Vi lägger all vår kraft på din energi

2013-12 The Concept Factory. Print: Holmbergs, Malmö.
E.ON Gas Sverige AB
205 09 Malmö
T 020-56 56 00
eon.se
Vi lägger all vår kraft på din energi
Din självklara gasolpartner
Är det dags att tänka nytt?
Funderar du – liksom många andra aktörer inom det svenska
näringslivet – på att byta energilösning? Kanske ser du just nu över
lösningarna för företagets helhetsbehov av energi? Med hänsyn
till miljö och ekonomi hamnar energifrågorna ständigt högre på
agendan och som en konsekvens av detta har olika typer av energigaser (naturgas, gasol eller biogas) blivit allt populärare.
Det är fördelaktigt att välja E.ON som gasolleverantör eftersom vi
kan erbjuda både Fastpris och hög personlig service. Dessutom kan
vi hjälpa till med helhetslösningar för ditt totala energibehov.
Vad är gasol och varför är den så effektiv?
Gasol är handelsnamnet på ett bränsle som i huvudsak
består av propan och butan. Den gasol vi erbjuder är
Propan 95, vilket innebär att den innehåller minst 95%
propan.
Gasol är en flexibel, effektiv och ren energiform. Den
kan med fördel användas både i stor och i liten skala. Det
finns ett stort antal användningsområden där gasolen
passar extra bra; inom livsmedelsbranschen, i gjuterier,
tvätterier, spannmålstorkning, lackering och för lokaluppvärmning med infravärmare. Den låga sotbildningen vid
förbränning av gasol gör att pannor och övrig utrustning
där gasol förbränns får hög verkningsgrad och låga underhållskostnader.
Energiinnehållet i gasol är högt. Dessutom går gaslågan snabbt och enkelt att reglera. Gasolen kan mätas
med stor exakthet, både vad gäller temperatur och förbrukning. Dessa egenskaper gör gasolen extra lämplig för den
avancerade processindustrins särskilda behov av snabb och
exakt reglering av både förbränning och temperatur.
E.ON är en av de ledande aktörerna på den svenska
gasolmarknaden. Utgångspunkten för gasolverksamheten
är vår lagrings-, import- och exportterminal i Karlshamn,
men lagring och leverans till kunder kan även ske från
våra omlastningsstationer på andra platser i Sverige.
Bidra till en bättre miljö
Tryggare ekonomi med E.ONs fastprisavtal
Låt oss bli din partner
Gasol är ett av de renaste fossila bränslena, fritt från svavel och tungmetaller. Utsläppen av koldioxid är dessutom
betydligt mindre än för olja. Men det är inte bara den
externa miljöpåverkan som minskar med gasol. Eftersom
gaslågan varken sotar eller förorenar med olika typer
av stoftbildningar bidrar den till en renare och säkrare
arbetsmiljö, som kräver mindre underhåll.
I många sammanhang går det utmärkt att använda
gaslågan direkt i produktionen, vilket är mycket mer
effektivt än att gå omvägar via till exempel hetvatten,
hetolja eller ånga. Exempel på verksamheter där detta är
möjligt är torkning, bränning och lackering.
Gasolen är ekonomiskt fördelaktig som den är. Men vi på
E.ON vill hjälpa våra kunder att påverka sina energikostnader ytterligare och skapa förutsägbarhet, som också
har sina fördelar vid budgetering och produktprissättning.
Därför har vi tagit fram avtal för Fastpris på gasol. Detta
rekommenderas för kunder som vill få bättre koll på sina
utgifter, till exempel genom att kapa pristoppar som ofta
förekommer under vinterhalvåret och skapa förutsägbarhet i prognoserna. Fastpris är dessutom fördelaktigt när
det kommer till kalkyler och produktprissättning. Du kan
välja att låsa priset för både den period och den volym
som passar dig bäst.
E.ON säkrar inköpet av gasol genom finansiella derivat
och genom att låsa valutakursen, vilket ger ett fastpris
på gasolen i svenska kronor.
När du bestämmer dig för att köpa gasol från E.ON
kommer du att möta en smidig och väl sammansvetsad
grupp av gasolexperter, som i varje stund gör sitt yttersta
för att du ska vara nöjd och trivas med vårt samarbete.
Det är viktigt för oss att alla våra medarbetare vet tillräckligt mycket om dig som kund för att vi tillsammans ska
kunna ge en trygg service.
Vi hjälper dig med allt från projektering, teknisk
konstruktion, upphandling, miljö- och säkerhetsfrågor
till ritnings- och dokumentationsarbete. Vi håller även i
myndighetskontakter, ombesörjer föreskrivna revisioner,
modifierar samt uppgraderar befintliga anläggningar.
Vill du ha hjälp med att klarlägga förutsättningarna för
konvertering från annat bränsle till gasol har vi rätt
kompetens för det, och om du bestämmer dig för konvertering hjälper vi, tillsammans med våra samarbetspartners,
dig med detta. Vår specialitet är att skräddarsy lösningar
som har sin utgångspunkt i varje kunds unika behov.
Vi värnar dessutom om den personliga relationen och
kundernas behov av flexibilitet.
Genom att ansluta ett automatiskt nivåmätningssystem
till gasolcisternen kan nivån enkelt läsas av via internet.
Detta ger ytterligare förbättrad kontroll av förbrukningen,
samt möjlighet att sätta upp larmnivåer för beställning
eller avtala om automatiska leveranser.
Kontakta våra leveransplanerare på
telefon 040–25 65 35 så berättar vi mer.
Du kan även läsa mer på eon.se
Service från E.ON
Välkommen att kontakta oss
Du kan alltid få kontakt med – och få service från –
oss, oavsett tid på dygnet. I vår telefonjour finns alltid
nyckelpersonal i beredskap. Skulle du vara i akut behov
av leverans kan du räkna med att vi gör allt vi kan för att
serva dig med kort varsel.
E.ON erbjuder utbildningar så att din personal kan
uppgradera sin gasolkompetens och bli bättre på att
ytterligare optimera gasolanvändningen. Bland annat får
personalen lära sig vilka regler och föreskrifter som
gäller för gasol och dess användning, hur anläggningen
ska skötas och hur man arbetar med säkerhet kring
gasolhantering. Givetvis skräddarsyr vi innehållet i utbildningarna efter er verksamhet och era behov.
Om du tycker att gasol från E.ON låter intressant för din
verksamhet är du välkommen att kontakta oss.
Utifrån dina behov och önskemål kan vi ge konkreta
exempel på hur gasol skulle kunna passa i din verksamhet. Samtidigt kan vi berätta lite mer om oss själva, vår
gasolterminal och våra rutiner – inte minst i fråga om
service, säkerhet, miljö och hälsa.
Hos E.ON finns dessutom tillgång till en bredare expertis
om du vill ha hjälp med översyn av företagets totala
energiförbrukning.
Martin Svensson
Sälj- och marknadsansvarig
T 070-277 88 78
Claes Hallberg
Key Account Manager
T 070-588 96 16
Catarina Flod
Key Account Manager
T 070-385 01 01
Kenneth Andersson
Key Account Manager
T 070-525 50 10