Kommunens system för kö och placeringar i förskola, pedagogisk

Datum
2015-02-03
1 (10)
Kommunens system för kö och placeringar i förskola, pedagogisk
omsorg, grundskola och fritidshem/fritidsklubb
Tyresö kommun har ett gemensamt system för kö och placering till fristående och kommunala
förskole-och fritidsverksamheter samt grundskolor.
Så här kommer du till systemet för förskole-och grundskoleplaceringar
Gå in på kommunens hemsida www.tyreso.se och klicka på ikonen e-tjänster, se bild nedan:
Du som redan har barn i förskola/fritidshem/grundskolan, se sidan 2.
För ansökan om ny plats eller första gången du ansöker om plats, se sidan 4.
Behöver du hjälp, se kontaktuppgifter till kommunens Servicecenter på sidan 10
Tyresö kommun
• Marknadsgränd 2 • 135 81 TYRESÖ
Tel 08-5782 91 00
[email protected] • www.tyreso.se
2 (10)
För dig som redan har barn placerade i förskola,
pedagogisk omsorg, grundskola eller fritidshem/fritidsklubb
På e-tjänstportalens startsida klickar du på länken Förskola och skola, se bild nedan:
Välj sedan Förskola och familjedaghem (eller grundskola och fritidshem) och klicka på pilen
till höger (se markerad grön ruta på bilden nedan) så öppnas en lista på alternativ att välja
mellan:
Välj därefter vad du vill göra:
3 (10)
Inloggning krävs
Att ändra inkomstuppgifter, sitt barns placeringsschema eller att säga upp en befintlig plats
med mera kräver inloggning. Du kan välja mellan följande inloggningsalternativ:
När du är inloggad i systemet ser startsidan ut så här:
Välj fliken Min sida.
Här gör du följande:
−
tackar ja/nej till platserbjudanden
−
ser ditt barns placering
4 (10)
−
−
−
−
−
lägger in ditt barns schema/ändra schemat
lägger in ditt hushålls inkomst (se mer information nedan)
lägger in dina kontaktuppgifter
säger upp ditt barns placering
ändrar dina kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-post)
Hushållets inkomst
Till hushållets inkomst räknas ensamstående, gifta par eller sammanboende par som är
folkbokförda på samma adress. I hushåll med sammanboende par, ska båda ange sin inkomst
även om bara den ena är förälder till barnet.
För dig som ska ansöka om ny plats i förskola eller
fritidshem/fritidsklubb för första gången
Gå till e-tjänstportalen på kommunens hemsida på www.tyreso.se och klicka på e-tjänster, välj
sedan Förskola och skola, se bild nedan.
5 (10)
Välj därefter Förskola och familjedaghem och klicka på pilen till höger (se markerad grön ruta
på bilden nedan):
En lista öppnas och visar alternativ att välja emellan. Välj Ansöka om plats i förskola (eller om
du valt Grundskola och fritidshem, välj Ansökan om plats till skola och fritidshem).
Inloggning krävs inte när du ansöker om en ny plats:
6 (10)
Ansökningsförfarandet
Välj fliken Förskola och pedagogisk omsorg högst upp på bilden
Du får nu upp nedan skärmbild:
Du kan ställa dig i kö till maximalt 3 förskolor. För att kommunen ska kunna ta sitt
placeringsansvar och erbjuda plats inom 3 månader måste du välja minst 1 kommunalt
alternativ.
Underlätta ansökningsprocessen med urval
För att underlätta urvals-och ansökningsprocessen kan du göra olika urval:
1) Välja område i Tyresö, inom vilket du söker en förskola: Bollmora, Trollbäcken eller
Östra Tyresö & Strand.
7 (10)
2) Välj verksamhetstyp: Förskola eller pedagogisk omsorg.
3) Välj regi: Enskild (fristående verksamhet med enskild huvudman) eller kommunal
4) Klicka sedan på den vita SÖK-knappen!
Vid urvalet Förskola, Tyresö strand och enskild samt kommunal regi visas förskolor som
motsvarar det urvalet. Bilden nedan visar hur det ser ut på skärmbilden:
Visa mer -för mer information om förskolorna och Lägg till-för att göra dina val.
Mer information om förskolorna?
Vill du veta mer om förskolorna klickar du på länken Visa mer till höger, se bilden ovan
sidan 5.
Göra dina val av förskola
När du ska göra dina 3 val klickar du på länken Lägg till framför respektive förskola, se
bilden ovan, sidan 5.
8 (10)
Dina valda alternativ visas nu högst upp till höger under Dina alternativ, se
rödmarkerad ruta på bilden nedan:
.
Ångra val
Ångrar du dina val klickar du på länken Ta bort framför det val du vill ta bort,
se bilden nedan:
Ta bort valda alternativ
9 (10)
Nöjd med dina val?
Är du nöjd med dina val, klickar du på den vita Påbörja din ansökan-knappen längst ned på
skärmbilden, se bilden nedan:
Påbörja din ansökan.
När du påbörjat din ansökan får du upp en ny skärmbild där du fyller i namn och
personnummer, se bild nedan:
Här går du vidare i ansökan.
Fortsättningsvis fyller du i de efterfrågade uppgifterna i ansökan (dina kontaktuppgifter, har
du fler barn väljer du det barn ansökan gäller och eventuell medsökande persons uppgifter).
Du klickar på den vita Nästa-knappen för att komma vidare, se bild ovan.
Eller på Avbryta-knappen i de fall du ångrar något och vill gå tillbaka, se bild ovan.
Klar med ansökan?
När alla uppgifter är ifyllda och ansökan är klar, klickar du på Skicka ansökan.
Bekräftelse på mottagen ansökan
En bekräftelse på att vi emottagit din ansökan skickas till den e-postadress som du uppgett i
din ansökan.
10 (10)
Placeringserbjudandet skickas till din e-postadress
När ansökan är behandlad och en plats finns ledig för ditt barn får du ett meddelande skickat till
din e-postadress med en länk, vilken du sedan klickar in dig på.
NOTERA! Inloggning krävs nu för att kunna logga in i systemet och tacka ja/nej till ett
platserbjudande, se information om inloggning nedan, sidan 8.
När du tackat ja till en plats är det mycket viktigt att du anmäler dina inkomstuppgifter i
systemet för att din faktura ska bli korrekt. Avgiften är inkomstbaserad.
Se sidan 3 för information om inkomstuppgifter.
Behöver du hjälp?
Behöver du hjälp kontakta Servicecenter:
Med vänlig hälsning, Barn-och utbildningsförvaltningen