Nyanställning av baspersonal, processkarta

Börja här
Enhetschef
Assistent
Beslutar att anställa
– skickar p-nr,
namn, adress,
telefon, utbildning,
arbetsplats,
startdatum
Nyanställning av baspersonal
Undertecknar och
skickar två ex till
den anställde
tillsammans med
svarskuvert
Kopierar
anställningsavtalet och
arkiverar
kopian,
skickar
originalet till
personalenheten
Skriver ut
anställnings-avtal i
två exemplar,
skickar till chef för
underskrift
Personalenheten
IT-enheten
ITsamordnare
Beställer
behörighet till
Procapita och
anmäler till
utbildning
Bevakar att anställningen importeras rätt i
Timepool. Skickar Timepool-lathund och
lösenord till den anställde via sms/brev/epost
Vikariesamordning
Den
anställde
Meddelar
Vikariesamordning att
anställd är på väg samt
dennes arbetsplats,
yrkeskategori och
kompetenser
Meddelar den
anställde
användarnamn
och lösenord till
dator, epost,
självservice
Undertecknar båda,
behåller ett, skickar ett
tillbaka till assistent/chef
Lägger sig tillgänglig för
lediga pass
Lägger in
anställningsavtal, mailar
beställning av ID till IT
Kommer på
Procapitautbildning
Loggar in och
byter lösenord
Lägger in i Personec,
importerar anställning
till Planering och Pool
Skapar ID, meddelar
chef och
personalenheten
Tilldelar behörighet
Procapita