Utförande: indränkt makadam

Indränkt makadam
Skanska Asfalt och Betong AB
Indränkt makadam
Begreppet indränkt makadam (IM) är ett samlingsnamn
för beläggning av grov och fin sten, som är indränkt i
bindemedel. Den görs i olika tjocklekar och med olika
storlekar på makadam.
En indränkt makadam går att utföra både på grusväg
och på redan belagd väg.
Steg 1
Vid utförandet av en indränkt
makadam börjar vi med att lägga ut
grovfraktion av makadam
(exempelvis stenstorlek 8-16, 8-22,
16-32) med hjälp av en ombyggd
asfaltsläggare (på bilden).
Detta läggs beroende på vägens
standard med en tjocklek på mellan
25-60mm.
Steg 2
Efter detta vältas makadammen
varpå vår spridarbil sprider ut
bindemedel (bitumen) över den
vältade ytan.
Steg 3
Direkt efter bitumenet grusas
ytan av med hjälp av en
singelspridare som lägger ett
jämnt lager finfraktion makadam
(oftast 2-5 eller 4-8). Därpå
vältas ytan ännu en gång.
IM beläggning
Beläggningen är nu klar för
trafik.
Första tiden direkt efter
beläggning finns löst material
kvar på ytan, vilket vi sopar bort
efter 0,5-2 veckor.
Detta för att så mycket som
möjligt av stenen ska få en
chans att fastna av trafiken.
IMT
En utökad variant av IM är IMT. Tekniken är densamma
som när man gör en indränkt makadam, men man utför
ytterligare en indränkning av bindemedel och
avsandning av finmakadam. Detta skikt gör då att ytan
blir tätare och inte behöver tätas inom uppskattningsvis
5-15 år vilket vi rekommenderar på en IM/JIM.
Tack för intresset
För kontakt, kolla vår hemsida
www.skanska.se
sök på ”tankbeläggning”