Att hyra hos oss i Karlstad på Bryggudden. Regler för uthyrning

SPG Bostad
Att hyra hos oss i Karlstad på Bryggudden.
Välkommen som hyresgäst! Men först är det några villkor som den som blir erbjuden en bostad av
SPG Bostad Karlstad måste uppfylla.

Vi vill att du som söker ska ha egen inkomst. Som inkomst räknas t.ex. lön, pension,
studiemedel etc. i inkomsten kan du räkna in även bostadsbidrag. Socialbidrag
(försörjningsstöd) räknas dock inte som inkomst. Om inkomsten inte riktigt står i proportion
till hyran kan du ändå bli godkänd med en borgensman.

Vi vill veta hur det fungerat med tidigare boende och vill därför ha referenser från tidigare
hyresvärd om sådan finns.

Du får inte ha betalningsanmärkningar av betydelse eller skuld hos Kronofogdemyndigheten.
Gäller det mindre betalningsanmärkningar kan du godkännas med en borgensman och en
avbetalningsplan.
Om du blir aktuell som hyresgäst hos oss får du vara beredd att kunna styrka din inkomst och vi tar
en kreditupplysning på alla sökande. Vi gör sedan en samlad bedömning utifrån ovanstående
punkter. Godkänd legitimation skall alltid uppvisas vid kontraktsskrivande.
Regler för uthyrning

Andrahandsuthyrning är tillåtet i vissa fall, exempelvis vid studier/arbete på annan ort eller
om du vill provbo med sambo. Tillstånd krävs dock från oss på SPG Bostad AB.

När du flyttar är uppsägningstiden tre hela kalendermånader. Uppsägningstiden kan kortas
om avflyttande hyresgäst önskar och om den nya hyresgästen godkänner att flytta in
tidigare.

Husdjur är välkomna till bryggudden om man tar väl hand om dem, med undantag för
utekatter. Tyvärr använder de gärna barnens sandlådor eller grannens balkong för sina
behov. Allmänna regler för rastande av hunden gäller och givetvis att man plockar upp efter
den. Om det vid avflyttningsbesiktning visar sig att husdjuren gjort skada på bostaden, kan
du som hyresgäst bli ansvarig för att avhjälpa skadorna.
SPG Bostad förbehåller sig rätten till ändringar.