Personlig presentation Annica Dupevåg

Personlig presentation
Annica Dupevåg
1. Beskriv dig själv som person?
Kvinna 43 år. Bor i Örnsköldsviks kommun tillsammans med min sambo, 2 snart
vuxna barn och hund. Arbetat i vården sedan 1989 som vårdbiträde,
undersköterska, sjuksköterska samt distriktsköterska. Jag har under dessa 26 år
tjänstgjort både inom Kommun och Landsting. De sista 15 åren har jag arbetat
som Sjuksköterska inom Kommunal VoO, Mottagningssköterska vuxenpsykiatri,
Distriktssköterska Hälsocentral samt Distriktssköterska hemsjukvård.
2. Vilka är dina styrkor och svagheter?
Typisk Sjuksköterska med individen i fokus. Har en holistisk människosyn och
anser att alla har samma värde. Jag är definitivt inte konflikträdd utan anser att
alla problem är till för att lösas. I mitt sätt är jag en problemlösningsfokuserad
person vilket gör att jag ibland kan irritera mig på att människan lägger alldeles
för mycket tid på att älta problem istället för att finna lösningar på dem. Då det
gäller engagemang och energiförbrukning har jag väldigt svårt att acceptera
orättvisa och särbehandling utan att försöka göra något åt det. I mitt arbete att
finnas till hands och stå upp för dem som bäst behöver det lägger jag en hel del
fritid på att söka information och validera min kunskap, något som vissa kanske
anser är vansinnigt då vi alla vet att vila och rekreation på fritiden är ett måste för
det krävande yrke vi har. Således skulle en svaghet hos mig kunna vara att jag
lägger allt för mycket tid på andra före mig själv? I mitt perspektiv skulle det vara
betydligt mer energikrävande att inte hjälpa till…
3. Tidigare och/eller nuvarande erfarenheter av fackligt arbete eller
styrelseuppdrag:
Tidigare förtroendevald i Västerbottens län där jag också gick min fackliga
grundutbildning 2010. Under denna period läste jag även in en organisation och
ledarskapsutbildning i Hälso- och sjukvård på D-nivå. Denna utbildning läste jag
för att stärka min kunskap gällande de lagar och regler som styr dagens sjukvård
och även reglerar vår arbetsrätt. Mitt uppdrag som förtroendevald på
arbetsplatsen avslutades 2013 i samband med byte av arbetsplats.
4. Vad lockar dig med uppdraget?
Möjlighet att påverka. Utmaningen att vara delaktig i viktiga beslut och uppdrag.
Möjligheten att använda min erfarenhet och kunskap i viktiga frågor och processer
där jag samtidigt får möjlighet att lära mig ännu mer.
5. Hur mycket är du beredd att satsa på styrelseuppdraget? ex kvällar
Viktiga frågor kräver helhjärtade insatser. Jag är redo att lägga den tid som
uppdraget kräver då allt annat vore meningslöst.
Varma hälsningar
Annica Dupevåg
1