Personlig presentation Annika Kiel Olsson

Personlig presentation
Annika Kiel Olsson
Annika Kiel Olsson, leg biomedicinsk analytiker
1.
Beskriv dig själv som person?
Jag är en lugn person, kanske inte den som talar högst men som lyssnar in innan
jag svarar. Jag vill möta alla människor med respekt.
2.
Vilka är dina styrkor och svagheter?
Styrkor: Jag är trygg i mig själv. Jag har lång arbetslivserfarenhet och
livserfarenhet. Jag är noggrann och noga med tider då jag anser att allas tid är
viktig. Jag är nog mer än görare än visionär kanske, vill gärna se resultat.
Svagheter: Jag kan verka mer bestämd än jag är. Jag kan nog upplevas som
”slavdrivare” om jag vill få något genomfört.
3. Tidigare och/eller nuvarande erfarenheter av fackligt arbete eller
styrelseuppdrag:
Jag har varit facklig förtroendevald på i stort sätt alla arbetsplatser jag varit på
sedan jag började arbeta. Fackliga frågor har alltid känts angelägna då det handlar
om rättvisefrågor. Jag satt med i valberedningen för Vårdförbundet förra
mandatperioden vilket gav en stor inblick i vad och hur styrelsen arbetar. Sitter
med i Sundsvalls kattklubbs valberedning nu. Föreningsliv i olika former har
alltid funnits med i mitt liv.
4. Vad lockar dig med uppdraget?
Det som lockar mig är möjligheten till att vara med och påverka förhållandena
inom vården och hur vården ska bedrivas. Jag brinner för att vi ska få en bra
arbetsmiljö så att vi orkar arbeta med det vi vill. Rättvisefrågor har alltid känts
angelägna och jag vet att enda sättet att få till förändringar är att engagera sig, inte
vänta på att någon annan fixar min tillvaro.
5. Hur mycket är du beredd att satsa på styrelseuppdraget? ex kvällar?
Jag är beredd till att satsa så mycket som det behövs både i att arbeta på facklig tid
och ”ledig” tid. Jag har inga hemmaboende barn utan bara en make som själv är
väldigt aktiv inom föreningsliv.
6. Är det något mer du vill berätta som vi inte frågat om?
Jag tycker inte om att finnas på bild 
Varma hälsningar
Annika Kiel Olsson
1 (1)