?
6
Var medveten om att ledarskapet och
företaget förändras med en extern vd.
Den nya vd:n är inte – och ska inte
vara – en kopia av dig själv.
7
Markera tydligt att vd-skiftet har
skett genom ett konsekvent agerande.
Hänvisa personal, kunder och
leverantörer till den nya vd:n.
8
Personalens lojalitet ligger starkt hos
dig som ägare. Var uppmärksam så att
du inte undergräver vd:n auktoritet.
Allt du gör och säger kommunicerar!
9
Ventilera aldrig eventuella
synpunkter på den externa vd:n
med personalen. Är du oense med
vd – ta alltid diskussionen bakom
stängda dörrar.
10
Stå bakom din vd så länge han eller
hon är anställd för att driva ditt
företag.
Vill du ha flera goda råd – köp boken ”Extern
vd – så lyckas du”
Tipsen i denna folder baseras på boken ”Extern vd
– så lyckas du”. Boken belyser de utmaningar som
är förknippade med att vara extern vd i ägarledda
företag. Författarna, Annika Hall och Agneta
Olsson, har förenat teori och praktik och
samtidigt lyckats täcka in såväl ägarnas som vd:s
situation. Inför en rekrytering av en extern vd
till ett ägarlett företag är denna bok perfekt del
i förberedelsearbetet. Detta både för ägare och
blivande vd.
Missa inte vår populära seminarieserie om hur
du lyckas som vd i ett ägarlett företag!
Välkommen till en serie kostnadsfria frukostseminarier om hur man lyckas som vd i ägarledda
företag. Seminarierna vänder sig till dig som är vd
eller har ambitionen att bli vd i ett ägarlett företag.
Innehållet i seminarierna vänder sig även till dig
som är styrelseordförande eller operativ ägare och
som därigenom har en nära samverkan med företagets vd.
Läs mer och anmäl dig på:
www.grantthornton.se/seminarier
Grant Thornton Sweden AB är ett medlemsföretag inom Grant Thornton International Ltd (Grant
Thornton International). Hänvisningar till Grant Thornton avser Grant Thornton International
eller dess medlemsföretag. Grant Thornton International och medlemsföretagen utgör inte en
global koncern. Medlemsföretagen tillhandahåller tjänster som självständiga och oberoende
företag.
www.grantthornton.se
© 2013 Grant Thornton. All rights reserved.