Lärarhandledning

Skapa musik med iPad
och Garageband
musikmedel.se
Version: 2015-03-19
Sida 1 av 5
© Musikmedel.se 2015 - Kopiering ej tillåten
Skapa musik med iPad
och Garageband
Om den här lektions-serien
Sammanfattning:
I den här serien använder vi iPad som digitalt verktyg för att skapa musik.
Eleverna får träna på att använda musikaliska mönster och former genom
att kombinera färdiga loopar och skapa egna.
Riktar sig till årkurs:
6-9
Utvecklar elevens förmåga mot kunskapskrav:
Att eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med
hjälp av digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och
former och pröva hur dessa används i en fungerande komposition.
Bedömning:
Låtarna redovisas vid sista lektionen vilket ger dig möjlighet att avgöra till
vilken nivå de klarar av att skapa en fungerande komposition.
Jobbar eleverna i grupper är det klokt att komplettera
bedömnings-underlaget med några frågor som kan ge dig mer insikt i
deras individuella insatts/engagemang (se slutet på lektion 4).
Bedömningsmatris​hittar du ​här​.
Sida 2 av 5
© Musikmedel.se 2015 - Kopiering ej tillåten
Lektionsplaneringar (4 lektioner)
Lektion 1:
Lektionens mål: Att lära oss hur vi kan använda loopar för att skapa musik digitalt.
Innan vi rör iPad:
1. Gå igenom ​Puls​, ​Takter​& ​Taktart​.
I Garageband:
1. Visa hur man lägger till en ​loop​(musik-pusselbit).
2. Visa hur man lägger till en loop på nytt spår (tillsammans med dina andra
loopar).
3. Visa hur man skapar en egen loop med ett Smart-instrument.
4. Visa hur man kan lämna paus innan och efter en loop.
Praktisk övning:
1. Fördela iPads till eleverna.
2. Ge dem uppgift:
Skapa din egen musik med minst tre olika spår som Du tycker låter bra ihop
med varandra.
Lektion 2:
Lektionens mål: Att lära oss om hur låtar byggs med formdelar.
Innan vi rör iPad:
1. Förklara vad som menas med Låtform och gå igenom de vanligaste
formdelarna (Intro, Vers, Refräng, Solo, Stick, Outro etc.) och ge något exempel
hur formen kan se ut i en låt.
I Garageband:
1. Visa hur man lägger till en ny formdel.
2. Repetera hur man lägger till en färdig loop och skapar egna med
Smart-instrument (medan du skapar vers-delen).
3. Förklara att man ofta vill behålla vissa saker från en formdel till nästa för att få
känslan att låten “hänger ihop” - visa sedan hur man skapar en ny formdel och
samtidigt kopierar den föregående.
Praktisk övning:
1. Fördela iPads till eleverna.
2. Ge dem uppgift:
Fortsätt på era låtar från förra gången och lägg till fler formdelar. Börja med
Intro och Vers.
Sida 3 av 5
© Musikmedel.se 2015 - Kopiering ej tillåten
Lektion 3:
Lektionens mål: Att lära oss om hur vi kan göra vår låt mer intressant.
I Garageband:
1. Visa ett exempel på en låt med olika formdelar i Garageband. Medan ni lyssnar
på låten och tittar på spåren berättar du vilken formdel som kommer vart.
2. Diskutera med eleverna vad de tycker skillnaden är mellan de olika
formdelarna. Ställ frågor som:
■ Är någon formdel starkare/kraftigare än alla andra? ​(Ta tillfället i akt
och prata om termen ​Dynamik​)
■ Varför tror ni att man ändrar i dynamiken på det viset? Vad ger det
för känsla i kroppen?
■ Gör man alltid på exakt samma sätt i alla låtar?
■ Vem bestämmer vad som är rätt eller fel?
Praktisk övning:
1. Fördela iPads till eleverna.
2. Ge dem uppgift:
Fortsätt på era låtar. Försök skapa tydliga skillnader i dynamik mellan
formdelarna.
Lektion 4:
Lektionens mål: Att avsluta våra låtar och lyssna på dem tillsammans.
Innan vi rör iPad:
1. Förklara att man ibland behöver gå tillbaka och ta bort eller ändra saker i en låt
för att helheten ska låta bättre. (Här kan ni diskutera konceptet ‘​Kill Your
Darlings​’).
2. Förtydliga för eleverna att i musikskapande finns inget som är rätt eller fel. Det
handlar om att testa sig fram tills man själv tycker att det låter bra.
Praktisk övning:
1. Fördela iPads till eleverna.
2. Ge dem uppgift:
Avsluta era låtar.
3. Alla spelar upp sina kreationer för resten av gruppen. och be de andra ge positiv
feedback. T.ex. “​Berätta en sak som du tyckte om i Lisas musik​”.
4. För ytterligare underlag till bedömning (speciellt om de jobbat i grupper) får
varje elev enskilt svara skriftligt (eller muntligt) på frågorna:
○ Vilken del i eran låt är du mest stolt över att du har gjort?
○ Finns det något du skulle vilja ändra på i låten om ni hade mer tid?
Sida 4 av 5
© Musikmedel.se 2015 - Kopiering ej tillåten
TIPS!
● Använd exempel som är tydliga. T.ex. Vers är tydligt mer tillbakadragen än
refräng - Refräng tydligt kraftigare än vers osv.
● Uppmuntra till eget kreativt tänkande och experimenterande - “Tycker du
själv att det låter bra så är det rätt!”
● Avsluta lektionerna med att kontrollera ifall gruppen tycker att vi uppnått
målet för lektionen.
Sida 5 av 5
© Musikmedel.se 2015 - Kopiering ej tillåten