Köp av aktie

Köp av aktie i Landsbygds fiber Skövde AB
Fastighetsbeteckning
Belägenhetsadress
Namn (fullständigt namn) fastighetsägare och kontaktperson
Personnummer / organisationsnummer
Postadress (utdelningsadress, postnummer, ortsadress)
Telefon
E-postadress
Mobiltelefon
Som ägare av denna aktie i Landsbygds fiber Skövde AB visar jag att jag är
intresserad av att ansluta min fastighet till det fibernätet, och jag är beredd att så
långt möjligt stödja och underlätta genomförandet av projektet.
Som ägare av denna aktie i Landsbygds fiber Skövde AB förbinder jag mig att ta del
av och acceptera bolagets målsättning att bygga och därefter driva framtida nät samt
snarast betala startavgiften om 1470 kr + aktie 30 kr =1500 kr och därefter fullfölja
de betalningskyldigheter som krävs för att fullfölja fiberutbyggnaden.
Underskrift – fastighetsägare (samtliga) och kontaktperson
………………………………………………….................................
Ort och datum
………………………………………………………………….
Namnteckning
………………………………………………….......................
Namnförtydligande
Landsbygds fiber Skövde AB
Ovanstående uppgifter kommer att registreras, lagras och användas i projektet Landsbygds fiber
i enlighet med lagen (PUL) om användning och lagring av personuppgifter.
Landsbygds fiber Skövde AB
Org.nr: 559007-0107
Bankgiro: 815-9238
E-post: [email protected] fiber.com
Hemsida: skovde fiber.com
Skövde AB
Avstår från anslutning
i Landsbygds fiber Skövde AB
Fastighetsbeteckning
Belägenhetsadress
Namn (fullständigt namn) fastighetsägare och kontaktperson
Personnummer / organisationsnummer
Postadress (utdelningsadress, postnummer, ortsadress)
Telefon
E-postadress
Mobiltelefon
Jag har fått information om villkoren för ägande i Landsbygds fiber Skövde AB
och att en senare ansökan om att bli ägare, för att få en fiberanslutning kommer att
medföra betydligt högre kostnader än om man är med från start.
Underskrift – fastighetsägare och kontaktperson
…………………………………………………..
Ort och datum
………………………………………………………………….
Namnteckning
………………………………………………….......................
Namnförtydligande
Landsbygds fiber Skövde AB
Ovanstående uppgifter kommer att registreras, lagras och användas i projektet Landsbygds fiber Skövde AB i enlighet med
lagen (PUL) om användning och lagring av personuppgifter.
Landsbygds fiber Skövde AB
Org.nr: 559007-0107
Bankgiro: 815-9238
E-post: [email protected] fiber.com
Hemsida: skovde fiber.com